Elektronisk pasientjournal: Leverandør-oversikt nyttig for kommune-anskaffelser

Anbud365: Elektronisk pasientjournal Leverandør-oversikt nyttig for kommune-anskaffelserKommunene har behov for høy utviklingstakt av digitale løsninger for å imøtekomme hyppige endringer i omgivelser og retningslinjer. For enkelte større kommuner er det blitt utviklet egne løsninger. Mindre kommuner besitter ikke den samme utviklingskapasiteten, og er dermed avhengig av å gjøre anskaffelser av løsninger, heter det i en ny KS-rapport. På bildet avd. dir. eHelse i KS, Terje Wistner

Skriv ut artikkelen

KS bør samarbeide med Direktoratet for e-Helse for å få oversikt over leverandører av elektronisk pasientjournal som er kompatible med fellesløsninger. Tiltaket vil kunne gi gevinst i form av at kommuner kan stille krav i anskaffelser og på sikt økt samhandling og datadeling på tvers, heter det i en rapport fra KS om digitalisering og pandemi. Det pekes også på at det trengs veiledninger for anskaffelser av personell i slike ved pandemi og smittevernsituasjoner.

Digitale løsninger spilte en viktig rolle i kommunens arbeid under pandemien. Et prosjekt har evaluert kommunens innsats og anbefaler ni tiltak for å møte en ny smittevern- og beredskapssituasjon. Det fremgår av rapporten «Digitalisering av pandemi- og smittevernberedskap Kunnskapsoppsummering og anbefaling til veien videre» fra KS.

Det anbefales å jobbe mot konkrete tiltak som retter seg inn mot kommunikasjon, samarbeid og utvikling av eksisterende databaser og fellesløsninger. Tiltakene kan anses som isolerte utviklingspunkter eller som utviklingspunkter som bygger på hverandre. Blant annet anbefales det at KS bør samarbeide med Direktoratet for e-Helse for å få oversikt over leverandører av elektronisk pasientjournal som er kompatible med fellesløsninger. Tiltaket vil kunne gi gevinst i form av at kommuner kan stille krav i anskaffelser og på sikt økt samhandling og datadeling på tvers, heter det.

Digital utvikling

Digitale verktøy har spilt en viktig rolle for kommunene i håndteringen av pandemien, og det har vært digital utvikling på mange områder for kommunene. Det er utviklet og tatt i bruk løsninger på mange områder på kort tid, noe basert på videreutvikling av eksisterende løsninger (nasjonale eller regionale) og andre basert på anskaffelser av nyutviklede løsninger i markedet.

Smittevernutstyr var en generell mangelvare globalt i starten av pandemien, og blir ikke vurdert videre i denne rapporten. Men, fremgår det av rapporten, det er likevel viktig å påpeke viktigheten av rask anskaffelse og distribusjon av smittevernutstyr for en fremtidig pandemi.

Opp- og nedskalering

Flere kommuner presiserer, ifølge rapporten, at det er nødvendig med mulighet for opp- og nedskalering av ressurspådraget som følge av anskaffelsesregelverket, interne behov og nasjonale føringer.

Det er behov for å vurdere og forankre kommunenes rolle og ansvar innen pandemi- og smittevernberedskap nasjonalt og kommunalt. Kommunene har behov for at frivillige, sykepleiere og pensjonister kan støtte arbeidet, i tillegg trengs veiledninger for anskaffelser av personell i slike situasjoner.

Samarbeid

Interkommunale samarbeid har vært sentralt for flere kommuner for å lykkes i pandemihåndteringen. Det gjelder bl.a. anskaffelser, spesielt knyttet til IT-løsninger, der kommuner ofte opererer i eksisterende IKT-samarbeid, eller har rådført seg med hverandre for referanser samt anskaffelse av kompatible løsninger.

Bli den første til å kommentere på "Elektronisk pasientjournal: Leverandør-oversikt nyttig for kommune-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.