Høyaktuell, digital konferanse: Ny Doffin, skytjenester og dynamiske innkjøpsordninger

Anbud365: Høyaktuell, digital konferanse Ny Doffin, skytjenester og dynamiske innkjøpsordninger – KopiAndré Hoddevik er avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og primus motor for direktoratets arbeid med digitalisering av offentlige anskaffelser. Nå står konferansen «Digitale anskaffelser - mer enn EHF!» snart for døren.

Skriv ut artikkelen

Ny Doffin, skytjenester og dynamiske innkjøpsordninger (DPS) er stikkord for tre av temaene på en høyaktuell, digital konferanse som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) steller i stand 5. mai. Gevinstrealisering og bedre styring ved bruk av anskaffelsesdata er også et tema. På konferansen spørres det også om bruk av bestillingsløsninger bør bli obligatorisk, og det kommer tre gode nyheter om eBevis og egenerklæringen.

I en årrekke arrangerte daværende Difi den årlige EHF-konferansen, sist i april 2019. I fjor var det «pandemi-sjokk» på den tiden, men nå gjenoppstår konferansen i ny drakt – «Digitale anskaffelser – mer enn EHF!», med DFØ som arrangør. Fagmiljøet bak er imidlertid det samme: Avdeling for digital transformasjon i anskaffelsesdivisjonen i DFØ som tidligere het seksjon for teknologi og støtte i anskaffelsesavdelingen i Difi står bak.

Fra starten av et tiår tilbake dreide EHF-konferansen seg utelukkende om EHF-faktura. Gjennom årene har EHF – eller elektronisk handelsformat – blitt utvidet til å omfatte større deler av handelsprosessen. Samtidig har fokuset for konferansen endret seg fra standardisering av handelsmeldinger og bruk av disse til forutsetninger for digital transformasjon i anskaffelsesfunksjonen. I dag drives dette arbeidet framover gjennom en flerårig programsatsing på digitale anskaffelser, som skal muliggjøre regjeringens målsetninger om heldigitale anskaffelsesprosesser i løpet av 2024. Målet er fastsatt i Meld. St. 22 (2018-2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser.

Nye Doffin

«Ny Doffin – som Doffin, bare mye bedre» er et av temaene på konferansen. Divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ sa til Anbud365 tidligere i år at med sikte på lansering i april 2023 er DFØs anskaffelsesteam i full gang med å forberede og utvikle «nye Doffin». Kunngjøringsskjemaer skal tilpasses, statistikk utvikles og benchmark-muligheter kartlegges. – Vi skal lage en Doffin det er grunn til å være stolt av – som er til nytte for så vel leverandører som oppdragsgivere, poengterer han. Og det skal bygges bro – integrasjon – til StartOff og markedsplassen for skytjenester.

Dynamisk innkjøpsordning

Stadig flere oppdragsgivere tar i bruk dynamiske innkjøpsordninger (DPS), men graden av digitalisering i gjennomføringen varierer. I en pilot våren 2021 prøver DFØ ut ny tjeneste – en Kravbank – som gjør det enkelt for oppdragsgivere å beskrive sine behov og hvordan de vil evaluere innkomne svar, og som gjør det enkelt for leverandørene å lage sine svar. Tjenesten kan brukes sammen med tradisjonelle KGV-løsninger. På konferansen får du høre mer om hvordan dette gjøres og hvilke planer DFØ har for Kravbank-tjenesten framover.

Skytjenester

Et annet tema på konferansen er markedsplassen for skytjenester, som er en ny veilednings- og samhandlingsplattform for kjøp i en krevende produktkategori. Denne markedsplassen skal bli det stedet hvor marked og oppdragsgivere møtes når offentlig sektor skal investere i skyteknologi. Så er spørsmålet hvordan en markedsplass for skytjenester kan bidra til at dette blir enklere og raskere, samtidig som den bidrar til at tjenestene som anskaffes er sikre. Svarene kommer på konferansen 5. mai.

Styringsdata, gevinster, eBevis og Peppol

Heldigitale prosesser skaper store datamengder. DFØ vil på konferansen se nærmere på hvilken nytte virksomheter kan ha av anskaffelsesdata i sin styring og hvordan bruk av slike data kan gi gevinster i offentlig sektor. Ellers dreier det seg om bruk av bestillingsløsninger bør bli obligatorisk, og det kommer tre gode nyheter om eBevis og egenerklæringen. Bruk av Peppol-nettverket er en forutsetning for EHF-fakturering i Norge, men nettverket har også andre anvendelsesområder og bruken er økende i Norge og internasjonalt. En større oppdatering av avtaleverk og styringsmodell for Peppol-bruken er snart klar, og på konferansen får du mer informasjon om hva dette betyr for det norske markedet.

Påmelding til en spennende og informativ digital konferanse kan du gjøre her: https://dfo.no/kurs/337624

Bli den første til å kommentere på "Høyaktuell, digital konferanse: Ny Doffin, skytjenester og dynamiske innkjøpsordninger"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.