Flere og flere småkommuner villige til å ta risiko ved bærekraftige anskaffelser

Anbud365: IKT-Norge: Ofte nei fra det offentlige til tilbud som inkluderer lærlingerØyvind Husby er adm.dir. i IKT Norge, som er kommet med synspunkter på forslaget til endret forskrift for bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (foto: Veslemøy Vråskar, IKT-Norge).

Skriv ut artikkelen

Små-kommunene er i støtet. En fersk undersøkelse avdekker at risikovilligheten deres i forbindelse med å anskaffe bærekraftige løsninger er på vei opp. Andelen små kommuner som svarer at de er enige eller svært enige i at de er villige til å ta slik risiko, har økt fra 1 av 10 i fjor til nesten 3 av 10 i år. For øvrig viser undersøkelsen «IT i praksis» at bare 10% av alle de som er spurt, svarer at de i stor eller svært stor grad har etablert rutiner for leverandørutvikling.

Undersøkelsen «IT i praksis» gjennomføres av Rambøll Management med Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og IKT-Norge som samarbeidspartnere. Den måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor. Årets undersøkelse har spesielt vektlagt temaene digital inkludering og digital samhandling mellom det offentlige og private. 225 kommuner og 89 statlige virksomheter har besvart årets undersøkelse.

Undersøkelsen viser en synkende trend når det gjelder samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Den viser også en manglende forståelse i offentlig sektor om digitaliseringens betydning for det grønne skiftet og for å nå bærekraftsmålene.

Ydmyke og åpne

– Vi fra det private næringslivet må være mer ydmyke når det gjelder hva det offentlige faktisk etterspør og det offentlige må være mer åpne for løsninger som allerede eksisterer og hva private sektor faktisk kan tilby, ifølge Øyvind Husby, adm. dir i IKT-Norge.

Gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid må også tydeliggjøres for at det skal bli attraktivt å samarbeide om utvikling av digitale løsninger for felleskapet.

Selv om det er betydelige grønne krav i anskaffelsesprosesser, viser undersøkelsen at bare en av tre opplever det som klart hvordan digitalisering kan bidra til å nå bærekraftmålene til FN. Og bare 18% oppgir at de har tilstrekkelig kompetanse på området.

Bærekraft og digitalisering

Likevel peker alt i retning av at bærekraft blir viktig i årene som kommer, heter det: 40% har startet å planlegge grønne anskaffelser, mens 26% oppgir at de har gjennomført det i løpet av de siste 12 månedene.

Det å ha digitalisering som en del av sine strategier og planer for økt bærekraft, kan være en viktig første brikke i arbeidet mot flere grønne anskaffelser i virksomheten, antydes det i undersøkelsen. Samtidig kan det styrke den overordnede forståelsen i virksomheten for digitaliseringens rolle i bærekraftsarbeid generelt. Men det er fortsatt langt fra alle som har digitalisering i sine bærekraftplaner som har planlagt og gjennomført grønne teknologianskaffelser.

Leverandørutvikling og småkommuner

Av undersøkelsen kan man ellers lese at bare 10% oppgir at de i stor eller svært stor grad har etablert rutiner for leverandørutvikling. Leverandørutvikling innebærer at det offentlige aktivt forsøker å utvikle leverandørene slik at disse leverandørene kan levere på fremtidens behov. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) skal bidra til økt strategisk bruk offentlige anskaffelser for å stimulere innovasjon.

I år som i fjor er det de små kommunene som i minst grad er villige til å ta større økonomisk risiko for å anskaffe bærekraftige løsninger, fremgår det av undersøkelsen. Samtidig er det størst øking av virksomheter som svarer at de er villige til å ta risiko blant de små kommunene. Andelen små kommuner som svarer at de er enige eller svært enige i at de er villige, har økt fra 1 av 10 i fjor til nesten 3 av 10 i år.

Bli den første til å kommentere på "Flere og flere småkommuner villige til å ta risiko ved bærekraftige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.