Akson-anskaffelse kan endre leverandørmarkedet for journalløsninger

Anbud365: Akson-anskaffelse kan endre leverandørmarkedet for journalløsningerFor å ivareta kunngjøringsplikten er det påpekt at det i konkurransegrunnlaget angis at kommunene er potensielle brukere av journalløsningen i Akson, slik at leverandørene skal kunne vite hvilket omfang de inngir tilbud på. Direktoratet for e-helse, her ved direktør Christine Bergland, har i et styringsdokument beskrevet hvordan Akson kan gjennomføres og det er denne rapporten som nylig er evaluert av Holte Consulting (foto: Direktoratet for e-helse).

Skriv ut artikkelen

Kontraktsstrategien som er valgt for journalløsningen i Akson-prosjektet (Akson journal), er én anskaffelse for hvert anskaffelsesområde. Selve plattformen er den mest kritiske anskaffelsen, heter det. Den vil på flere måter utfordre markedet, med resultat en konsolidering og restrukturering av leverandørmarkedet for journalløsninger til kommunal helse- og omsorgstjeneste. De strategiske alternativene er godt beskrevet og begrunnelsen for valgt alternativ er også grundig, konstaterer de som har kvalitetsikret Akson-prosjektet så langt.

Det er Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics som, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, har utført kvalitetssikringen av Sentralt styringsdokument (SSD) for prosjekt Akson. Prosjektet består av to programmer, helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Kvalitetssikringsrapporten er et viktig bidrag i den vurderingen regjeringen skal gjøres i forbindelse med evt statlig deltakelse i Akson-prosjektet.

Journalplattformen er den kontrakten som er mest kritisk, fremgår det av kvalitetssikringen, og det største omfanget av alle kontraktene som skal anskaffes. Denne kontrakten vil påvirke prosjektets totale kostnader, levetidskostnader og nytte i større grad enn de øvrige anskaffelsene for dette alternativet. Det er en rekke suksessfaktorer som skal oppfylles.

Programmet Akson journal skal bl.a. anskaffe felles kommunal journalløsning, løsning for identitetsstyring, tjenester og verktøy for utvikling av grensesnitt og integrasjoner, tilleggsfunksjonalitet, driftsplattform og kompetanse og kapasitetsforsterkninger (kundestøtte).

Kontraktstrategien

Av beskrivelsen av kontraktsstrategien for Akson journal heter det bl.a.:

– Det funksjonelle omfanget og arkitekturprinsippene for felles kommunal journalløsning vil på flere måter utfordre dagens leverandørmarked. Det er naturlig å anta at tiltaket vil føre til en konsolidering og restrukturering av leverandørmarkedet for journalløsninger til kommunal helse- og omsorgstjeneste. Kontraktstrategien må derfor sette ambisjonsnivået i kontekst av leverandørmarkedene og ta høyde for markedsusikkerhet.

Det skal legges til rette for samfunnsøkonomisk effektiv konkurranse og innovasjon i leverandørindustrien for e-helseløsninger, heter det. Kontraktstrategien er basert på dagens markedssituasjon og risikobilde. Det er vurdert at usikkerheten rundt kundens evne til å tiltrekke et tilstrekkelig antall tilbydere med nødvendig kompetanse og kapasitet til konkurransen, vil representere den største usikkerheten i etableringen av felles kommunal journalløsning.

Konkurransepreget dialog

Anbefalt konkurranseform vil være konkurransepreget dialog, både for anskaffelsen av journalplattformen og løsningen for tilganger og rettigheter. Disse er vurdert å ha en kompleksitet som tilsier at dette vil kunne være en egnet konkurranseform. Hvilket kompensasjonsformat som velges avhenger av ytelsen som skal leveres. Betydningen av rett kompetanse understrekes det. Tidsplanen som er laget, forutsetter at ressursene som i stor grad skal leies inn, er tilgjengelige på det tidspunktet oppgavene skal startes.

For å ivareta kunngjøringsplikten er det påpekt at det i konkurransegrunnlaget angis at kommunene er potensielle brukere, slik at leverandørene skal kunne vite hvilket omfang de inngir tilbud på. Dette henger nøye sammen med reglene om vesentlige endringer av kontrakter inngått, som vil kunne sette rammer for de endringene man kan gjøre underveis i en kontrakt. Prosjektet har lagt til grunn for vurderingen at alle kommuner utenfor Midt-Norge er angitt i konkurransegrunnlaget som potensielle brukere av løsningen.

Bli den første til å kommentere på "Akson-anskaffelse kan endre leverandørmarkedet for journalløsninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.