Førkommersiell anskaffelse skal gi basis for mer treffsikker beredskap

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse skal gi basis for mer treffsikker utrykningKristiansand kommune, her ved kommunedirektør Camilla B. Dunsæd, gjennomfører et StartOff-prosjekt med formål å få til en mer treffsikker beredskap i tilfelle krise i vei-, vann- og kloakksystemet deres (foto: Anne Lise Norheim).

Skriv ut artikkelen

Når en krise i infrastrukturen inntrer i Kristiansand kommune, vet ikke den døgnkontinuerlige vakttjenesten med 100% sikkerhet hva som er på gang. Da rykker de ut, kanskje blir det bomtur, og det koster og er unødvendig tidsbruk. Ingeniørvesenet i kommunen jakter derfor et digitalt overvåkningssystem som samler info fra alle aktuelle kilder og kan fortelle treffsikkert om mulige trusler eller problemer. Et StartOff-prosjekt til formålet er i gang, og konkurransen gjennomføres som en før-kommersiell anskaffelse.

Ingeniørvesenet har beredskapsansvar for å ivareta byens kritiske infrastruktur. Dette handler bl.a. om kontroll på snø, flom, overvann, lekkasjer på vann -og avløpsnett samt skader på vei – og bygningsstruktur, eller for eksempel strøing og brøyting.

Prosjektets formål er å utvikle et minimumsprodukt for behovet å sammenstille og gjøre sensordata for infrastruktur i Kristiansand tilgjengelig for overvåking av hendelser. Ønsket er å visualiseres datakildene i en digital løsning som kan bygges ut og tilpasses individuelle brukere. Systemet skal ikke minst føre til besparelser i form av mindre risiko og skade på kommunens infrastruktur, riktigere utkallelse av personell ved hendelser og mindre kostnader for å drive beredskapstjenesten.

Resultere i konkrete kjøp

Ingeniørvesenet har en klar målsetning om at prosjektet skal resultere i konkrete kjøp. Behovene er ikke unike for Kristiansand, og det er mye å spare i kommune-Norge ved å få på plass løsninger som gir best mulig beslutningsgrunnlag for å ivareta sikkerhet og verdier. Løsningen som skal utvikles, har derfor potensiale til å nå langt flere kommuner enn Kristiansand.

For å treffe de beste beslutningene ved hendelser som gjelder kommunens kritiske infrastruktur, har Ingeniørvesenet derfor et stort behov for fremtidsrettede og innovative løsninger. Ønsket er å kunne hente, synliggjøre og benytte data fra deres lavkost-sensorer og eksisterende sensorbasert driftsinformasjon. Ingeniørvesenet er i startgropen med testing av bruk av lavkostsensorer for overvåking av kritisk infrastruktur. Foreløpig er det bare to operative testsensorer som overvåker og varsler om flom ved to av byens elver.

Bruke flere plattformer

Løsningen må være mulig å utvide/bygge ut med flere kilder og data fra sensorbasert driftsinformasjon. Den skal være mulig å bruke for beredskapstjenesten fra både pc, nettbrett og mobil.

Vakttjenesten bruker i dag tilgjengelige fagkilder, data og ekstern informasjon om akutte hendelser som oppstår. Imidlertid er tilgjengelige fagkilder, data og ekstern informasjon ikke samlet og tilgjengeliggjort på en effektiv måte. Det fører blant annet til at vakttjenesten ikke har sikre kilder for å bekrefte eller avkrefte oppståtte hendelser, men må rykke ut, noe som kan føre til unødvendig tidsbruk.

Et StartOff-prosjekt

StartOff har med denne konkurransen satt av NOK 600 000 til prosjektet, som allerede er i gang. Frist for å komme med ideskisse er satt til 25. mai, og 4. juni skal det eter planen gjøres kontrakt med inntil tre leverandører. Dette StartOff-prosjekt gjennomføres med støtte av Nasjonalt program for leverandørutvikling i startfasen. StartOff er et program som skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å hente ut innovasjonskraften i relativt nystartede selskaper. Det gjør StartOff ved å legge til rette for anskaffelser som gjør det enklere for mindre selskaper å bli leverandør til det offentlige.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse skal gi basis for mer treffsikker beredskap"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.