Lanserer regler som åpner for å reservere kontrakter for ideelle

Anbud365: Vil lansere regler som åpner for å reservere kontrakter for ideelleNærings- og fiskeridepartementet, her ved avdelingsdirektør Monica Auberg, gjennomgår i et brev til EFTAs overvåkingsorgan den legale basis for handlingsrommet som ligger til grunn for å forbeholde slike kontrakter for ideelle, og finner at gjeldende regelverk åpner for samme muligheter som det regelverket det avløste 1. januar 2017.

Skriv ut artikkelen

Nærings- og fiskeridepartementet er nå kommet med en høring som kan skape brann i «rosenes leir»: Det foreslår en bestemmelse som gjør det mulig – på visse og strenge vilkår – å forbeholde kontrakter innenfor helse- og sosialtjenester for ideelle virksomheter, slik som det var anledning til i det tidligere regelverket. I tillegg foreslår departementet en definisjon på hva ideell virksomhet antas å ville innebære etter anskaffelsesreglene. Det var i et brev til EFTAs overvåkingsorgan at opplysningene om høringen kom frem.

I brevet besvarer Nærings- og fiskeridepartementet en del spørsmål fra overvåkingsorganet. Det gjelder avklaringer om muligheter for å tildele kontrakter til ideelle etter tidligere og nåværende lov- og forskriftsverk, men også om anskaffelser i regi av kommunene Oslo og Bergen. De to har i ulike anskaffelser forbeholdt kontrakter for ideelle virksomheter.

I høringen som nå er kommet, foreslår departementet bestemmelser om hvilke vilkår som må oppfylles for at en offentlig oppdragsgiver kan forbeholde konkurranser innenfor helse- og sosialtjenester for non-profit-organisasjoner. Vilkårene, heter det, må forstås slik EU-domstolen har gitt uttrykk for. Ettersom avvik fra regelverket både må være nødvendige og forholdsmessige, må oppdragsgiver foreta en vurdering av lovligheten av å reserver kontrakter forut for hver enkelt anskaffelse.

Definisjon på ideelle

I høringen tar departementet også sikte på å gi en definisjon på hva som antas å være en ideell virksomhet etter anskaffelsesreglene.

Selv om det er anledning til å direktetildele en kontrakt innenfor helse- og sosialtjenester, vil den foreslåtte bestemmelsen fra departementets side inneholde krav om konkurranse og kunngjøring i hele EØS-området.

For halvannet år siden leverte advokat Karin Fløistad fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS en utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Det var på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet hun gjorde dette forsknings- og utredningsarbeidet.

Prinsippene ikke endret

– Dersom hensikten med det nye anskaffelsesdirektivet var å innskrenke medlemsstatenes reservasjonsadgang for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester sammenlignet med den tidligere rettstilstanden, synes det naturlig å forvente at dette ville fremgått eksplisitt enten i direktivteksten eller i uttalelser om formålet, heter det bl.a. i utredningen. Samlet er derfor konklusjonen at prinsippene om likebehandling og konkurranse for så vidt gjelder reservasjonsadgangen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester ikke er endret ved direktiv 2014/24/EU (de nye anskaffelsesreglene. Red. anm.).

I desember 2017 gav departementet ut en veiledning for hvordan oppdragsgivere kan gjøre en vurdering av hvorvidt det er mulig å reservere konkurranser som gjelder helse- og sosialtjenester for ideelle virksomheter. Også Difi er kommet med en veiledning, retningslinjer for anskaffelser av tjenester i helse- og sosialsektoren.

Bli den første til å kommentere på "Lanserer regler som åpner for å reservere kontrakter for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.