Det kom et tilbud 30 000 under EU-tersklene «out of the blue», da slo kommunen til

Anbud365: Det kom et tilbud 30 000 under EU-tersklene «out of the blue», da slo kommunen tilDen danske kommunen hadde ikke på noe tidspunkt i sin dialog med den leverandøren som klaget inn saken, gitt til kjenne at hensikten var å dele opp kontrakten og ble derfor felt i Klagenævnet for Udbud.

Skriv ut artikkelen

Ja til et uoppfordret tilbud med pris 30 000 under EUs terskelverdier var siste krumspring fra den danske kommunen før Klagenævnet for Udbud slo fast at dette var en ulovlig direkteanskaffelse. Kommunen hadde på forhånd vedtatt at en samlet «pakke» skulle tildeles en leverandør, men delte så plutselig kontrakten opp i deler – uten å si noe til alle inviterte tilbydere. Leverandøren med 30 000-tilbudet ble så først direktetildelt en av delkontraktene, men klage kom og tildelingen ble annullert. Men så, «out of the blue», kom altså 30 000-tilbudet – nettopp fra leverandøren med den annullerte kontraktstildelingen.

Saken i Klagenævnet for Udbud (J.nr.: 22/14585) gjaldt en kommunes kjøp av et system for nødanrop med tilhørende maskinvare. Forut for gjennomføringen av anskaffelsen ble tre aktuelle leverandører invitert til dialog. Tema for markedsdialogen var ikke bare nødanrops-behovet, men systemer som integrerer dette med elektroniske låsesystemer.

I etterkant av dialogen ble en av de tre leverandørene direktetildelt en del av den samlede «pakke», et grunnsystem for nødanrop. Tilbehør til dette samt elektroniske låser ville komme i egne konkurranser. Fremgangsmåten ble påklaget, og kontraktstildelingen annullert.

30 000 under terskelverdi

Men så ble en ny kontrakt tildelt, til samme leverandør. Bakgrunnen denne gangen var at det var kommet et uoppfordret tilbud fra denne med pris knapt 30 000 kroner under EUs terskelverdi. Tilbudet omfattet nødanrops-systemet med tilbehør, inkl. maskinvare.

Det hører med til historien at kommunen før den tok initiativet til en markedsdialog, hadde gjort vedtak om at man skulle gå for at en leverandør fikk kontrakt på elektroniske låser, nødanrop-system og de produkter som var forbundet med disse.

Med dette som utgangspunkt la Klagenævnet til grunn at den samlede verdien på kontrakten oversteg EUs terskelverdi. Dessuten hadde ikke kommunen på noe tidspunkt i sin dialog med den leverandøren som klaget saken inn for Klagenævnet, gitt til kjenne at hensikten var å dele opp kontrakten.

Ikke objektivt begrunnet

Heller ikke forelå det et notat eller liknende fra kommunen som gjør nærmere rede for hvorfor kontrakten skulle oppdeles. På den bakgrunn konkluderte Klagenævnet med at kommunen ikke har godtgjort at oppdelingen av kontrakten var objektivt begrunnet. Etter regelverket må en kontrakt ikke deles hvis resultatet er at anskaffelsen faller utenfor lovens område med mindre det nettopp foreligger en objektiv begrunnelse.

Dermed var det klart at det her forelå en ulovlig direkteanskaffelse, men Advokatfirmaet Bird&Bird, som kommenterer dommen, peker på at det tidvis kan være vanskelig å vurdere om en rekke vare- eller tjenestekjøp konkret anses å ha en innbyrdes sammenheng – for dermed å ha en verdi som overstiger EUs terskelverdier når verdien av det enkelte element er under.

Tidligere saker

Det vises til en avgjørelse i Klagenævnet fra 2003 der man kom til at printere og pc-er var en anskaffelse, da kjøpene ble foretatt nær hverandre i tid og at printerne skulle benyttes til pc-ene. I en domstolsbehandling senere av samme sak kom imidlertid retten til motsatt konklusjon, bl.a. fordi kjøpe av printerne ikke var nødvendig for pc-enes funksjon.

Noen år senere endte Klagenævnet i en liknende sak med å slå fast oppdragsgivers plikt til saklig skjønn og forsiktig vurderinger av prisene i markedet. Hvis det, heter det, likevel er en ikke ubetydelig grad av usikkerhet om kontraktens verdi er over terskelverdien, skal anbud gjennomføres.

Bli den første til å kommentere på "Det kom et tilbud 30 000 under EU-tersklene «out of the blue», da slo kommunen til"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.