Innovasjonspartnerskap om velferdsteknologi med 22 kommuner og et sykehus?

Anbud365: Innovasjonspartnerskap om velferdsteknologi med 22 kommuner og et sykehus?Kommunedirektør Anne Stapnes i Birkenes kommune anbefaler at kommunen blir med i et innovasjonspartnerskap for velferdsteknologi i Agder.

Skriv ut artikkelen

22 Agder-kommuner og et sykehus skal innen kort tid svare på om de vil delta i et innovasjonspartnerskap om velferdsteknologi. Partnerskapet skal føre frem til en avtale som skal avløse en tilsvarende avtale de er med på i dag. Et innovasjonspartnerskap er en langdryg affære – den nye avtalen skal gjelde fra 2024. Samtidig raser teknologi-utviklingen på området av sted. En av de forespurte kommunene, Birkenes, står foran den politiske avgjørelsen om deltakelse i partnerskapet, og administrasjonen foreslår et ja-svar.

En felles anskaffelsesprosess for trygghets- og varslingsteknologi i Agder i 2016 og 2017 førte frem til en avtale med Tellu (nå Telenor). 22 kommuner i Agder – blant disse Birkenes – er med på denne avtalen som er tre-årig – med opsjon på inntil tre år. RKG e-helse, som er den regionale koordinerende gruppen for e-helse på Agder sto for gjennomføringen av anskaffelsen og representerer kommunene og sykehuset (SSHF).

Avtalen er nå inne i sitt 1. opsjonsår og kan forlenges inntil oktober 2023. Slike anskaffelser er imidlertid komplekse og tar tid å gjennomføre.

RKG e-helse er tildelt 15 mill. kr av Innovasjon Norge til Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder. OFA (Offentlig Fellesinnkjøp Agder) skal bistå anskaffelsesprosjektet med det innkjøpsfaglige og sikre at anskaffelsen blir gjennomført i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Et innovasjonspartnerskap beregnes å ta 3 –4 år å gjennomføre. Derfor er det nå i regionen arbeid i gang med å starte arbeidet med ny anskaffelse av teknologi.

Kartlegger interesse

RGK e-helse henvendte seg før sommeren til kommunene og SSHF (Sørlandet sykehus) for å høre om det er interesse for å delta i innovasjonspartnerskapet. Svarfrist er medio september.

Det har vært betydelig utvikling innen velferdsteknologiske løsninger i de siste årene og behovet for ny anskaffelse er firedelt, heter det: Trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging, teknologi til personer med funksjonsnedsettelse og behov for innovasjon.

Etter anskaffelsen i 2016 –2017 gjennomførte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) en evaluering av anskaffelsen, fremgår det av henvendelsen fra RGK e-helse. Evalueringen beskriver store gevinster ved å gjøre en felles anskaffelse hvor ressurser kan benyttes på tvers av kommunene. I tillegg gir felles anskaffelse stordriftsfordeler, både i form av mer innkjøpsmakt til å kunne oppnå lavere priser og i form av lavere drifts- og administrasjonskostnader. Og ikke minst gir felles anskaffelse lik teknologisk plattform i Agder, som muliggjør felles responssenter samarbeid om overvåking av tekniske alarmer mm.

Birkenes kommune

En av kommunene som er med på dagens avtale, Birkenes kommune – med drøyt 5000 innbyggere, skal om kort tid politisk behandle henvendelsen om å delta i innovasjonspartnerskapet. Til kommunestyret skriver administrasjonen bl.a.:

– Birkenes kommune har god erfaring med å være en del av felles anskaffelse. Når kommunene benytter lik teknologi legger det til rette for samarbeid på tvers med utveksling av kompetanse, erfaringsdeling, deling av prosedyrer og rutiner for innførte løsninger, o.l. Stordriftsfordel ved innkjøp er gunstig. Innovativ anskaffelse betyr at vi kan videreutvikle de tekniske løsningene kommunene og SSHF har behov for, sammen med leverandør. Det er viktig fordi teknologiområdet er i kraftig utvikling og teknologi utgår raskt til fordel for nye løsninger. Da er det viktig at vi kan være med å påvirke utviklingen.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap om velferdsteknologi med 22 kommuner og et sykehus?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.