Vanskelig å slå fast hva åpenhet vil bety for legemiddelpris ved flere tilbydere

Anbud365: Vanskelig å slå fast hva åpenhet vil bety for legemiddelpris ved flere tilbydere- Jeg har tidligere også sagt at jeg ikke vil sette ønsket om åpenhet foran muligheten til å gi pasienter rask tilgang til nye legemidler, understreket helseminister Bent Høie i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

Skriv ut artikkelen

– Når et legemiddelfirma står i en monopolsituasjon vil et ønske om åpenhet om rabatter kunne føre til at kostnaden blir for høy til at legemidlet kan tas i bruk, skriver helseminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Dersom det er flere tilbydere av et legemiddel kan derimot åpenhet om prisen bidra til å presse prisen ned gjennom anbudskonkurranse. Det er samtidig vanskelig å slå fast på generelt grunnlag hvilken effekt åpenhet vil ha på prisen når det er flere tilbydere.

Helseministeren besvarte et spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp): Hvilken dokumentasjon har statsråden for å hevde at det kun kan oppnås legemiddelrabatter under krav om hemmelighold, og hvorfor hevder han dette når norske erfaringer tydelig viser at det ikke er sant?

Myndighetene og innkjøpere av legemidler har de senere år erfart at legemiddelindustrien markedsfører sine produkter med svært høye priser, for deretter å kreve konfidensialitet i forhandlinger om rabatter, heter det i statsrådens svar. Dette er særlig tilfellet for nye, kostbare legemidler. Høye kostnader for nye legemidler kan føre til at produktene enten ikke kan tas i bruk, eller at andre deler av tjenesten må nedprioriteres til fordel for de nye produktene. – Jeg har tidligere også sagt at jeg ikke vil sette ønsket om åpenhet foran muligheten til å gi pasienter rask tilgang til nye legemidler, understreket han, og fortsatte:

Dokumentert rabatt på 20 til 60%

– Jeg vil i tillegg peke på at andre land står i den samme situasjonen, og at det finnes dokumentasjon på at mange land aksepterer skjulte rabatter og at rabattene ligger i intervall fra 20 til 60%. Dette er blant annet dokumentert i en artikkel i Health Policy fra 2017.

Helseminister Høie minnet om at det er de regionale helseforetakene som må vurdere spørsmål om offentlighet innenfor lovens rammer. I rapporten «Håndtering av enhetspriser for legemidler og prinsipper for rutiner for prisinformasjon» redegjør de regionale helseforetakene for forskjellen mellom forhandlinger om pris på legemidler som vurderes i Nye metoder og anbudskonkurranser for legemidler som finansieres av helseforetakene.

Monopolsituasjon

– Når et legemiddelfirma står i en monopolsituasjon vil et ønske om åpenhet om rabatter kunne føre til at kostnaden blir for høy til at legemidlet kan tas i bruk, fremholdt statsråden i sitt svar. Dersom det er flere tilbydere av et legemiddel kan derimot åpenhet om prisen bidra til å presse prisen ned gjennom anbudskonkurranse. Det er samtidig vanskelig å slå fast på generelt grunnlag hvilken effekt åpenhet vil ha på prisen når det er flere tilbydere. Vurderingen av konfidensialitet vil kunne avhenge av bl.a. markedssituasjonen og legemidlets livssyklus, og rapporten redegjør for hvilken virkning åpen prisinformasjon kan ha i de ulike situasjonene.

Høie sa seg kjent med at de regionale helseforetakene behandlet denne rapporten i høst, og at de bl.a. konkluderte med å vurdere praksis knyttet til konfidensialitet gjennom legemidlets livssyklus. Det er fagdirektørene i de regionale helseforetakene som følger opp dette med bistand fra Sykehusinnkjøp HF.

Bli den første til å kommentere på "Vanskelig å slå fast hva åpenhet vil bety for legemiddelpris ved flere tilbydere"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.