Virke: Kan utlyse sykehjems–kontrakt bare for ideelle

Anbud365: Virke: Kan utlyse sykehjems–kontrakt bare for ideelleNorske kommunepolitikere har handlingsrom til å vende seg mot ideelle sykehjem om de ønsker det, sier direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås.

Skriv ut artikkelen

Det er lov å utlyse en kontrakt om drift av sykehjem slik at bare ideelle får delta i konkurransen. Det fremgår av et notat som Virkes advokater har utarbeidet. Her pekes det på hvordan dette kan gjøres lovlig med de nye anskaffelsesreglene som trer i kraft ved årsskiftet. Det betyr at kommuner som ønsker det, kan reservere kontrakter for ideelle aktører.

– Jeg er glad for at Virke-advokatene går foran og viser hvordan handlingsrommet i praksis kan brukes til å ivareta ideelle sykehjem. Det som nå er viktig for ideell sektor er at norske politikere faktisk benytter seg av handlingsrommet de har og sikrer et mangfold av tilbud, sier direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås, til virke.no.

Ifølge Virke har Nærings– og fiskeridepartementet i et oppslag i Vårt Land gitt støtte til Virkes juridiske forståelse.

Bergen kommune

Byrådet i Bergen skal åpne tre sykehjem i løpet av de kommende to årene.  I Bergen, som for flere andre kommuner, har spørsmålet vært om det vil være juridisk handlingsrom til å forbeholde kontrakter for ideelle sykehjem. I Virke–notatet pekes det på et nytt mulighetsrom.

– Jeg mener det er viktig for ideelle sykehjem i hele landet. For norske kommunepolitikere betyr dette at de har handlingsrom til å vende seg mot ideelle sykehjem om de ønsker det, sier Venås.

Offentlig myndighetsutøvelse

Den nye anskaffelseslov med tilhørende forskrifter trer i kraft i Norge ved nyttår. Forskriften for såkalt «klassiske sektorer» har ulike hjemler for reservasjon. Hvor treffende det vil være i forhold til sykehjem er for tiden til vurdering. Virkes advokater har funnet en løsning som det ikke er knyttet debatt til. Myndighetsutøvelse er unntatt fra anskaffelsesloven. Unntaket ble senest stadfestet og begrunnet i kjennelse fra Oslo byfogdembete i september 2016. Der hadde syv kommersielle virksomheter saksøkt Oslo kommune for å reservere en konkurranse om barnevernstjenester. De tapte.  At myndighetsutøvelsesunntaket er aktuelt også innen psykiatri og rusbehandling er kjent. Nå påpeker Virke at en slik begrunnelse også kan brukes ved anbudsutlysninger for drift av sykehjem.

Hvorfor også sykehjem?

På de fleste sykehjem er en stor andel av beboerne personer med demens, inntil 80 % av pasientene på sykehjem antas å ha demenslidelse. I en del situasjoner er det nødvendig å søke fylkeslegene om bruk av tvang for å få utført nødvendig helsehjelp. Dette kan dreie seg om å få gjennomført personlig hygiene, medisinering og det å bringe vedkommende tilbake til sykehjemmet der vedkommende går ut. Sykehjem er ulike, men på enkelte sykehjem vil personer med demens og med tvangsvedtak skjermes, også på “lukkede” avdelinger.

Vilkåret er at det foreligger offentlig myndighetsutøvelse og at denne tvangsutøvelsen skal skje minst leilighetsvis. Når andelen personer med demens er så høy, er det derfor vanskelig å yte fullgode sykehjemstjenester til denne gruppen uten bruk av tvang, og dermed også utøve offentlig myndighetsutøvelse, fastslår Virkes advokater.

Bli den første til å kommentere på "Virke: Kan utlyse sykehjems–kontrakt bare for ideelle"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.