Gjorde ulovlig direktekjøp av skytjeneste bak smittestopp-app

Anbud365-A Gjorde ulovlig direktekjøp av skytjeneste bak smittestop-appKofa er kommet til at Folkehelseinstituttet, her ved direktør Camilla Stoltenberg, har gjort en ulovlig direkteanskaffelse.

Skriv ut artikkelen

Kontrakten om skyplattform til bruk for Smittestopp ble fremforhandlet av Norsk Helsenett på vegne av Folkehelseinstituttet (FHI) uten konkurranse, basert på plattformen til Microsoft Azure. Kofa mener dermed at FHI «uaktsomt» har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av skytjenesten. Det må ha fremstått som klart at en hasteanskaffelse, som skal avhjelpe en oppdragsgiver i en prekær situasjon der det ikke finnes tid for å gjennomføre normal prosedyre, som et klart utgangspunkt ikke kan inngå avtaler som strekker seg over mange år. Overtredelsesgebyret settes foreløpig til NOK 74 000, ifølge gebyrvarselet fra Kofa.

Klagen gjaldt kontraktsinngåelsene om utvikling av Smittestopp, vedlikeholdsavtalen og skyplattformen utgjør ulovlige direkte anskaffelser. Imidlertid var det bare avtalen med Crayon AS om løpende tjenestekjøp over internett (skyplattform) som fikk tommelen ned av Kofa.

Spørsmålet er var om FHI lovlig kunne inngå avtalen om levering av skyplattform etter en rammeavtale som Norsk Helsenett SF inngikk med Crayon AS på vegne av bl.a. Folkehelseinstituttet. Rammeavtalen legger opp til at avrop på skytjenester skulle inngås ved at leverandøren, Crayon AS, gjennomførte en konkurranse mellom sine to tilknyttede plattformleverandører, Microsoft Azure og Amazon Web Services. Kontrakten om skyplattform til bruk for Smittestopp ble imidlertid fremforhandlet av Norsk Helsenett uten konkurranse, basert på plattformen til Microsoft Azure.

Grunnleggende endringer

Slik klagenemnda ser det, var det gjort grunnleggende endringer både i rammeavtalens prisvilkår og i ytelsene leverandøren skulle levere. Ved å fravike fremgangsmåten for tildeling av kontrakt, endres dermed rammeavtalens overordnede karakter.

Anskaffelsen av skyplattform er en nødvendighet for at FHI skal kunne utvikle og levere en smittesporingsapplikasjon. Klagenemnda mener at FHI hadde anledning til å anskaffe utviklings- og vedlikeholdsavtalen for appen etter en unntaksbestemmelse (§ 13-3 bokstav e). Ifølge nemnda er koronapandemien et «forhold som ikke skyldes oppdragsgiveren, og som oppdragsgiveren ikke kunne forutse». Det er også på det rene at det er koronapandemien som har skapt behovet for en smittesporingsapp. Dette har den følge at det har vært behov for en skyplattform.

Handle raskt

På tidspunktet koronapandemien inntraff Norge med betydelig styrke medio mars, var det et behov for å handle raskt for å kunne drive effektiv smittesporing. Nemnda finner derfor at det for FHI var «umulig» å overholde fristene for en åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring som følge av koronasituasjonen som oppstod medio mars 2020.

Spørsmålet var så om kontrakten om løpende tjenestekjøp over internett (skyplattformen for Smittestopp) har et større omfang «enn strengt nødvendig».

For lang avtaletid

Formålet bak bestemmelsen tilsier at det ikke skal inngås kontrakter med en varighet som er lengre enn det som er nødvendig for å forberede og gjennomføre en ny anskaffelse etter reglene i forskriften del II. Anskaffelsen av skyplattformen har en varighet på fem år, med en opsjon på opptil ytterligere fem år. Klagenemnda kan ikke se at koronapandemien har gjort det nødvendig å inngå en så lang avtale om skyplattform etter reglene som tillater at det gjennomføres en hasteanskaffelse, og at kontraktens varighet i høyden kunne vare den tid det ville ta å forberede og gjennomføre en ny anskaffelse. Det sentrale må være at det ville ha vært fullt mulig for FHI/Norsk Helsenett å gjennomføre et avrop etter den eksisterende rammeavtalen, eller eventuelt kunngjøre en ny konkurranse om levering av skyplattform en stund etter at en midlertidig og mer kortvarig avtale ble inngått i medhold av unntaksbestemmelsen.

Klagenemnda har kommet til at avtalens varighet er større «enn strengt nødvendig».

Bli den første til å kommentere på "Gjorde ulovlig direktekjøp av skytjeneste bak smittestopp-app"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.