Innovativ anskaffelse bak robot som kan gi 100 mill i besparelse

Anbud365: Innovativ anskaffelse bak robot som kan gi 100 mill i besparelseRoboten som på bildet rengjør et svømmebasseng, kan få en slektning som gjør rent i underjordiske drikkevannbasseng.

Skriv ut artikkelen

Det er så dyrt å rengjøre kommunenes drikkevannbasseng manuelt at det kan spares nær 100 millioner kroner over år dersom det i stedet ble brukt en spesialutviklet robot. Denne konklusjonen fremsettes i en fersk rapport med utgangspunkt i en innovativ anskaffelse, som fremskaffet et grunnlag for å utvikle en slik robot.

Analyse & Strategi har siden 2011 følgeevaluert NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling.  I en fersk rapport presenteres en gevinstanalyse av plan- og idékonkurransen «ubemannet enhet for rengjøring av tunnelbasseng for drikkevann». Konkurransen ble gjennomført av Bergen vann m fl. i 2014.

Flere kommuner og vannverkseiere i Norge har slike tunnelbasseng. Bassengene varierer både i størrelse og utforming. Mens enkelte basseng er noen hundre meter lange, er andre flere kilometer. De fleste bassengene av nyere dato har utstøpt plan bunn. Eldre basseng har gjerne ujevnheter i bunnen. Felles for alle vannbassengene er at det i årenes løp akkumuleres slam som legger seg på veggene og på bunnen av bassenget. Frekvensen på rengjøring av tunnelbasseng bør ligge på 5-10 år, fremgår det av rapporten.

Tids– og kostnadskrevende arbeid

Den tradisjonelle fremgangsmåten for å rengjøre tunnelbasseng er manuell rengjøring, hvor slammet spyles ut for å unngå at vannkvaliteten forringes. Dette er et arbeid som både er tid- og kostnadskrevende. Kostnaden er i stor grad knyttet til å skulle ivareta sikkerheten til personer som skal utføre arbeid inne i bassenget. Det er oftest nødvendig med geologisk vurdering før arbeidet starter, og vurderingen konkluderer svært ofte med behov for ekstra sikring. Kostnaden til entreprenør for ekstra sikring kan bli svært stor.

Det kommunale foretaket Bergen Vann KF så behovet for en ny metode for å rengjøre sine tunnelbasseng, og ønsket å igangsette et utviklingsprosjekt for å få frem en ubemannet enhet for dette formålet. Sammen med et utvalg andre kommuner med samme utfordring kom Bergen Vann (brukergruppen) høsten 2013 i kontakt med Nasjonalt program for leverandørutvikling, og det ble besluttet å etablere utviklingsprosjekt som pilotprosjekt i leverandørutviklingsprogrammet.

Forprosjekt og finansiering

En plan- og designkonkurranse ble gjennomført. Ikon Norge AS og KTV Group ble kåret til vinnere. Status pr mai 2016 er at begge er i forprosjekt, og arbeider for å få på plass finansieringsløsninger for å utvikle enheten.

Analyse & Strategi skriver: Forutsetter vi at alle kvadratmetere skal rengjøres i løpet av en syklus på 7,5 år, blir det i snitt en årlig gevinst for brukergruppen samlet på 12,82 mill. sammenlignet med om de hadde måttet rengjøre hele arealet med dagens metode. Det vil si drøyt 96 millioner kroner.

Med en diskonteringsrente på 4 %, og en tenkt tidshorisont på 40 år for eksisterende tunnelbasseng, fortsetter Analyse & Strategi, får vi at ubemannet enhet i et 40 års perspektiv vil gi en gevinst/besparelse på 253,7 mill. for brukergruppen, sammenlignet med dagens praksis.

Hovedkonklusjonen i rapporten knyttet til potensielle gevinster er dermed at en ubemannet enhet anslagsvis vil kunne rengjøre tunnelbasseng til en fjerdedel av prisen i forhold til dagens praksis med fjellsikring og manuell rengjøring.

Bli den første til å kommentere på "Innovativ anskaffelse bak robot som kan gi 100 mill i besparelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.