Bli med på Nordisk markedsdialog for mer bærekraftig programvareindustri!

Anbud365: Bli med på Nordisk markedsdialog for mer bærekraftig programvareindustri!Hvis du vil påvirke programvareindustrien i en mer bærekraftig retning, er «Bærekraftig programvare – Et nordisk markedsdialogarrangement» stedet for deg. 25. april. På teams. Christian Tangene, som er rådgiver for grønne anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), innleder.

Skriv ut artikkelen

En nordisk, digital markedsdialog om krav og kriterier til bærekraftig programvare går av stabelen 25. april, og du er invitert til å bli med. Et sett med kriterier sendes deltakerne på forhånd – disse skal diskuteres på arrangementet. Resultatet blir nordiske krav og kriterier som skal bidra til å kutte klima- og miljøbelastningen fra programvareindustrien. Målet er å oppmuntre markedet til å produsere mer bærekraftig programvare og sette Norden i front på bærekraft i programvareanskaffelser.

Arrangementet den 25. april er kalt «Bærekraftig programvare – Et nordisk markedsdialogarrangement». Det organiseres av Motiva (FI), TIEKE (FI), Upphandlingsmyndigheten (SWE), Digitaliseringsstyrelsen (DK) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) (NOR). Det var Nordisk Ministerråd som sommeren 2021 besluttet å støtte et prosjekt for sirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp ledet av DFØ. Prosjektet, som ministerrådet finansierer, er en videreføring av et tidligere prosjekt – «Nordisk bestillerdialog» – om nullutslippstransport.

Dialogkonferanser og måling

Blant formålene for prosjektet for sirkulære og klimavennlige offentlige innkjøp en gjennomføring av en rekke dialogkonferanser. Der skal tilbyderne få innsyn i hvor ambisiøse klima- og miljømål det offentlige har, samt at offentlige innkjøpere skal få se de løsningene som finnes på markedet. I tillegg til en rekke bestillerdialoger, vil prosjektet også fokusere på hvordan klimaeffekter i offentlige anskaffelser bli målt.

25. april er oppmerksomheten rettet mot å gjøre mer for å redusere klima- og miljøbelastningen fra programvareindustrien. Det dreier seg om en nordisk markedsdialog om krav og kriterier til bærekraftig programvare.

Kriterieforslag

Utviklingen av informasjonssamfunnet skrider frem og øker behovet for digital infrastruktur, nye og raskere enheter og programvare, heter det i invitasjonen til 25. april-arrangementet. Mens digitale løsninger har hjulpet oss med å redusere CO2-utslippene og fortsetter å gjøre det, har det økte behovet for databehandling og overføring eksplodert med nye programvareløsninger og funksjoner.

Deltakerne på arrangementet vil før arrangementet få forslag til offentlige sektor-kriterier. På arrangementet er det meningen at kriteriene skal diskuteres med sikte på å gi tilbakemelding på dem. Det skjer i lands- og regionspesifikke diskusjonsrom, der den enkelte kan benytte sitt eget språk. Kriterieforslagene er utviklet i MitViDi-prosjektet, finansiert av Den europeiske regionalfond, og brukes allerede i Finland.

Nordisk publisering

Kriteriene vil bli revidert basert på tilbakemeldingene og et forbedret sett med kriterier blir publisert i Sverige, Danmark og Norge. I Finland vil diskusjonene dreie seg om mer avanserte kriterier. Målet er å oppmuntre markedet til å produsere mer bærekraftig programvare og sette Norden i front på bærekraft i programvareanskaffelser.

Programmet finner du her, og via denne lenken kan du registrerer deg for deltakelse i dette team-arrangementet. Innen 22.april.

Bli den første til å kommentere på "Bli med på Nordisk markedsdialog for mer bærekraftig programvareindustri!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.