Norsk elektronisk handelsformat (EHF) tilpasses ny europeisk standard for e-faktura

Anbud365: Norsk elektronisk handelsformat (EHF) tilpasses ny europeisk standard for e-fakturaNasjonalt har arbeidet med den europeiske standarden for e-faktura blitt fulgt opp av en komite i Standard Norge, "E-handel og elektroniske forretningsprosesser", ledet av seniorrådgiver Olav A. Kristiansen fra Difi. På vegne av Difi leder han nå også en arbeidsgruppe som etablerer en PEPPOL BIS (Business Interoperability Specification) 3.0 basert på den nye europeiske standarden (EN 16931).

Skriv ut artikkelen

Den nye, europeiske standarden for elektronisk faktura er nå ferdig. Standarden blir pålagt å bruke for alle offentlige virksomheter i Europa fra april 2019. Fra norsk side har det vært spesielt viktig å sikre at kravene til europeiske formater samsvarer i størst mulig grad med det etablerte norske formatet, EHF (elektronisk handelsformat). En tilpasning av EHF til den nye standarden trengs, og arbeidet er i full gang.

EU-kommisjonen ga i 2014 den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i oppdrag å utarbeide en felles, europeisk standard for elektronisk faktura. CEN opprettet da en ny komité, CEN/TC 434 “Electronic Invoicing”, hvor Norge har deltatt svært aktivt.

Nå foreligger det en rapport utarbeidet av EU-kommisjonen med resultatet av bl.a. uttestingen av den nye standarden. Tre kriterier for praktisk bruk av standarden ble testet ut og analysert i seks land, blant disse Norge.

Nasjonalt har arbeidet blitt fulgt opp av en komite i Standard Norge, “E-handel og elektroniske forretningsprosesser”. Nærmere 20 virksomheter er representert i den nasjonale komiteen som ledes av Olav A. Kristiansen fra Difi. I en kommentar til Anbud365 sier Kristiansen: – Jeg leder nå en arbeidsgruppe som etablerer en ny PEPPOL BIS (Business Interoperability Specification) 3.0 basert på EN 16931. Arbeidet gjøres innenfor rammene av det CEN kaller en CIUS (Core Invoice Usage Spesification) hvor vi bl.a. lager noen ekstra forretningsregler. Denne skal være ferdig i løpet av desember, og basert på den vil fra Difi etablere EHF-faktura 3.0. Når disse er godkjent kan de benyttes, men det vil være en overgangsperiode som deles inn i frivillig bruk, en periode hvor BIS 2.0 og EHF 2.0 ikke kan registreres for nye kunder før det blir obligatorisk bruk BIS og EHF 3.0. 

Besparelser

Masseutbredelse av elektronisk faktura innenfor EU forventes å gi vesentlige økonomiske gevinster, og det er estimert at overgangen fra papir til elektronisk faktura vil gi besparelser i størrelsesorden godt over 2200 milliarder norske kroner (etter dagens kurs) over en seksårsperiode.

Det har vært stort engasjement underveis i arbeidet. Før standardutkastet gikk ut på åpen høring, var det ute på en intern gjennomgang i CEN/TC 434, og det kom da inn nærmere 1000 kommentarer. Etter massiv innsats er nå de første leveransene fra CEN ferdig, og den europeiske standarden ble 1. september fastsatt som Norsk Standard, NS-EN 16931-1:2017 Elektronisk fakturering – Del 1: Semantisk datamodell for kjerneelementene i en elektronisk faktura. 

Informasjonsinnhold

Standarden beskriver og setter krav til den semantiske datamodellen for kjerneelementene i en elektronisk faktura, det vil si hvilket informasjonsinnhold som alltid må være til stede i en elektronisk faktura. Det settes også krav til obligatoriske meldingssyntakser. Det vil si at alle offentlige virksomheter må være i stand til å ta imot faktura i disse formatene. Her har det fra norsk side vært spesielt viktig å sikre at kravene til europeiske formater samsvarer i størst mulig grad med det etablerte norske formatet, EHF (elektronisk handelsformat). Dette har lyktes – EHF er basert på den ene av de obligatoriske meldingssyntaksene.

EU-direktivet (direktiv 2014/55/EU) om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser stiller krav om utarbeidelse av en europeisk standard for elektronisk faktura. Direktivet stiller også krav om at alle offentlige oppdragsgivere skal kunne motta og behandle en elektronisk faktura som er i samsvar med den europeiske standarden innen 19. april 2019.

Bli den første til å kommentere på "Norsk elektronisk handelsformat (EHF) tilpasses ny europeisk standard for e-faktura"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.