Behov for regler som setter grenser for offentlige aktører i markedene

Anbud365: Behov for regler som setter grenser for offentlige aktører i markedeneI helsesektoren er det en vegring for “outsourcing”, skriver IKT-Norge til Nærings- og fiskeridepartementet. Blant annet med bakgrunn i en del ubalanserte mediesaker har det oppstått et ganske feilaktig bilde rundt sikkerhet rundt helsedata og personvern. Og med det en vegring å bruke leverandørmarkedet. På bildet Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Skriv ut artikkelen

Et økende antall av våre medlemmer har de seneste år rapportert om utfordringer med å møte konkurranse fra offentlige aktører på leveranse av digitale tjenester, skriver IKT-Norge, og: Utfordringene med rollesammenblanding og uklare grenser inn mot kommersielle aktører er svært uheldig, ikke minst fordi den rokker ved tilliten mellom offentlige aktører og næringslivet. Det er behov for et regelverk eller retningslinjer som tydeliggjør grensene for offentlige virksomheters oppgaver.

Synspunktene kommer til IKT-Norges kommentarer til rapporten fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Det er, ifølge IKT-Norge, behov for en prinsipiell diskusjon og noen tydelige skiller mellom rollene og oppgavene til offentlige og kommersielle virksomheter. Når det blir uklart hvorvidt den offentlige virksomheten er en råvareleverandør, tilsynsorgan eller en konkurrent i markedet får det konsekvenser for tillitsforholdet. Et regelverk eller retningslinjer som tydeliggjør grensene for offentlige virksomheters oppgaver, og dermed legger til rette for gode rammebetingelser for næringslivet, etterlyses.

Mange offentlige virksomheter har i dag kompetansen, råvarene (dataene) og kapasiteten til å utvikle digitale tjenester som tidligere var utenfor deres scope. IKT-Norge og deres medlemsbedrifter opplever at det er liten bevissthet i mange av disse virksomhetene om at tjenestene de utvikler konkurrerer med tjenester som kommersielle, ofte små og nyetablerte teknologibedrifter utvikler. Rollebevisstheten og forståelsen for hvilke konsekvenser dette har for markedet er urovekkende lav. ​I Norge opplever teknologileverandører at offentlig sektor og kommunene i stor grad gjerne vil eie og drifte teknologi og føre innovasjon selv.

Problematisk

Det er særlig tre tilfeller som utpeker seg som spesielt problematiske:

– Tilfeller der den offentlige virksomheten har eksklusiv eller fordelaktig tilgang til data (offentlig data), og der denne dataen inngår som viktig komponent i tjenesten.

– Tilfeller der en offentlig virksomhet leverer en tjeneste gratis eller til lavere pris enn det markedet har mulighet til å levere.

– Tilfeller der en offentlig virksomhet bygger opp store, egne kompetansemiljøer rundt IT, og benytter egne ressurser fremfor markedet i IT og digitaliseringsprosjekter.

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) og Kartverket trekkes frem i IKT-Norges kommentar. Likeledes helse. – Til for et mye uttalt mål “å bruke leverandører” og en Stortingsmelding for helsenæringen er tilbakemeldingen fra IKT-Norges medlemmer, både store og små, at det fortsatt mangler et fungerende marked og at det er manglende tillit fra det offentlige til kommersielle aktører, heter det. For næringslivet betyr det en frustrerende situasjon der gode løsninger som ønskes av klinikere og pasienter ikke tas i bruk.

Lange anbudsprosesser

Noen av årsakene:

– Lite penger og vanskelige anbudsprosesser. Få organisasjoner innen helse har midler til å handle raskt og få raske gevinster av ny teknologi. Lange anbudsprosesser tar lang tid og mye (bortkastede) ressurser fra både små og store selskaper.

– Lite tillit til markedsaktører. Fortsatt er det mye misforståelse om hva næringslivet gjør og hvordan man tenker. Mange i offentlig sektor ser på næringslivet som “salgsorganisasjoner”, og ikke som innovative kunnskapsorganisasjoner.

– Vegring for “outsourcing”. Blant annet med bakgrunn i en del ubalanserte mediesaker har det oppstått et ganske feilaktig bilde rundt sikkerhet rundt helsedata og personvern. Og med det en vegring å bruke leverandørmarkedet.

Bli den første til å kommentere på "Behov for regler som setter grenser for offentlige aktører i markedene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.