Går for nasjonal kommunal pasientjournal-løsning via dialogbasert anskaffelse

Anbud365: Går for nasjonal kommunal pasientjournal-løsning via dialogbasert anskaffelseInformasjon som er samlet så langt, tyder på at markedet for journalløsninger er forholdsvis modent, slik at det ikke vil være behov for å inkludere innovasjon i anskaffelsesprosessen. Det skriver Direktoratet for e-helse i konseptvalgutredningen av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. På bildet Christine Bergland, som er direktør i direktoratet (foto: Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse).

Skriv ut artikkelen

Direktoratet for e-helse anbefaler i en fersk rapport etablering av en nasjonal kommunal løsning for pasientjournal med helhetlig samhandling. Det innebærer en anskaffelse med meget høy kontraktsverdi og høy gjennomføringsrisiko, heter det i anbefalingen, og det er mest naturlig å benytte en dialogbasert anskaffelsesprosess – konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog. Trolig blir det ikke aktuelt å benytte prosesser som spesielt legger til rette for innovasjon, som f.eks. innovasjonspartnerskap.

Direktoratet for e-helse har levert rapporten «Én innbygger – én journal Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og Omsorgstjeneste» på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Målene for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Direktoratet for e-helse anbefaler i rapporten at behovet løses gjennom etablering av en nasjonal kommunal løsning for pasientjournal med helhetlig samhandling. Det anbefalte konseptet legger til grunn en nasjonal anskaffelse og forutsetter nasjonal standardisering innen helsefag, arbeidsprosesser og IKT.

Høy gjennomføringsrisiko

En anskaffelse av det anbefalte konseptet vil ha høy gjennomføringsrisiko av flere grunner, fremgår det av rapporten. For det første er det identifisert en høy grad av kompleksitet i behovene som skal løses, hvilket tilsier en høy grad av kompleksitet også i de løsningene som vil være aktuelle. Dernest vil den ventede kontraktsverdien være så høy at det er grunn til å tro at leverandørene som ikke vinner kontrakten, vil ha høy motivasjon for å finne feil ved prosessen som kan medføre at den kjennes ugyldig. Et tredje forhold som vil bidra til risikoen, er det omfanget av sensitive personopplysninger som skal behandles i den fremtidige løsningen, i kombinasjon med de svært strenge kravene til informasjonssikkerhet som vil gjelde for en slik løsning.

– Med grunnlag i anskaffelsens ventede kompleksitet og risiko, antas det også at det vil være naturlig å benytte en dialogbasert anskaffelsesprosess, heter det. De mest aktuelle prosessene antas å være konkurranse med forhandlinger eller konkurransepreget dialog. Det vil antagelig ikke være aktuelt å benytte prosesser som i særlig grad legger til rette for innovasjon, som for eksempel innovasjonspartnerskap. Informasjon prosjektet har samlet så langt, tyder på at markedet for journalløsninger er forholdsvis modent, slik at det ikke vil være behov for å inkludere innovasjon i anskaffelsesprosessen.

Åpne behovsbeskrivelser

Uansett er det viktig at anskaffelsen baseres på åpne behovsbeskrivelser, ifølge rapporten, slik at leverandørene har rom til å presentere nyvinnende løsninger på kundens behov, og også å videreutvikle løsningene etter at kontrakt er inngått.

Et siste forhold som vil være avgjørende for i hvilken grad anskaffelsen vil kunne gi grunnlag for gevinstrealisering, er hvilke opsjoner på utvidelser som inkluderes i kontrakten, fremgår det av rapporten. Dette kan være både opsjoner på utvidet funksjonalitet og på at løsningen kan tas i bruk av nye brukergrupper og andre virksomheter. Kontraktsrettslig vil opsjoner ikke medføre noen forpliktelser for kunden, kun muligheter.

– Dersom kontrakten derimot ikke inkluderer relevante opsjoner, for eksempel for nye brukergrupper, vil det ikke være mulig på et senere tidspunkt å utvide bruken av løsningen til disse. Eneste alternativ for disse vil da være at det gjennomføres en ny anskaffelse, hvilket både vil medføre en potensiell dobling av prosesskostnadene knyttet til gjennomføringen av anskaffelsen og også at den senere anskaffelsesprosessen leder frem til en annen løsning, konstateres det i rapporten.

Situasjonen i dag

Det er i dag flere ulike journalløsninger i bruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Mange anskaffelser gjort av den enkelte virksomhet har resultert i at dagens journalløsninger i praksis består av en mengde ulike versjoner, konfigurasjoner og varianter, IKT-systemene er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet og understøtter ikke pasientforløp på tvers av virksomheter, omsorgsnivå eller tjeneste. En kartlegging gjennomført i 2017 viser at en og samme kommune eller interkommunale samarbeid (IKS) kan ha opptil åtte ulike journalsystemer.

Bli den første til å kommentere på "Går for nasjonal kommunal pasientjournal-løsning via dialogbasert anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.