Barrierer for rådgivere i offentlige anbud: Krevende prosesser og pris fremfor verdi

Anbud365: Barrierer for rådgivere i offentlige anbud: Krevende prosesser og pris fremfor verdiPå bildet adm.dir. Øystein E. Søreide i NHO-foreningen Abelia, som har fått Menon Economics til å gjennomføre en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen. I forbindelse med analysen ble det også gjort en undersøkelse som bl.a. avdekker barrierer knyttet til offentlige anbudskonkurranser, slik bransjen ser det (foto: Ilja C. Hendel).

Skriv ut artikkelen

Det er særlig to barrierer rådgivningsbransjen oppgir når de blir spurt om utfordringer knyttet til å levere tjenester til det offentlige: Krevende anskaffelsesprosesser og trangen til å velge pris fremfor verdi av tjenesten. Dette fremgår av en rapport som NHO-foreningen Abelia har bestilt. Rådgiverne reagerer også mot at krav til referanser og størrelse i offentlig anbud vanskeliggjør markedstilgangen for nye aktører, og noen peker på at det er konkurransevridende å måtte konkurrere om anbud mot aktører som mottar finansiell støtte fra offentlig sektor.

På oppdrag fra Abelia har Menon Economics gjennomført en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen i Norge – «Verdien av gode råd – en kartlegging av rådgivernæringen og dens betydning i Norge». Næringen omsatte for over 250 mrd i 2019 og er med sine over 28.000 virksomheter og nesten 130.000 ansatte en av de største næringene i Norge. I 2019 skapte næringen verdier for over 130 mrd. Det utgjør om lag syv prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.

I forbindelse med rapporten er det hentet inn informasjon om rådgivernæringen fra tre separate spørreundersøkelser: Den ene til Abelias medlemmer mot rådgiverne selv, der det totalt kom inn 140 svar. De to andre spørreundersøkelsene var rettet mot kjøperne av rådgivertjenester, hvorav en mot offentlige institusjoner. 123 ledere i offentlig sektor svarte, av disse oppgav 112 at de hadde kjøpt rådgivningstjenester i løpet av de siste to årene.

Barrierer og kostnader

Det er i første rekke tjenester innen bygg og anlegg, i tillegg til advokattjenester, som etterspørres av offentlige aktører. I spørreundersøkelsen rettet mot rådgivningsbedrifter tilknyttet Abelia/NHO ble bedriftene spurt om deres oppfatning av eventuelle barrierer for å levere tjenester til offentlig sektor. Bedriftene ble spurt om å ta stilling til fire potensielle barrierer. Det var særlig to barrierer med «høy tilslutning»:

  • krevende anskaffelsesprosesser
  • kundene i offentlig sektor vektlegger pris mer enn verdi

Utdyping av barrierene

Dette er enten store eller svært store barrierer for å levere tjenester til offentlig sektor, fremgår det av rapporten. Det er til sammenligning en betydelig lavere tilslutning til de to andre barrierene bedriftene ble bedt om å ta standpunkt til – at bestillerkompetansen i offentlig sektor er lav eller at lønnsomheten i prosjekter for offentlig sektor er svak.

Rådgiverbedriftene ble også gitt anledning til å utdype nærmere om de opplevde barrierer når de skal søke oppdrag for offentlig sektor. De sentrale tilbakemeldingene var:

  • Omfattende prosesser og lange tidsløp fra anbud til prosjektoppstart. Lange tidsforløp i anbudsprosesser samt trege beslutningsprosesser i prosjektfasen er ressurskrevende for bedriftene, men trolig også for aktørene i offentlig sektor.
  • Krav til referanser og størrelse i offentlig anbud vanskeliggjør markedstilgangen for nye aktører. En rekke bedrifter trekker frem at de opplever at offentlige oppdragsgivere i liten grad velger nyetablerte aktører med begrensede referanser i offentlige anbud.
  • Et mindre antall respondenter trekker frem at de opplever det som urimelig at de konkurrerer om offentlige anbud mot aktører som mottar finansiell støtte fra offentlig sektor. Slike aktører har mulighet til å prise seg langt lavere enn bedrifter som ikke mottar slik støtte.

Bli den første til å kommentere på "Barrierer for rådgivere i offentlige anbud: Krevende prosesser og pris fremfor verdi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.