Veiledning klar – slik kan du reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelle

Anbud365: Veiledning klar - slik kan du reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelleNæringsminister Monica Mæland: - Regjeringen har de siste årene kommet med flere tiltak for å bedre de ideelle aktørenes rammebetingelser. Dette er et av dem. (foto: Håkon Jacobsen/NFD)

Skriv ut artikkelen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har nå lagt frem veiledningen som åpner for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører. Det heter bl.a. at dersom oppdragsgiverens vurdering er at det foreligger et handlingsrom og at man ønsker å utnytte dette, må oppdragsgiveren være oppmerksom på at det også er knyttet vilkår til å bruke handlingsrommet.

– Norge har en lang tradisjon for å bruke ideelle aktører i velferdstjenestene våre. De har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Den nye veiledningen sier noe om hvordan oppdragsgiver skal gå frem for å finne ut om vilkårene er oppfylt. Prinsippene om likebehandling og konkurranse setter grenser for reservasjonsadgangen, slik som EU-domstolens praksis viser.

Da lov om offentlige anskaffelser ble behandlet i Stortinget, påpekte Stortingets næringskomite at Norge har en lang tradisjon for innslag av ideelle aktører i velferdstjenestene og pekte på flere av de ideelle aktørenes positive egenskaper. Næringskomiteen understreket behovet for at det norske regelverket fullt ut utnyttet det handlingsrommet som EUs regelverk til enhver tid gir. Komiteen viste til at EU-domstolens avgjørelse i sak C-113/13 (Spezzino) muligens åpnet for at det forelå et større handlingsrom enn tidligere antatt. Komiteen ba derfor regjeringen om å innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet for å ivareta ideelle aktører innenfor helse- og sosialområdet.

Utredning

Nærings- og fiskeridepartementet innhentet en utredning fra advokat Karin Fløistad. Utredningen fra Fløistad kom tidligere i år og den sier det er mulig å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle aktører. Rapporten stiller visse vilkår for at slik reservasjon skal være tillatt.

Fløistad mener at det har formodningen mot seg at medlemsstatene har ment å innskrenke denne adgangen gjennom anskaffelsesdirektivet, som er sekundærlovgivning. Fløistad legger til grunn at dersom hensikten med det nye anskaffelsesdirektivet var å innskrenke medlemsstatenes adgang til å reservere konkurranser for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester sammenlignet med tidligere rettstilstand, så ville det være naturlig å forvente at dette fremgikk eksplisitt enten i direktivteksten eller i uttalelser om formålet.

Ikke ukontroversiell

Fløistad uttaler derfor at anvendelsen av prinsippene om likebehandling og konkurranse for så vidt gjelder reservasjonsadgangen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester ikke er endret ved det nye anskaffelsesdirektivet. Fløistad fremhever imidlertid at utredningens konklusjon ikke er ukontroversiell og at andre har konkludert motsatt.

Bli den første til å kommentere på "Veiledning klar – slik kan du reservere helse- og sosialkonkurranser for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.