Avviket var bare på én tomme, men var vesentlig, sa Kofa

Anbud365: Avviket var bare på én tomme, men var vesentlig, sa KofaDen valgte leverandøren i Kofa-saken tilbød en bærbar PC (PC8) med 14-tommers skjerm, mens det i konkurransegrunnlaget etter endringsmelding var stilt som krav at PC-en hadde en skjerm på 15 tommer.

Skriv ut artikkelen

Avviket var bare én tomme, men det var vesentlig, kom Kofa til i en klagesak. Dermed var det den valgte leverandøren som skulle avvises, ikke klageren. Klagesaken Avviket var bare én tomme, men det var vesentlig, kom Kofa til i en klagesak. Dermed var det den valgte leverandøren som skulle avvises, ikke klageren. Klagesaken gjaldt kjøp av 640 PC-skjermer. Det hjalp ikke at oppdragsgiveren lagde en sondring mellom «minstekrav» og «minimumskrav». Kofa mente det var nærliggende å forstå det slik at de to ordene hadde samme meningsinnhold.

Konkurransen i Kofa-sak 2017/94 gjaldt en vareanskaffelse av rammeavtale for kjøp av PC-er, mobile enheter og periferiutstyr i regi av ROR-IKT. Det er et interkommunalt IKT-samarbeid basert på kommunelovens §27 mellom kommunene Molde, Rauma, Midsund, Vestnes og Aukra.

Klagen gikk dels på at tilbudet fra den valgte leverandør skulle vært avvist, dels at avisningen av klageren selv var et brudd på regelverket. Kofa gav medhold i begge.

Det fremgår av forskriften § 20-13 første ledd bokstav e at et tilbud skal avvises når “det inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget”.

14 og 15 tommers PC-skjerm

Den valgte leverandøren tilbød en bærbar PC (PC8) med 14-tommers skjerm, mens det i konkurransegrunnlaget etter endringsmelding var stilt som krav at PC-en hadde en skjerm på 15 tommer. Dette er et avvik fra kravspesifikasjonene, konstaterer Kofa, spørsmålet er om avviket var vesentlig.

Kravene til PC8 var betegnet som “minimumskrav” til de etterspurte produkter. I prisskjemaet var kravet videre markert som et må-krav. Det er, skriver Kofa, nærliggende å forstå begrepet “minstekrav”, eller her “minimumskrav”, slik at kravet er ufravikelig, og at tilbud som ikke oppfyller kravet, vil bli avvist.

Minstekrav og minimumskrav

I kravspesifikasjonene i konkurransegrunnlaget var det uttrykt at avvik fra “minstekrav” ville medføre avvisning. Det samme sto imidlertid ikke om det som var angitt som “minimumskrav”. ROR IKT mente at det ut fra dette kan utledes at det ikke var meningen at avvik fra minimumskravene uten videre skulle medføre avvisning.

– Det dreier seg imidlertid om to begreper som det er nærliggende å forstå slik at de har samme meningsinnhold, poengterer Kofa. For minimumskravet til PC 8 var det også uttrykkelig angitt i selve prisskjemaet at det utgjorde et må-krav. Dette kan vanskelig forstås på en annen måte enn at kravet var ufravikelig og at avvik ville medføre avvisning.

Stor andel av leveransen

Av prisskjemaet vedlagt konkurransegrunnlaget fremgikk det også at PC-typen det dreier seg om, utgjorde en ikke ubetydelig andel av de produkter som skulle leveres i delkonkurranse 1, nærmere bestemt 640 av 3200 PC-er. Kofa påpeker dessuten at sammenlignet med klagers uttelling for den PC-en han tilbød, ble også valgte leverandør gitt høyere uttelling under tildelingskriteriet kvalitet. Det på tross av at valgte leverandørs tilbudte PC avvek fra kravspesifikasjonen. Det var heller ikke store forskjeller i pris per poeng som skilte klagerens og den valgte leverandørens tilbud.

Dermed fant klagenemnda at avviket måtte anses som vesentlig.

Bli den første til å kommentere på "Avviket var bare på én tomme, men var vesentlig, sa Kofa"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.