Vurderer å teste ut anbud på blåreseptmedisin – «anbudspilot» forberedes

Anbud365: Vurderer å teste ut anbud på blåreseptmedisin – «anbudspilot» forberedesHelse- og omsorgsminister Bent Høie (t.v.) utfordres av stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg om anbudspilot på blåreseptmedisin.

Skriv ut artikkelen

Bruk av anbud ved innkjøp av legemidler som helseforetakene betaler for, har gitt betydelige prisrabatter. En såkalt anbudspilot gjøres nå klar for å teste ut om den samme effekten kan nås ved kjøp av blåresept-legemidler som Folketrygden betaler for. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie i et skriftlig svar til Stortinget. Men Stortinget har sagt klart ifra at en slik anbudspilot ikke skal settes i gang før det foreligger grønt lys derfra.

Det var stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) som i et skriftlig spørsmål ville uteske statsråd Høies svar på hvordan Stortingets vedtak om en bred vurdering av anbud på folketrygdfinansierte legemidler vil bli fulgt opp. Stortinget har vedtatt at regjeringen skal utrede konsekvensene for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler og de helseøkonomiske gevinstene av legemidlene. Vurderingene som fremkommer av en slik utredning skal så, ifølge vedtaket, legges fram for Stortinget. Anbud på folketrygdfinansierte legemidler iverksettes ikke før Stortinget har behandlet saken, heter det.

Utgangspunktet for saken er en såkalt områdegjennomgang som Vista Analyse og EY gjennomførte i 2020 på oppdrag fra Finansdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Gjennomgangen gjaldt legemidler som finansieres av folketrygden. Formålet var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag og vurdere mulige tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden, samt pasientenes utgifter i årene fremover. Konklusjonen var at dagens systemer for prisregulering av legemidler i hovedsak fungerer godt, men det anbefales enkelte justeringer:

Anbud tas i bruk

– Det anbefales økt bruk av konkurranse ved at anbud tas i bruk for terapeutisk likeverdige legemidler finansiert av folketrygden. Anbud har i en årrekke vært benyttet for sykehusfinansierte legemidler og har ført til at betydelige rabatter er oppnådd, skriver helse- og omsorgsministeren i sitt svar, og:

– Jeg har igangsatt oppfølging av rapportens anbefalinger. Legemiddelverket fikk i april 2021 i oppdrag, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Helsedirektoratet, å utarbeide forslag til en pilot for anbud av folketrygdfinansierte legemidler. Forslaget skal blant annet inneholde kriterier for utvalg av behandlingsområde og aktuelle legemidler for anbud, en konkret anbefaling av behandlingsområde og legemidler for pilot, forslag til rolle- og ansvarsfordeling, samt forslag til beslutningsprosess. Det skal videre vurderes rutiner gjennom anbudsprosessen som ivaretar behov for forankring og involvering av kliniske eksperter og brukere. Legemiddelverket er også bedt om at oppdraget må legge til rette for at forsyningssikkerhet og legemiddeltilgang ivaretas. En konsekvensvurdering av tiltaket for blant annet pasienter og andre berørte aktører inngår i tillegg i oppdraget.

Pilot på anbud på blåreseptlegemidler

Statens legemiddelverk (SLV) fikk i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett styrket sitt driftsbudsjett. I henhold til regjeringens budsjettforslag skulle SLV få 5,5 millioner kroner til å gjennomføre en pilot på anbud på blåreseptlegemidler, som en oppfølging av en konsulentrapport fra Ey/Vista analyse. – Et slikt anbud ville få store pasientkonsekvenser, mente Freiberg, ved at bl.a. flere hundre tusen velregulerte norske pasienter risikerte å måtte bytte til en medisin som inneholder et helt annet virkestoff enn det som de bruker i dag, hvilket forsterkes ved at legene skulle få svært begrensede muligheter til å velge noe annet enn anbudsvinner.

Bli den første til å kommentere på "Vurderer å teste ut anbud på blåreseptmedisin – «anbudspilot» forberedes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.