Direktoratet for e-helse: Imøtegår kritikk mot egen anskaffelsespraksis i Akson

Anbud365: Direktoratet for e-helse Imøtegår kritikk mot egen anskaffelsespraksis i Akson– I perioden 2016–2019 har andelen innleide timeførende konsulenter utgjort fra om lag 20 til 30 prosent målt i årsverk, en andel andre etater bestreber seg på å komme ned på, opplyser direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse i en pressemelding (foto: Direktoratet for e-helse).

Skriv ut artikkelen

Direktoratet for e-helse imøtegår i en egenprodusert redegjørelse kritikken mot sin anskaffelsespraksis knyttet til det omstridte Akson-prosjektet. De har gode rutiner for gjennomføring av anskaffelser og minikonkurranser, heter det i redegjørelsen, og kan ikke se å ha brutt anskaffelsesregelverket ved avrop på rammeavtalene for IKT-konsulenttjenester. Ikke har direktoratet vært i Kofa eller saksøkt heller, men: Anskaffelsesregelverket medfører på flere områder vanskelige tolkningsspørsmål.

Direktoratet for e-helse fikk for en måneds tid siden et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å redegjøre for direktoratets bruk av konsulenttjenester. Oppdraget kom som følge av kritisk søkelys i media på direktoratets bruk av konsulenter og anskaffelsespraksis, særlig knyttet til arbeidet med Én innbygger – én journal (Akson). Direktoratet har også gjennomført en juridisk vurdering av anskaffelsespraksis ved avrop (bestillinger) på rammeavtalene for IKT-konsulenttjenester og gått gjennom rutiner for anskaffelser og konsulentbruk.

Det fremgår av redegjørelsen at direktoratet mener å ha gode rutiner for gjennomføringen av anskaffelser og minikonkurranser. Direktoratet oppfatter også at bevisstheten blant direktoratets ansatte rundt anskaffelsesregelverket og problemstillinger knyttet til habilitet er høy. Tilbakemeldingene fra direktoratets leverandører på rutiner og praksis er også i hovedsak gode, heter det. Direktoratet søker å utnytte bredden i leverandørmarkedet ved tildeling av kontrakter, og de fleste leverandørene på de nye rammeavtalene har allerede fått tildelt avropskontrakt.

Ikke brudd ved avrop

Direktoratet kan heller ikke se å ha brutt anskaffelsesregelverket ved avrop på rammeavtalene for IKT-konsulenttjenester, og:

– Regelverket medfører på flere områder vanskelige tolkningsspørsmål, for eksempel hva gjelder kravet om “tilstrekkelig” tilbudsfrist ved minikonkurranser. Hva dette konkret betyr for den enkelte minikonkurranse, er både et juridisk tolkningsspørsmål og en konkret innkjøpsfaglig vurdering, basert på innholdet i den enkelte minikonkurransen. Det kan også være faglig uenighet rundt denne typen vurderinger. Direktoratet mener imidlertid at regelverksanvendelsen knyttet til de aktuelle anskaffelsene har vært forsvarlig og at anskaffelsene har vært gjennomført i henhold til regelverket.

Ikke i Kofa

I redegjørelsen kan vi også lese at Direktoratet for e-helse aldri er blitt innklaget for Kofa eller saksøkt med anførsler om brudd på anskaffelsesregelverket. Direktoratet har heller ikke funnet eksempler på at det har vært fremsatt formell klage på kontraktstildelinger direktoratet har foretatt under rammeavtalene for IKT-konsulenttjenesten, til tross for at det er tildelt flere hundre kontrakter under disse avtalene.

Direktoratet har i forbindelse med at redegjørelsen foreligger også sendt ut en pressemelding, der det står at direktoratet vil se på hvordan konkurransen mellom leverandørene på rammeavtalen kan styrkes ved avrop. Fristene som benyttes er innenfor det som er avtalt, men kan i enkelte sammenhenger bli lengre.

Bli den første til å kommentere på "Direktoratet for e-helse: Imøtegår kritikk mot egen anskaffelsespraksis i Akson"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.