IKT-leverandør skuffet over regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav

Anbud365: IKT-leverandør skuffet over regjeringens forslag til skjerpede miljøkravDet bør raskt etableres et nasjonalt kompetansesenter for bærekraftige anskaffelser (Center of Excellence for Sustainable Public Procurement), mener Atea, her ved Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge. Synspunktet kommer i selskapets høringsuttalelse til regjeringens forslag om skjerpede miljøkrav.

Skriv ut artikkelen

En av de større IKT-leverandørene til offentlige sektor, Atea, er skuffet over regjeringen: Forslaget til skjerpede miljøkrav har åpenbare svakheter som burde være unngått, og ingen av alternativene er gode nok for hverken offentlig eller privat sektor. Dessuten er forslaget for dårlig utredet opp mot konsekvenser. Men fordelene med forslaget er, slik Atea ser det, større enn ulempene, og derfor gir likevel de sin stemme til ett av alternativene – i modifisert form.

Atea er et IT-selskap i Norden og Baltikum med mer enn 8000 medarbeidere. De har kontorer i 88 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia og Estland. Det børsnoterte konsernet hadde en omsetning på ca. 47 mrd. NOK i 2022 og er notert på Oslo Børs. I Norge har Atea rundt 1750 medarbeidere fordelt på 22 kontorer fra Hammerfest til Kristiansand. Konsernet er en stor leverandør til det offentlige.

I sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om skjerpede miljøkrav skriver selskapet at de applauderer alle endringer som bidrar til å få Norge inn i en mer bærekraftig retning. Det haster, og offentlig sektor bør bidra sterkt både ut fra sin innkjøpsmakt og som et politisk virkemiddel. Det er positivt at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forsøker å gjøre noe med den utilfredsstillende situasjonen om manglende bærekraftige anskaffelser. NFD roses også for å vurdere såpass harde innskjerpinger av regelverket. (Regjeringens forslag til alternative forslag til skjerpede miljøkrav finner du her).

Svakhetene

I sitt høringssvar løfter IKT-leverandøren frem svakheter i seks punkter:

Forslaget vil få virkninger for både oppdragsgivere og leverandører, og forslaget er for dårlig utredet opp mot konsekvenser.
• Selve forslaget innebærer ingen forenkling av regelverket, og vil i tillegg kreve mer kompetanse på både anskaffelser og bærekraft hos både kjøper og selger.
• Forslaget tar ikke med et helhetsperspektiv på anskaffelsesprosessen, men fokuserer på en lite egnet måte på enkelte steg i anskaffelsesprosessen.
• Forslaget «ofrer» avgjørende deler av oppdragsgivers grunnleggende innkjøpsfaglige skjønn, men introduserer samtidig nye og krevende skjønnsmessige vurderinger.
• Forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til de bakenforliggende årsakene til at dagens regelverk ikke fungerer godt nok.
• Det er etter vår oppfatning ikke gitt at innskjerping av regelverket vil gi ønsket miljøgevinst, tvert imot vil en endret innkjøpspraksis i samsvar med forslagene kunne redusere miljøeffektene.

Selskapet fremhever at det er skuffende at alle alternative foreslåtte regelendringer har åpenbare svakheter som burde være unngått, og at ingen av alternativene er gode nok for hverken offentlig eller privat sektor. Imidlertid anser Atea at ulempene av å ikke gjøre noe for å bryte dagens innkjøpspraksis klart overstiger ulempene ved de foreslåtte regelverksendringene. Derfor har Atea endt opp med å støtte et noe modifisert forslag/alternativ 2.

Etterlevelse og måling

I tillegg mener IKT-konsernet at kontrollen med etterlevelse av bærekraftige anskaffelser må bli bedre. Alle offentlige anskaffelser bør måles og rapporteres, og det bør raskt etableres et nasjonalt kompetansesenter for bærekraftige anskaffelser (Center of Excellence for Sustainable Public Procurement). Selv om DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har en rekke rådgivningstjenester, fremholder Atea, bør dette forsterkes og utvides for å kunne gi tilstrekkelig veiledning til offentlige innkjøpere og tilbydere i gode bærekraftige anskaffelser. DFØs handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon må gjennomføres. Atea anser at det er stort forbedringspotensiale i å legge mer vekt i gjennomføringen og ikke minst kommunisere planen og resultatene.

Bli den første til å kommentere på "IKT-leverandør skuffet over regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.