Førkommersiell anskaffelse: Kunstig intelligens for å stanse uønsket fiskeart

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse Kunstig intelligens skal stoppe uønsket fiskeartNy teknologi skal nå utvikles i kampen mot pukkellaksen. Her er fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark med en pukkellaks fanget på manuelt vis. I framtiden kan denne arten bli ledet inn i en felle ved hjelp av kunstig intelligens (foto: Lars Åke Andersen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark).

Skriv ut artikkelen

Det er mulig å lære en datamaskin å se forskjell på en pukkellaks og en vanlig laks. Men hvordan man skal greie å stenge elvemunningene for førstnevnte og lede denne uønskede arten inn i ei felle, er en utfordring. En førkommersiell anskaffelse er imidlertid i gang der målet er nettopp å utvikle fiskefeller – med kunstig intelligens. Gjennom bruk av slike feller innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor bare de naturlig hjemmehørende fiskeartene får passere for å gyte i elven – uten berøring fra menneskehender.

Pukkellaksen eller stillehavslaksen hører ikke naturlig hjemme i våre vassdrag og den fortrenger atlanterhavslaks og andre fiskearter fra gyteplassene. Kampen mot pukkellaksen føres på flere fronter, og en av prosjektene er en innovativ anskaffelse der det skal utvikles en fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering. Den invaderer gjerne norske vassdrag i juni/juli og utfordrer de fiskeartene som naturlig hører hjemme der, om gyteplassene. Pukkellaksen lever i en toårig syklus og kommer i store antall særlig i oddetalsår som 2023, og neste gang 2025.

Førkommersiell anskaffelse

Nå er det imidlertid ute en kunngjøring fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der man etterlyser leverandører og fagmiljøer som kan automatisere identifiseringen, sorteringen og uttaket av pukkellaks fra norske elver. Det dreier seg om en førkommersiell anskaffelse, kontraktlengden er tre år, og de som vil delta, må melde seg innen 15. september.

Statsforvalteren oppfordrer leverandører og kompetansemiljøer som må samarbeide med andre for å levere en helhetlig løsning om å søke sammen i konsortium (søkergrupper). Det er laget et skjema for matchmaking slik at aktuelle leverandører kan få informasjon om mulige kompetansepartnere og informere om hvilken kompetanse de selv kan bidra med i et konsortium.

Adgangskontroll

Forskningsrådet har bidratt med 10 mill til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 mill. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor bare de naturlig hjemmehørende fiskeartene får passere. Dette er et viktig tiltak for at laks, sjøørret og sjørøye skal få fred på sine foretrukne gyteområder, og for å unngå flere skadelige effekter på vannmiljøet av store mengder pukkellaks i elvene, heter det i omtalen av prosjektet på innovativeanskaffelser.no.

Miljødirektoratet har ansvar for den nasjonale strategien for bekjempelse av pukkellaksen, hvilke tiltak som skal settes i verk, samt registrere hvilken effekt og eventuelle uønskede effekter tiltakene har. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått oppdraget med å kjøpe inn utstyret og inngå avtaler om driften av fellene med fiskeforeninger og grunneierlag. Statsforvalterens Fellestjenester (STAF), som holder til i Arendal, har ansvaret med å lede og gjennomføre den før-kommersielle anskaffelsen der kvalifiserte leverandører får betalt for å utvikle løsninger i konkurranse med hverandre. Dersom utviklingsfasen gir de resultatene man håpet på kan løsningen(e) kjøpes i en påfølgende anskaffelse (konkurranse).

Automatiseres

I tillegg bidrar Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) med sin kompetanse på anskaffelser generelt og innovative anskaffelser, inklusive førkommersielle, spesielt.

Det man i grove trekk skal løse i denne før-kommersielle anskaffelsen er å identifisere uønsket pukkellaks som er på vei opp i elven, sortere dem ut, og slippe gjennom den fisken som skal passere. Det er allerede i bruk fangstinnretninger med manuell sortering, men i denne konkurransen er målet at denne prosessen automatiseres – i tillegg til å løse andre utfordringer ved dagens fiskefeller.

1 kommentar på "Førkommersiell anskaffelse: Kunstig intelligens for å stanse uønsket fiskeart"

  1. Øyvind Fjeldseth | 3. august 2023 på 09:20 | Svar

    For ordens skyld er det allerede under utprøving to feller i Finnmark der en bruker den teknologien som en her ønsker å utvikle – Kongsfjordelva i Kongsfjord og Storelva i Berlevåg. Biometrien er enkel, så så langt fungerer sorteringen godt

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.