Derfor avstår de – for dyrt og usikkert å delta i offentlige anbud

Anbud365: Derfor avstår de – for dyrt og usikkert å delta i offentlige anbudProfessor Anders Villadsen, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, er blant forfatterne av rapporten "Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud - en survey-undersøgelse på tværs af brancher (Roskilde Universitet)"

Skriv ut artikkelen

Det er for mye usikkerhet og det koster for mye penger. Slik beskriver mange danske bedrifter i ulike bransjer hvorfor de avstår fra å delta i offentlige anbudskonkurranser. Det fremgår av analyser fra et forskningsprosjekt publisert i en fersk rapport. Bedriftenes reaksjoner kommer i forbindelse med at forskingsprosjektet har rettet søkelyset mot transaksjonskostnadene i forbindelse bl.a. med utarbeidelse av tilbud.

Rapporten «Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud – en survey-undersøgelse på tværs af branche» presenterer resultatet av et forskningsprosjekt om private virksomheters transaksjonskostnader ved deltakelse i offentlige anbudskonkurranser. I tillegg har prosjektet gjennomført en rekke analyser for å se om transaksjonskostnader, usikkerhet og andre forhold er medvirkende årsaker til at noen virksomheter ikke deltar i de offentlige anbudskonkurransene. Så vidt prosjektet bak rapporten kjenner til, er en slik analyse ikke gjort før.

Den vesentligste årsaken er at bedriftene opplever det som altfor tidkrevende eller for kostnadskrevende. Likeledes er det en forholdsvis stor del av bedriftene som mener at offentlige anskaffelser er forbundet med for stor usikkerhet, og en del bedrifter som mener at anbudsdokumentene er for komplekse og vanskelig å forstå.

Ikke relevant

Litt over hver tredje bedrift rapporterer at de oppgavene som er konkurranseutsatt, har en størrelse som ikke er relevant for dem. Bare en femtedel av de spurte sier at deres produkter ikke er relevante for det offentlige.

I en ytterligere analyse tar prosjektet for seg spørsmålet om de som forbinder offentlige anbudsprosesser med usikkerhet og kompleksitet også mener at transaksjonskostnadene er vel store. Konklusjonen er en tendens i retning av at det er slik. På bransjenivå er det især virksomheter innenfor tømrer, facility management/rengjøring og helse/eldreomsorg som rapporterer at tidsforbruk og kostnader avholder dem fra å gi tilbud i offentlige anbudskonkurranser.

Usikkerhet og kostnader

Resultatet indikerer, heter det, at særlig opplevet usikkerhet og forventede kostnader i forbindelse med avgivelse av tilbud, kan være forklaringer på at noen virksomheter velger ikke å komme med tilbud.

Analysene bygger på en spørreskjemaundersøkelse sent til et utvalg på drøyt 4000 virksomheter innenfor åtte bransjer: Anleggsentreprenører, byggentreprenører, murere, tømrere, kunnskapsrådgivere, facility management/rengjøring, helse/eldreomsorg og IT-bransjen. En drøy tredjepart av utvalget svarte.

Det er de seneste erfaringene fra offentlige anbudskonkurranser de er spurt om, og, heter det i rapporten, det er ikke nødvendigvis representativt for de enkelte virksomheters samlede erfaringer med slike tilbud. Det siste tilbudet kan ha vært atypisk både med hensyn til innhold, omfang og form. Noen virksomheter har mangeårige erfaringer med slike tilbud, mens andre kanskje bare har en eller noen få erfaringer med offentlige anskaffelser.

Transaksjonskostnader

Undersøkelsen som ligger til grunn for analysen, måler transaksjonskostnader som påløper fra den innledende dialog med oppdragsgiver inntil tilbud er avgitt og til eventuell undertegning av kontrakt dersom tilbyderen vinner.

Datainnsamlingen er gjennomført i perioden oktober til desember 2016, og prosjektet er et samarbeid mellom Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forfatterne bak rapporten: Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud – en survey-undersøgelse på tværs af brancher (Roskilde Universitet) er: Jesper Rosenberg Hansen, lektor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, Ole Helby Petersen, professor (MSO), Institut for Samfundsvidenskab og Erverv, Roskilde Universitet, Anders Villadsen, professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet og Kurt Houlberg, professor (MSO), VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Bli den første til å kommentere på "Derfor avstår de – for dyrt og usikkert å delta i offentlige anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.