Dyrere når ikke bare pris, men også kvalitet skal telle ved kontraktstildeling

Anbud365: Dyrere når ikke bare pris, men også kvalitet skal telle ved kontraktstildelingOle Helby Petersen, professor (MSO), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet (bildet), er en av forfatterne bak rapporten: Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud - en survey-undersøgelse på tværs af brancher. (Roskilde Universitet). De øvrige er Jesper Rosenberg Hansen, lektor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet, Anders Villadsen, professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet og Kurt Houlberg, professor (MSO), VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Skriv ut artikkelen

Det koster mer for en tilbyder å lage tilbud i en offentlig anbudskonkurranse dersom tildelingskriteriene ikke bare er pris, men også kvalitet og andre forhold. Det viser en fersk rapport fra et dansk forskningsprosjekt. I rådgiverbransjen må man for øvrig regne med transaksjonskostnader på i snitt på 9% av kontraktsverdien ved slike konkurranser. Det vil si at det koster en tilbyder i denne bransjen 90 000 kroner å avgi tilbud på en kontrakt verd 1 mill.

Rapporten «Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud – en survey-undersøgelse på tværs af branche» presenterer resultatet av et forskningsprosjekt om private virksomheters transaksjonskostnader ved deltakelse i offentlige anbudskonkurranser. Datainnsamlingen er gjennomført i perioden oktober til desember 2016, og prosjektet er et samarbeid mellom Center for forskning i offentligt-privat samspil (COPS) og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Formålet med prosjektet er å skaffe til veie ny kunnskap om de nevnte transaksjonskostnadene. Analysene bygger på en spørreskjemaundersøkelse sendt til et utvalg på drøyt 4000 virksomheter innenfor åtte bransjer: Anleggsentreprenører, byggentreprenører, murere, tømrere, kunnskapsrådgivere, facility management/rengjøring, helse/eldreomsorg og IT-bransjen. En drøy tredjepart av utvalget svarte.

Høyeste transaksjonskostnader

De gjennomsnittlig høyeste transaksjonskostnadene finnes blant kunnskapsrådgivere. Her, viser undersøkelsen, kan kostnadene i gjennomsnitt for den enkelte bedrift løpe opp i 9% av kontraktsverdien. Nest høyest er IT-bransjen, der tilsvarende kostnader utgjør 5,5% av kontraktsverdien. Så følger de to entreprenørbransjene innenfor bygg og anlegg, murer og tømrere. Her ligger kostnadene i gjennomsnitt på 2-3% av kontraktsverdien. Litt lavere – 1,76% i snitt, ligger facility management/rengjøring, mens helse/eldreomsorgsbransjen har de laveste transaksjonskostnadene – i gjennomsnitt 1% av kontraktsverdien.

Undersøkelsen måler transaksjonskostnader som påløper fra den innledende dialog med oppdragsgiver inntil tilbud er avgitt og til eventuell undertegning av kontrakt dersom tilbyderen vinner.

Samlede transaksjonskostnader

Det er også gjort et forsøk på å beregne de samlede transaksjonskostnader for alle virksomhetene som deltar i en spesifikk anbudskonkurranse. I spørreskjemaet var det et spørsmål om hvor mange tilbydere det typisk er anbudskonkurransene i de bransjene som var med i spørreundersøkelsen.

Overslagene viser at de samlede transaksjonskostnadene for bransjene helse/eldreomsorg, byggentreprenører, facility management/rengjøring og murere ligger på mellom 5 – 10% av kontraktsverdien. For anleggsentreprenørene, tømrere og IT-bransjen ligger de mellom 12-16% av kontraktsverdien, mens de for kunnskapsrådgiverne ligger helt opp i 45% av kontraktsverdien.

Pris, kvalitet osv.

Analysen viser at større virksomheter – over 500 ansatte, gjerne har lavere transaksjonskostnader, når det er tatt høyde for alle øvrige forhold i analysen, ifølge rapporten. Større kontrakter er dessuten forbundet med tydelig lavere transaksjonskostnader.  Kostnadene er i gjennomsnitt høyere der det benyttes andre tildelingskriterier enn pris. Det indikerer, heter det, at det er med kostnadskrevende for leverandører å beregne, skrive og gi tilbud når den offentlige oppdragsgiveren tildeler kontrakter på kriterier som er en blanding av pris, kvalitet og andre forhold.

Bli den første til å kommentere på "Dyrere når ikke bare pris, men også kvalitet skal telle ved kontraktstildeling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.