Utreder om legemiddelpriser i anbud fortsatt skal være hemmelige

Anbud365: Utreder om legemiddelpriser i anbud fortsatt skal være hemmeligeÅpenhet kan i visse situasjoner ha en kostnad, slo helse– og omsorgsminister Bent Høie i sitt svar til Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Hemmelighold av legemiddelpriser ved offentlige anbudskonkurranser er nå til utredning. Det opplyste helse– og omsorgsminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Han slo samtidig fast at regjeringen mener at ulempene knyttet til et særnorsk krav om åpenhet om priser på legemidler er vesentlig større enn fordelene.

Spørsmålet kom fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V). Han konstaterte at administrerende direktør i Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) hadde besluttet at legemiddelpriser i offentlige anbud skal hemmeligholdes. Hva syntes statsråden om det?

Kjenseth minnet om at dette hemmeligholdet er i strid med praksisen som Legemiddelinnkjøpssamarbeid (Lis), som nå er en del av Hinas, har praktisert i 20 år.

I tråd med offentlighetsloven?

– Innkjøpssjefen i HINAS har besluttet at enhetspriser i nasjonale anskaffelser skal regnes som forretningshemmeligheter, og mener dette er i tråd med offentlighetsloven og forvaltningsloven, påpekte representanten, som poengterte:

– Åpenhet bør fremdeles være en hovedregel i anbudsutlysninger, også når det kommer til legemidler. I dag er det stor usikkerhet knyttet til hvor stort rommet for hemmelighold er. Det er behov for en tydelig og prinsipiell avklaring fra politisk hold.

Åpenhet kan ha en kostnad

Utgangspunktet for helse– og omsorgsminister Bent Høie var åpenhet i beslutningsprosessene i helsetjenesten. Det er viktig for legitimiteten til beslutningene. Men, fremholdt han i sitt svar, samtidig kan åpenhet i visse situasjoner ha en kostnad. Det må tas et valg mellom fordeler og ulemper ved åpenheten i disse situasjonene. Dette er særlig aktualisert gjennom utviklingen i legemiddelmarkedet de siste årene, og da særlig i tilknytning til spørsmålet om ikke-offentlige rabatter. Regjeringen mener at ulempene knyttet til et særnorsk krav om åpenhet om priser på legemidler vil være vesentlig større enn fordelene.

Forvaltningen har etter forvaltningsloven § 13 taushetsplikt om forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å unnta offentlighet av hensyn til den som opplysningene angår. En tilsvarende bestemmelse finnes i legemiddelloven § 30. Legemiddelpriser kan være underlagt taushetsplikt, for eksempel fordi produsenten ved åpenhet vil kunne få et vanskelig forhandlingsutgangspunkt i andre land.

Utredes nærmere

– De regionale helseforetakene er ansvarlige for at bruk av ev. rabattavtaler med legemiddelindustrien og hemmelighold av priser i offentlige anbud praktiseres innenfor gjeldende regelverk. Jeg er, opplyste statsråden, kjent med at de regionale helseforetakene har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede problemstillingen som stortingsrepresentanten refererer til i sitt spørsmål, nærmere.

Spørsmål og svar i sin helhet kan du lese her.

Bli den første til å kommentere på "Utreder om legemiddelpriser i anbud fortsatt skal være hemmelige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.