Ja til statlig risikoavlastning, men skeptisk til forslag til modell

Anbud365 Ja til statlig risikoavlastning, men skeptisk til forslag til modell- Staten bør derfor skape et positivt klima for å ta risiko ved innovative anskaffelser gjennom incentiver som gjør at kommunene ikke står alene med risikoen, sier advokat i Abelia, Tore Frellumstad

Skriv ut artikkelen

NHO–foreningen Abelia mener det er riktig med statlig risikoavlasting ved offentlige anskaffelser for å sikre innovasjon. Foreningen er imidlertid skeptisk til den modellen som konsulentselskapet Menon lanserer i sin ferske rapport om incentiver for å fremme innovasjon og grønne løsninger.

Nylig ble Menon–rapporten «Utredning om insentiver/ordninger forrisikoavlastning for innovative offentlige anskaffelser» lagt fram. Konsulentselskapet Menon har laget rapporten på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Anbud365 omtalte rapporten da den ble lagt fram, og har bedt Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, om å kommentere rapportens budskap. Poenget med forslagene i rapporten er å komme med insentiver for å gjøre offentlige innkjøpere mindre engstelige for å ta risiko, noe som vi øke muligheten og lysten til å utfordre leverandører til nyskaping og innovasjon.

Leder til høyere risiko

Advokat Tore Frellumstad i Abelia sier at innovative anskaffelser leder til høyere risiko nettopp fordi partene ikke kan ha full kontroll på prosess og eller resultat, slik man har når man kjøper hyllevare eller bestiller det samme som sist.

– Risiko er et resultat av sannsynlighet og konsekvens. Styring av risikoen handler derfor om planlegging for ulike utfall. Selv om oppdragsgiver og leverandør i felleskap kan minimere sannsynligheten for at noe går galt, vil det ofte være en restrisiko. Ethvert risikoreduserende tiltak har i seg selv en kostnad som også må tas med i beregningen, sier Frellumstad.

Han minner om at uansett hvor forsiktig vi kjører i trafikken, vil det alltid være risiko for uhell. Det er derfor vi har forsikringer. – På samme måte er det behov for en type avlasting når målet ved innovative anskaffelser ikke nås helt eller delvis. Det er rimelig at staten stiller med garanti i særlig risikoutsatte prosjekter, og dermed signaliserer at det er et klima for å ta kalkulerte sjanser. Uten slike ordninger vil man ikke få sikre tilstrekkelig utbredelse av innovative løsninger, men kun ende med pilotprosjekter hos de største offentlige oppdragsgiverne, sier Frellumstad.

Kan gi mange gevinster

– Innovative anskaffelser kan gi mange gevinster, for eksempel bedre ytelse, forenkling, gjenbruk eller økonomisk gevinst. En liten kommune vil ikke ha tilstrekkelig incitamenter til å gjennomføre en innovativ anskaffelse dersom det ikke er en slik gevinst i andre enden. Det vil også være ulikt behov for incentiver ved ulike innovative løsninger. Jo fjernere effekten er for anskaffer, jo større blir behovet for incitamenter. For eksempel vil reduserte kostnader til eldreomsorg ofte oppfattes som en mer konkret gevinst enn positive klimaeffekter, sier Frellumstad, som fortsetter:

– Staten bør derfor skape et positivt klima for å ta risiko ved innovative anskaffelser gjennom incentiver som gjør at kommunene ikke står alene med risikoen. Det kan være aktuelt med samarbeid mellom kommuner eller mellom stat og kommune. Abelia har blant annet foreslått en løsning der en satsing på innovative helseteknologiske løsninger utløser et statlig bidrag.

Abelia er skeptisk til modellen som foreslås av Menon

– Small Business Innovation Research (SBIR) er et amerikansk program for å hjelpe enkelte små bedrifter. For det første har USA et veldig forskjellig utgangspunkt i forhold til EU. USA har proteksjonistiske regler for offentlige anskaffelser, mens EU har anskaffelsesregler som har til formål å bidra til grenseoverskridende handel. Small Business Research Initiative (SBRI) er et engelsk utviklet program som retter seg mot små og mellomstore bedrifter særlig i oppstartsfasen.

Abelia mener at det er viktig med tiltak overfor oppstartsbedrifter. – Det viktigste for innovasjon i offentlig anskaffelser er imidlertid å få en optimal behovsoppfyllelse med kompetanse som er tilgjengelig eller kan gjøres tilgjengelig gjennom anskaffelsen. Dermed blir leverandørens størrelse og tidspunkt for oppstart underordnet. Svært mye innovasjon foregår i store bedrifter og i samarbeid mellom bedrifter i ulike næringer, sier advokat Frellumstad i Abelia.

Bli den første til å kommentere på "Ja til statlig risikoavlastning, men skeptisk til forslag til modell"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.