Førkommersiell anskaffelse skal gjøre livet vanskeligere for fiske- og fangstkjeltringer

Anbud365: Førkommersiell anskaffelse skal gjøre livet vanskeligere for fiske- og fangstkjeltringerOle Høstmark er programkoordinator for Fangst-ID-programmet, som har som mål at det skal tas i bruk nye teknologiske løsninger om bord på fiske- og fangstfartøy for å sikre en korrekt registrering av ressursuttaket. Den førkommersielle anskaffelsen som nå er kunngjort, er en del av arbeidet med å nå målsettingen i Fangst-ID-programmet (foto: Privat).

Skriv ut artikkelen

Gjennom en førkommersiell anskaffelse sikter Fiskeridirektoratet seg inn mot å få utviklet nye teknologiske løsninger som skal sikre automatisk registrering av fangst om bord i fiske- og fangstfartøy. Målet er at løsningene skal kunne – med sikkerhet og nøyaktighet – registrere alt som høstes, både fangst og bifangst, med korrekt vekt og art. Dermed blir livet vesentlig vanskeligere for de som vil oppnå uberettiget økonomisk vinning gjennom bevisst feilrapportering. I dag er bare 0,5% av alle landinger gjenstand for fysisk kontroll.

Fiskeridirektoratet har fått tildelt 10 mill fra forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. I tillegg setter direktoratet av midler til å sikre en finansieringsramme på minimum 20 mill til anskaffelsen over de neste tre årene.

Hvert år gjennomføres det omkring 180 000 landinger av villfangete marine ressurser, fordelt på omkring 400 større mottaksanlegg langs den norske kysten. Med kontrollmyndighetenes nåværende tilgjengelige ressurser, er omkring 0,5% av alle landinger gjenstand for fysisk kontroll.

Handlingsrom for lovbrudd

Det såkalte Fiskerikontrollutvalget fant at den største utfordringen for dagens ressurskontroll er manglende verifiserbare data om høsting, omsetning, bearbeiding og fiskens videre vei til markedet. Dette skaper et handlingsrom for lovbrudd og vanskeliggjør et effektivt kontrollarbeid. Mangel på verifiserte data gjør det også vanskelig både for næringen å oppfylle forventninger fra importland og markedsaktører om sporing gjennom verdikjeden, og for forvaltningen å kunne sikre gyldigheten av dokumentasjonen som er fremlagt av næringen, ifølge utredningen fra utvalget.

Utvalgets hovedforslag var å etablere et offentlig-privat samarbeid med mål om å realisere et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring, basert på en infrastruktur for utveksling av relevante data mellom forvaltningsmyndigheter og næringen, fortrinnsvis gjennom automatisk datafangst gjennom hele verdikjeden.

Samle inn verifiserbar dokumentasjon

Den førkommersielle anskaffelsen som nå er kunngjort, har som mål at det skal utvikles teknologiske løsninger som kan samle inn verifiserbar dokumentasjon på all fangst, så tett opp mot ressursuttaket som mulig. Dette kan med fordel skje allerede i redskapet, eventuelt i forbindelse med at fangst tas om bord i fartøyet, hetere det. Målet er at man ved hjelp av løsningene som utvikles, med sikkerhet og nøyaktighet kan registrere alt som høstes, både fangst og bifangst, med korrekt vekt og art. Løsningen skal dessuten kunne representere en uavhengig tredjepart med minimalt behov for menneskelig interaksjon med enheten, og begrenset rom for å gjøre endringer i dataene som samles inn.

Søknadsfristen for deltakelse om å få delta i den førkommersielle anskaffelsen er 15. oktober. I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) inviterer direktoratet til markedsdialog 14. september. Tema for denne dialogen er hva en førkommersiell anskaffelse er, konkurransegrunnlaget, muligheter for og oppfordring til matchmaking i tillegg til behovsbeskrivelsen.

Bli den første til å kommentere på "Førkommersiell anskaffelse skal gjøre livet vanskeligere for fiske- og fangstkjeltringer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.