Forsvaret vil ha flere leverandører – frykter høye priser og lange leveringstider

Anbud365: Forsvaret til felts mot høye priser og lange leveringstiderFor å øke satsingen på små- og mellomstore bedrifter skal fleksibiliteten i dagens regelverk benyttes og eventuelle endringer vurderes, slår Regjeringen fast i forsvarsplanen som nylig ble fremlagt. På bildet, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, på besøk på Rena leir ved en tidligere anledning (Foto: Forsvarsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Flere leverandører til Forsvaret er en prioritert oppgave fremover. Det handler dels om å ta i bruk ny kompetanse, spesielt fra små og mellomstore teknologibedrifter. Dels henger behovet sammen med at situasjonen med et lite utvalg leverandører lett betyr betydelig risiko for økte priser og lange leveringstider. Dette fremgår av forsvarsplanen som Regjeringen nylig fremla. Langsiktig strategisk industrisamarbeid – tidligere gjenkjøp – må også til, heter det, slike avtaler kan f.eks. omfatte underleveranser fra norske forsvarsbedrifter, FoU-samarbeid, teknologisamarbeid og markedsassistanse.

Det er et mål å etablere mer langsiktig strategisk myndighets- og industrisamarbeid i forbindelse med større materiellanskaffelser, spesielt hovedmateriell. I tillegg skal mer tradisjonelt industrisamarbeid videreføres for å bidra til å sikre tilgang til det internasjonale forsvarsmarkedet for norsk industri. Dette fremgår av «Prop. 87 S (2023–2024) – Forsvarsløftet – for Norges trygghet Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036», som regjeringen nylig fremla.

Styrke norsk forsvarsindustri

Sammen med anskaffelser fra norsk forsvarsindustri, vil industrisamarbeidsavtaler rettet inn mot de prioriterte teknologiske kompetanseområdene i nasjonal forsvarsindustriell strategi, være et vesentlig bidrag for å kunne opprettholde og styrke norsk forsvarsindustris kompetanse og kapasitet, heter det. Samlet sett vil slike samarbeidsavtaler kunne bidra til å skape ytterligere grunnlag for økt produksjonskapasitet.

For store og komplekse systemer er industribasen ofte en relativt liten og oversiktlig gruppe leverandører forsvarssektoren har en etablert dialog med. I mange tilfeller gjør det anskaffelser enklere å håndtere. Et marked med få aktører innebærer samtidig betydelig risiko for økte priser og kan lede til lange leveringstider. Samarbeidet med store leverandører skal derfor videreutvikles, men forsvarssektoren skal også aktivt se etter muligheter for å bøte på utfordringene et begrenset antall leverandører kan lede til.

Kommersielle aktører

For mindre komplekse systemer eller innenfor nye teknologiske områder, er det gjerne flere aktuelle leverandører. Regjeringen ønsker at forsvarssektoren skal legge til rette for at slike virksomheter i større grad blir vurdert når Forsvaret skal anskaffe nytt materiell. Målet er at forsvarssektoren skal utnytte kommersielle aktører på lik linje med forsvarsspesifikke leverandører der det bidrar til å redusere anskaffelseskostnader eller leveringstid og er i tråd med gjeldende sikkerhetskrav.

Forsvaret har behov for en nasjonal leverandørindustri på noen sentrale områder. Den sikkerhetspolitiske utviklingen tydeliggjør også betydningen av norsk-kontrollert forsvarsindustri. Noen teknologiske kompetanseområder er prioriterte i forsvarsplanen, og de skal tas med i vurderingen i forbindelse med bl.a. beslutning om anskaffelser fra norske leverandører og innretning av innholdet i industrisamarbeidsavtaler i forbindelse med anskaffelser fra utenlandsk industri.

Små og mellomstore

Regjeringen vil videreutvikle og forsterke samarbeidet mellom forsvarssektoren og små og mellomstore bedrifter, både de som er systemleverandører og de som er underleverandører. Målet er bedre utnyttelse av teknologipotensialet i disse bedriftene. Det er derfor viktig at Norge har et virkemiddelapparat, og regjeringen styrker derfor FoU-samarbeidsordninger mellom forsvarssektoren og industrien.

De næringslivsaktører som ikke samarbeider med forsvarssektoren allerede, vil trenge støtte til å «klargjøre» seg for slikt samarbeid. Å være en leverandør til forsvarsformål, eller jobbe med teknologiområder som underlegges sikkerhetsloven, krever sikkerhetskultur, sikkerhetsklarert personell, tilpasset fysisk infrastruktur og fysiske lokaler. Regjeringen vil se nærmere på hvordan det kan legges til rette for at flere næringslivsaktører kan levere innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap.

Bli den første til å kommentere på "Forsvaret vil ha flere leverandører – frykter høye priser og lange leveringstider"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.