IKT-partnerskap kan frigi nær to milliarder til beste for pasientene

Anbud365:Helse Sør-Øst: Risikabelt å reservere kontrakter for ideelle nåAdm. dir Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst har lagt fram for sitt styre en strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner – men rettstilstanden for bruk av et handlingsrom i regelverket for å reservere kontrakter for ideelle, er for tiden uklar. Man venter på EFTAs overvåkingsorgan (foto: Helse Sør-Øst RHF).

Skriv ut artikkelen

Gjennom å inngå et partnerskap med en ekstern leverandør med varighet på minst sju år kan Helse Sør–Øst innkassere en nettogevinst på nær to milliarder. Det gjelder modernisering av IKT–infrastrukturen. Valget falt på Hewlett Packard Enterprise. Milliardgevinsten skal komme sykehuspasientene til gode.

Styret i Helse Sør-Øst har tidligere vedtatt at det regionale helseforetaket skulle inngå kontrakt med en ekstern partner om modernisering av IKT-infrastruktur. Dette skal gi bedret økonomisk bærekraft og en raskere modernisert IKT-infrastruktur enn gjennomføring i egen regi, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Med IKT-infrastruktur menes områder som PC-er, telefoni, nettverk og datasentre. Avtalen skal ikke omfatte sykehusnære løsninger som pasientjournalsystemer og røntgensystemer.

Gevinst på nær to mrd

Av saksdokumentene til styremøtet fremgår det at er gjennomført en grundig anskaffelsesprosess. Det ble mottatt to komplette tilbud som oppfyller de krav og forventninger som ble lagt til grunn for konkurransen. En kost-nytteanalyse viser at det er en positiv gevinst på i størrelsesorden 1,9 milliarder kroner over syv år sammenliknet med drift i egen regi, etter at det er korrigert for risiko.

Kontrakten ble gjort med den eksterne partneren som hadde det mest økonomisk fordelaktige tilbudet i samsvar med den gjennomførte konkurransen. Kontrakten har en initiell varighet på syv år. Den fornyes deretter automatisk for ett år av gangen med mindre den sies opp av Sykehuspartner med 12 måneders varsel eller av leverandøren med 24 måneders varsel. Avtalen har ikke en maksimal varighet og det er lagt inn prisbestemmelser for 10 år.

Risikoanalyse

DNV GL har i forkant gjort en uavhengig risikoanalyse av de to alternativene «Gjør det selv», med ferdigstillelse 2024, og «Ekstern partner», med ferdigstillelse i 2020. En samlet risikovurdering tilsier at alternativet med å gjennomføre med ekstern partner har lavere risiko enn å gjennomføre i egen regi, fremheves det i styredokumentene.

Referansebesøk har vist at de aktuelle leverandørene har gjennomført et stort antall tilsvarende moderniseringsprosjekter, både i og utenfor helsesektoren. Sammenliknet med egenregi-alternativet vurderes det at en ekstern partners tilgang til kapasitet og kompetanse vil bidra til å gjennomføre moderniseringen raskere og med lavere kostnad og risiko.

Tilgang på erfaringer og kompetanse

Samarbeid med en ekstern partner gir sykehusene og det regionale helseforetakets tjenesteleverandør, Sykehuspartner, tilgang til erfaringer og kompetanse fra gjennomføring av tilsvarende og vellykkete moderniseringsprosjekter.

– Vår hovedoppgave er pasientbehandling. Vi forvalter store ressurser på vegne av samfunnet, og det er vår plikt til å bruke disse ressursene best mulig. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en slik avtale. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, for eksempel fornyelse av gammelt medisinskteknisk utstyr, sier adm. dir i Helse Sør–Øst, Cathrine M. Lofthus, i en kommentar på foretakets nettside.

Det er en absolutt forutsetning i en eventuell avtale, heter det, at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift er ivaretatt. Alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata.

Bli den første til å kommentere på "IKT-partnerskap kan frigi nær to milliarder til beste for pasientene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.