Veiledningen for handlingsrommet for bruk av ideelle ventes klar i løpet av året

Anbud365: Veiledningen for handlingsrommet for bruk av ideelle ventes klar i løpet av åretStortingsrepresentant Odd Omland (A) spurte næringsminister Monica Mæland om hvordan det går med arbeidet med veiledningen for handlingsrommet i regelverket for bruk av ideelle aktører.

Skriv ut artikkelen

Veiledningen som skal angi handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for bruk av ideelle aktører som leverandører av helse- og sosialtjenester, kan ventelig se offentlighetens lys i løpet av 2017. Den samlede veiledningen vil bestå av en generell og en spesifikk del. Arbeidet med veiledningen er krevende, ikke minst fordi det er vanskelig å finne løsninger med høy grad av rettslig sikkerhet.

Disse opplysningene fremkom i et svar næringsminister Monica Mælandgav på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Odd Omland (A), «den nye anskaffelseslovens far». Han ville vite hvordan det gikk med arbeidet med å få frem en veiledning for reservasjon for ideelle.

Ved behandlingen av lov om offentlige anskaffelser, ga Stortinget uttrykk for at det norske regelverket fullt ut skal benytte det handlingsrommet som EUs regelverk gir for å legge til rette for bruk av ideelle aktører som leverandører av helse- og sosialtjenester. Nærings- og fiskeridepartementet innhentet på denne bakgrunnen en utredning fra advokat Karin Fløistad i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.

Krevende arbeid

Utredningen argumenterer for at det eksisterer et handlingsrom for å reservere kontrakter for ideelle aktører. Fløistad uttaler imidlertid også at utredningens konklusjon på dette punktet ikke er ukontroversiell og at andre har konkludert motsatt. – Det er her tale om et område hvor det er vanskelig å finne løsninger med høy grad av rettslig sikkerhet. Arbeidet er derfor krevende, konstaterte næringsminister Monica Mæland i sitt svar til Omland, og fortsatte:

–  Oppfølgingen av utredningen skjer gjennom utarbeidelse av veiledning på området. Denne veiledningen skal utformes både i form av generell veiledning og en mer spesifikk veiledning med utgangspunkt i ett utvalgt tjenesteområde. Den generelle veiledningen vil omhandle krav og problemstillinger som vil være relevant for alle områder hvor handlingsrommet kan anvendes, inkludert sykehjemstjenester og andre helse- og omsorgstilbud. Veiledningen vil søke å gi konkrete eksempler og illustrasjoner på hvordan handlingsrommet kan benyttes i praksis.

Den spesifikke veiledningen

Statsråden opplyste at departementet har fått innspill fra de relevante fagdepartementene på at det særlig vil være aktuelt å se nærmere på handlingsrommet i forbindelse med konkurranser innen tjenestefeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette tjenestefeltet vil derfor behandles i den mer spesifikke veiledningen. Eksemplene i den spesifikke veiledningen vil likevel ha overføringsverdi til andre tjenestefelt hvor handlingsrommet kan vurderes benyttet. Den samlede veiledningen vil derfor ikke være begrenset til dette ene tjenesteområdet.

– Departementet samarbeider tett med de relevante fagdepartementene og fagmiljøene, samt innhente annen ekspertise hvis det er nødvendig, understreket næringsministeren. Regjeringen er også av den oppfatning at ideell sektor skal involveres i arbeidet. Det er derfor avholdt dialogmøte med aktørene hvor Fløistad-utredningen ble diskutert. I etterkant av dialogmøtet ble det sendt ut en forespørsel til de ideelle aktørene der vi blant annet ber om innspill på tjenesteområder – utover tverrfaglig spesialisert rusbehandling – hvor de ideelle aktørene mener at de er særlig egnet til å levere de aktuelle tjenestene. Departementet har satt fristen for innspill til 4. september.

Bli den første til å kommentere på "Veiledningen for handlingsrommet for bruk av ideelle ventes klar i løpet av året"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.