Førkommersiell anskaffelse: Effektiv miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse Effektiv miljøovervåking ved bruk av miljø-DNAMiljødirektoratets prosjektleder Janne Bohnhorst forteller om betydningen av støtte fra Norges forskningsråd i direktoratets førkommersielle anskaffelse – og om hjelp fra Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skriv ut artikkelen

Miljødirektoratet går inn for å få utviklet automatisk overvåking ved bruk av miljø-DNA for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Til formålet har direktoratet tatt i bruk førkommersiell anskaffelse. Det kan gå år før man ser et eventuelt resultat, men behovet er påtrengende. Prosjektet innbefatter bl.a. så vel biologi som robotteknikk. Det er ikke sikkert man når frem, men som direktoratets prosjektleder Janne Bohnhorst sier: Vi har grunn til å tro at vi når frem, men uansett – det ligger store verdier bare i å prøve.

En av Miljødirektoratets viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden. Direktoratet bruker 335 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er en tidkrevende og kostbar prosess, og gir begrenset mulighet for å oppdage endringer i “sanntid” og slik forhindre eller begrense skadeomfang.

Det er et stort nasjonalt og internasjonalt behov for tidlig oppdagelse, varsling og effektiv miljøovervåking. Miljø-DNA har vist seg godt egnet for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Miljø-DNA er spor fra organismer og kan brukes til å påvise arters tilstedeværelse. Tidlig varsling innebærer at skadelige organismer eller endring hos viktige arter oppdages på et så tidlig tidspunkt at det er mulig å sette i gang tiltak for å forhindre/begrense skaden. Det kan et automatisk overvåkingsverktøy bidra til.

Snart utlysning av første fase

Miljødirektoratets Janne Bohnhorst er prosjektleder for den førkommersielle anskaffelsen. Hun forteller at behovsavklaring og markedsdialog er gjennomført – etter avsluttet forprosjekt. Nå arbeides det med utlysningsteksten. Innen sommeren planlegger hun å være klar til første av de tre fasene i en førkommersiell anskaffelse – designfasen. Naturlig nok er det knyttet risiko til utviklingen av et så avansert verktøy for miljøovervåking. Det at vi har fått midler fra Norges forskningsråd er avgjørende for at vi kan gå i gang med dette prosjektet nå.

– Til markedsdialogen gikk vi bredt ut i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, bl.a. laget vi en videosnutt for sosiale medier. Det gav resultater – 60 representanter for aktuelle forskningsmiljøer og selskaper møtte, i tillegg til at 45 fulgte på streaming. Vi hadde også en-til-en-møter i etterkant av markedsdialog-konferansen. Der var interessen så stor at vi måtte si stopp etter å ha avholdt 15 slike, opplyser Bohnhorst.

Viktige innspill fra markedsdialog

Dialogen gav viktige innspill til utforming av utlysningsteksten, samtidig som den gav trygghet for direktoratets deltakere i prosjektet: Vi fikk økt forståelse for muligheter og utfordringer.

Bohnhorst legger vekt på at utlysningsteksten ikke må begrense for mye, den må ikke oppfattes som så spesifikk at det oppstår unødige hindre for interesserte i å presentere sine løsninger. Et sentralt poeng er å få frem ulike varianter, ikke bare en. Evalueringen av de beskrivelsene som kommer inn, skal gjøres i samråd med eksperter på feltet.

– Den interne forankringen ligger i en nylig utviklet strategi for vår bruk av miljø-DNA. Dette er forankret helt til topps i ledelsen, og gir oss grunnlag for å være offensive og aktive, poengterer prosjektlederen.

Flere år før resultat foreligger

Den førkommersielle anskaffelsen vil strekke seg over flere år før man får et resultat. Også andre sektorer – mat og helse – kan få nytte av resultatet.

– Det er et prosjekt med en viss risiko, men med muligheter for stor gevinst, fremholder hun. Markedsdialogen gav oss en trygghet for at det er mulig å nå frem. Når designbeskrivelsene foreligger, får vi se om de avviker fra det inntrykk vi fikk i markedsdialogen. Uansett om vi når frem eller ikke, vil vi ha kommet nærmere en løsning på et stort og aktuelt behov i forbindelse med miljøovervåkning, som må gjøres på en bedre og raskere måte enn tilfellet er i dag.

Utviklingskostnader eller tekniske utfordringer kan selvsagt stoppe prosjektet, men uansett skjebne: En spinoff-effekt er at Miljødirektoratet får mer erfaring med førkommersiell anskaffelse og bedre kunnskap om hva markedet kan tilby. I tillegg gir det økt fokus på behovet for utvikling av ny teknologi på området. Det ligger en verdi i alt det.

For den som har lyst til å prøve en førkommersiell anskaffelse ved hjelp av støtte fra Norges forskningsråd, er søknadsfrist for forprosjekter 12. februar.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse: Effektiv miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.