Valgte å sikre helsetilbud, droppet Stortingets krav om å reservere for ideelle

Anbud365: Helse Nord: Avsto fra å reservere for ideelle, for stor risikoStortingsrepresentant Kjersti Toppe spurte, helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte.

Skriv ut artikkelen


Mye er langt til rette for nye – ideelle – leverandører i en anbudskonkurranse i regi av Helse Nord, men: Å reservere konkurransen bare for ideelle ville – basert på markedssituasjonen i regionen – innebære stor risiko for at de ønskede helsebehovene ikke ville bli dekket. Derfor valgte helseforetaket en prosedyre som er åpen for både ideelle og kommersielle. Dette opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie i et svar på et spørsmål fra Stortinget.

Det skriftlige spørsmålet fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren hadde en rekke ledd:

  • Vil statsråden sikre at Helse Nord RHF sin anbudskonkurranse for tverrfaglig spesialisert rusbehandling reserveres for ideelle tilbydere og …
  • at vekting av pris og kvalitet blir gjort på en slik måte at det muliggjør nye ideelle tilbydere og verdsetter ideelle aktørers særegenheter, og …
  • vil statsråden sørge for at konkurransen avlyses og utlyses på nytt med slik ny innretning og lengre frister

Slik at, konkluderte hun, Stortingets vedtatte mål om å øke det ideelle innslaget i helseforetakene kan nås. Den totale kontraktsverdi i konkurransen er på 1,2 mrd over 6 år. Konkurransen var ikke reservert for ideelle aktører.

Markedssituasjonen i nord

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forsikret at han har stilt tydelige krav overfor regionale helseforetak om at de må styrke bruken av private ideelle. Men:

– Basert på markedssituasjonen i regionen vurderer Helse Nord RHF at en reservasjon gjeldende kun for ideelle aktører ville innebære en betydelig risiko for at de ikke kan dekke behovene innenfor egen region, konstaterte statsråden. Helse Nord RHF har derfor vurdert det nødvendig å gjennomføre en prosedyre som er åpen for både ideelle og kommersielle, for å kunne ivareta dette. Samtidig legger konkurransen til rette for mulige nye leverandører som ønsker å etablere seg i regionen, også ideelle aktører.

God tid til forberedelser

Allerede i januar i år publiserte imidlertid helseforetaket en veiledende kunngjøring om konkurransen. Foretaket har fått innspill fra noen ideelle leverandører som de ikke har avtale med i dag. Leverandørmarkedet i Helse Nords region har dessuten hatt lang tid – i praksis over 16 måneder – på å forberede sine eventuelle leveranser, ifølge Høie.

Helse Nord RHF skal etablere langvarige kontrakter, fremholdt helse- og omsorgsministeren. Tildelingskriteriene i konkurransen er kvalitet og pris, hvor hensynet til kvalitet veier tyngst. Prisen på tjenestene er ikke satt. I kvalitetsvurderingen kan Helse Nord RHF også legge vekt på ideelle aktørers særegenheter, så langt de tilfører tilbudene merverdi eller kostnadseffektivitet.

Åpning for nye

Konkurransegrunnlaget har heller ikke stilt krav om rådighet over lokaler og navngitt personell på det tidspunkt tilbudet skal leveres. Leverandører kan også eventuelt støtte seg på andre for å bli ansett kvalifisert for å delta i konkurransen. Implisitt i dette, understrekt statsråden, ligger at det er åpning for at nye leverandører kan delta.

Avlysning? Nei, statsråd Høie ville ikke blande seg inn i den åpne utlyste konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Valgte å sikre helsetilbud, droppet Stortingets krav om å reservere for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.