Innovasjonspartnerskap skal gi teknologisk løsning for akutt pasient-hjelp

Anbud365: Innovasjonspartnerskap skal gi teknologisk løsning for akutt pasient-hjelpNye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser, heter det på nettsiden til St.Olavs hospital. Et innovasjonspartnerskap er i gang. På bildet Grethe Aasved, adm.dir. St. Olavs hospital (foto: St. Olavs hospital).

Skriv ut artikkelen

På akuttmottaket på et sykehus haster det ofte, samtidig som lege- og sykepleiekompetansen må være på topp. Nå søker St. Olavs Hospital i Trondheim gjennom et innovasjonspartnerskap – Autoskår – å finne teknologi som dels gir mulighet for rask reaksjon ved forverring i pasientens helsetilstand og som samtidig bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i avdelingen. Kontrakt er inngått med det trondheimsbaserte firmaet VitalThings, som i løpet av 18 måneder skal, sammen med DNV Imatis, utvikle en kontaktløs, kontinuerlig, automatisk løsning for måling av og på akuttpasienter.

Akutten ved St.Olavs hospital er avhengig av optimal lege- og sykepleiefaglig kompetanse i front. Ved ankomst til Akutten må adekvat og målrettet utredning iverksettes så raskt som mulig. Dersom dette tar for lang tid, kan det få alvorlige konsekvenser ved at tilstanden forverres. Det er stor variasjon i antall pasienter som ankommer Akutten gjennom døgnet (70- 110 pasienter), noe som i sin tur gjør det utfordrende å ha optimal aktivitetsstyrt bemanning. Akutten ønsker derfor å bedre pasientsikkerheten gjennom å bidra til utvikling av teknologi som gir mulighet for rask reaksjon ved forverring i pasientens helsetilstand og som samtidig bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i avdelingen.

Mulighetene som ligger i eksisterende og kommende teknologi, som for eksempel sensorer, er mange og i liten grad utnyttet innen helse. Nye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser, heter det på nettsiden til St.Olavs hospital.

Søker teknologisk løsning

Sykehuset søker innovative digitale løsninger for å utarbeide en teknologisk løsning som gjør helsepersonell kan følge med pasientens vitale målinger uten at de har påkoblet monitoreringsutstyr på kroppen. Dagens løsning er ressurskrevende fordi den baseres på at helsepersonell med adekvat kompetanse må kople til overvåkningsutstyr manuelt, følge opp målingene, analysere data, og deretter treffe en samlet klinisk beslutning.

Den innovative anskaffelsen startet høsten 2020 med bakgrunn i tildeling av 10 mill fra Innovasjon Norge for gjennomføring av prosedyren innovasjonspartnerskap. Leverandørutviklingsprogrammet har veiledet prosjektet, særlig i en oppstartsfase, gjennom behovskartlegging og hvordan gjennomføre gode markedsdialoger i forkant av konkurranseutlysingen. DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har bistått med juridisk kompetanse i innovasjonspartnerskapene som anskaffelsesteamet kan støtte seg på.

Forskning og lokal næringsutvikling

Forskningsprosjektet SMED (Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser) brukte Autoskår-prosjektet som case til å øke forståelsen for kunnskapsdeling og læring som skjer mellom leverandørene og anskaffelsesteamet på sykehuset.

Autoskår er også et eksempel på innovative anskaffelsers evne til å skape lokal næringsutvikling, heter det i en omtale på innovativeanskaffelser.no. Alle involverte aktører og personer som bekler ulike roller i prosjektet har tilhold i Trondheim. Det som er gjort, og skal gjøres i Autoskår viser at det er mulig å ta tak i globale utfordringer for å skape lokale innovasjoner og markedsutvikling. Forutsetningen er en bevisst bruk av innovative anskaffelser som verktøy, som igjen krever kompetanse hos den offentlige oppdragsgiveren og et samlet aktørkorps i økosystemet rundt innovative anskaffelser. Her an det være finansiører, tredjepartsaktører og styringssystemer (regionale strategier) som gir tydelige signaler og setter mål.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap skal gi teknologisk løsning for akutt pasient-hjelp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.