Anskaffelseskonferansen: Økt frihet med nye terskler, men Kofa og domstolene passer på

Anbud365: Anskaffelseskonferansen: Økt frihet med nye terskler, men Kofa og domstolene passer påFra venstre: Ny Difi-direktør, Steffen Sutorius, avdelingsdirektør Monica Auberg i Nærings- og handelsdepartementnet og seksjonssjef i Difi, André Hoddevik i front av en tettpakket sal under Anskaffelseskonferansen 2016.

Skriv ut artikkelen

Frihet under ansvar, loven om offentlige anskaffelser gjelder og Kofa og domstolene vil holde et våkent øye på hva som skjer. Slik har Nærings– og fiskeridepartementet (NFD) tenkt når de hevet de nasjonale terskelverdiene i det nye regelverket som tar til å gjelde 1. januar 2017.l tillegg vil det strømme på med veiledninger fra så vel NFD som Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Flere temaer tilknyttet de nye reglene for offentlige anskaffelser har vært til dels heftig debattert de siste månedene, ikke minst at de nasjonale terskelverdiene er løftet fra 500 000 til 1,1 mill. Avdelingsdirektør Monica Auberg i NFD brukte mye av sin foredragstid på Anskaffelseskonferansen 2016 i Oslo i går på nettopp de nye, kommende terskelverdiene. Hennes ærend var å fortelle hvordan innkjøpere og leverandører burde håndtere den nye situasjonen.

Hun oppfordret til å ta fatt på å utvikle gode rutiner for kjøp under de nye terskelverdiene etter de nye reglene. Det er snakk om økt frihet til å gjøre de gode innkjøp, men, sa hun, med frihet følger ansvar. Hver og en virksomhet må lage en helhetlig plan for sine anskaffelser. Hvordan skal de man følge opp krav om miljøhensyn og samfunnsansvar, og samtidig sikre effektive innkjøp?

De grunnleggende kravene

Avdelingsdirektøren minnet om at de grunnleggende kravene i loven om offentlige anskaffelser gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner. Etter hvert vil det komme veiledninger – først knyttet til de nyeste innslagene i regelverket. Noen helhetlig veiledning som omfatter alt i det nye regelverket vil neppe foreligge før et godt stykke ut i 2017, ifølge Auberg.

Hun minnet om at så vel Kofa som domstolene kommer til å gjør tolkninger av hva som er gangbar løsning på prinsipp–hensynet. I tillegg kommer det klagesaker som gjelder hvorledes kravene til miljø, samfunnsansvar etc. er håndtert, og det betyr retningsgivende atferd.

Elektronisk kommunikasjon

Så vel Auberg som seksjonssjef André Hoddevik i Difi poengterte på konferansen betydningen av kravet om elektronisk kommunikasjon ved offentlige anskaffelser. Det er en sentral nyvinning, sa Auberg, blant annet. Både Hoddevik og Auberg minnet om tidspunktene som gjelder for kravene: Innkjøpssentralene 18. april 2017, statlige virksomheter 1. januar 2018 og kommunale/fylkeskommunale 1. juli 2018.

Det elektroniske egenerklæringsskjemaet er obligatorisk over EU/EØS-terskelverdiene allerede fra 1. januar 2017, frivillig for anskaffelser under disse verdiene fra samme tidspunkt. Han regnet med at alle leverandører av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i løpet av tidlig 2017 ville ha utfylling av disse skjemaene i sine løsninger. Bruk KGV, anbefalte Hoddevik, som også minnet om at selv om skjemaet kan være tungt å fylle ut første gang, blir det vesentlig enklere etterpå pga mulighetene for gjenbruk.

Milliard–besparelse

Avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes, kunne på Anskaffelseskonferansen 2016 opplyse at i de årene handelstransaksjonene med EHF (elektronisk handelsformat) hadde vært operative, hadde 50 millioner fakturaer passert gjennom skjemaene. Et anslag tydet på at dette representerte en besparelse i transaksjonskostnader på godt 4 milliarder kroner.

Strømsnes pekte for øvrig på at offentlige anskaffelser både nasjonalt og internasjonalt i stadig større grad kommer på samfunnsaktørenes dagsorden. Han fremhevet Statens Innkjøpssenter som en viktig nyvinning får å ta opp gevinstene ved volumkjøp. Avtalene som inngås av sentret er obligatoriske for statlige virksomheter, dersom det ikke på forhånd er søkt skriftlig om unntak.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelseskonferansen: Økt frihet med nye terskler, men Kofa og domstolene passer på"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.