Hodebry i forberedelse av IKT-avtale da Helse Sør-Øst ble invitert inn

Anbud365: Hodebry i forberedelse av IKT-avtale da Helse Sør-Øst ble invitert innSykehusbygg har tatt ansvar i forbindelse med felles forberedelser av ny IKT-rammeavtale. På bildet adm.dir. Terje Bygland Nikolaisen i Sykehusbygg.

Skriv ut artikkelen

Forberedelsene til en IKT-anskaffelse som seks helseforetak har holdt på med siden 2020, fikk en kald skulder fra Helse Sør-Øst da dette helseforetaket nylig ble invitert med i planleggingen. Innvendingene, fremgår det av en redegjørelse til styret i Sykehusbygg: Kravspesifikasjonen som var foreslått, må endres, markedsdialogen som var gjennomført, var for svak – i tillegg til at den valgte strategien trolig var feil. Og Helse Sør-Øst ville ha flere måneders utsettelse, noe som kunne sette den kritiske datoen for kunngjøring i fare.

Det fremgår av styrepapirene til Sykehusbygg for møtet 21.februar at dette helseforetaket i perioden 2015-2020 har bl.a. har anskaffet og forvaltet en nasjonal IKT-rammeavtale (bim-server), som er tilgjengelig for alle foretak i spesialisthelsetjenesten. BIM (Bygningsinformasjonsmodellering/building information modeling) er det man kaller digitale modeller av et bygg og som benyttes ved bygging og drift av bygninger.

I 2020 var det tid for å utlyse behovene i markedet på nytt. Da kom det tydelig frem at det var ønske og rom for å tette gapet knyttet til overlevering mellom prosjekt og drift. Da ble det etablert et interregionalt samarbeid – en arbeidsgruppe – for å finne verktøy som kan tilfredsstille likelydende behov i både prosjekt og fdvu-arbeidet.

Markedsdialog

Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, Helse Midt RHF, HEMIT og Vestre Viken HF ønsket å gjøre en felles markedsdialog, som ble gjennomført i annet kvartal 2021. Konklusjonen ble, ifølge styrepapirene, at det er flere leverandører i markedet som kan levere på flere delområder («total-leverandører»). Dette understøttes også av det arbeidsgruppen selv oppfatter som markedsutvikling siste fem år hvor nisjeleverandører i stor grad er kjøpt opp og konsolidert i programvareporteføljer. M.a.o. var markedet er modent nok for en konkurranse.

Senere kom også Sykehusinnkjøp HF med i det forberedende arbeidet. Gruppen som da var etablert, mente etter hvert at kravspesifikasjonen var blitt for omfattende til å lyses ut i markedet. Likevel ville de sende den ut på høring som den var for å sikre gjenkjennbarhet hos deltakende fagressurser. Planen for gjennomføring av anskaffelsen viste at det var kritisk å sende kravspesifikasjon til markedet før 1. juli i år. Svarene i høringsrunden bekreftet ønsket om å forenkle og konsolidere de svært mange kravene i kravspesifikasjonen.

Så kom Helse Sør-Øst inn på arenaen

På slutten av 2021 ble Helse Sør-Øst RHF invitert inn i arbeidet med anskaffelsen, heter det i styredokumentene. Helseforetaket svarte at de trengte tre til fire måneders utsettelse og eventuelt konkludere med en tiltredelse medio mai. Svaret ble positivt mottatt, men arbeidsgruppen understreket at det var viktig med kunngjøring tidlig i mai 22.

Til det sa Helse Sør-Øst RHF at endring av kravspesifikasjonen var et krav om de skal kunne være med. Det påpekes også en rekke andre mulige mangler som må inkluderes i kravspesifikasjonen. Helse Sør-Øst RHF mente også at markedsdialogen var for svak og at konklusjonen om å finne èn leverandør som kan dekke behovet, trolig er feil strategi. Kravet fra Helse Sør-Øst RHF var at konkurransen tilpasset seg å håndtere flere leverandører på flere delområder.

Veien videre

Så skal dialogen med Helse Sør-Øst fortsette, samtidig som kravene i kravspesifikasjonen skal forenkles og konsolideres. I tillegg skal det etableres konkurransebestemmelser som sikrer riktig kontraktsform og avropsmekanismer.

Bli den første til å kommentere på "Hodebry i forberedelse av IKT-avtale da Helse Sør-Øst ble invitert inn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.