Jakter verktøy for automatisert innsamling av trafikkdata – satser på StartOff

Anbud365: Jakter verktøy for automatisert innsamling av trafikkdata – satser på StartOffTroms og Finnmark fylkeskommune satser på StartOff-ordningen. På bildet lederne for fylkeskommunens to administrative enheter - fylkesdirektør Troms Stein Ovesen (til venstre) og fylkesdirektør Finnmark Øystein Ruud.

Skriv ut artikkelen

Et nytt StartOff-prosjekt er i gang. Alle kreative sjeler i næringslivet – ikke minst de tallrike, relativt nystartede bedriftene – inviteres til å finne en automatisert løsning som dekker basisbehovet for bedre transportdata. Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som jakter på et verktøy som kan legge til rette for innsamling av detaljerte trafikkdata. Det ligger markedsmuligheter her, mener de som står bak StartOff-ordningen, fordi det er mange som har samme behov for en slik kommersiell tjeneste eller produkt. I dag finnes ikke noe slikt.

StartOff-prosessen starter med fasen «sende inn idéskisse» som er en idékonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Fristen er 1. juni, og kunngjøringen ligger ute på doffin.no. Tre leverandører skal så plukkes ut, på basis av sine idéskisser, og de skal videreutvikle skissene til et løsningsforslag i tett dialog med oppdragsgiver over en periode på 3 uker. Den som oppdragsgiver synes best om, går videre til neste fase, «utvikle løsningen». Det er et forsknings- og utviklingsløp på 15 uker, der leverandøren får et vederlag på NOK 450 000. Når utviklingsløpet er avsluttet er neste fase å «demonstrere resultatet».

Fylkeskommunen skriver at den har ambisjoner om å være en innovativ initiativtaker for å utvikle en ny måte å innhente detaljert transport- og trafikkdata på. De har ikke funnet at det allerede er et automatisert og helhetlig system for å samle inn, kategorisere og presentere et oversiktsbilde av trafikken på vegnettet, som enkelt viser de ulike næring, – kollektiv- og persontransportene, heter det. Derfor utfordrer de markedet gjennom et StartOff-prosjekt.

Behovet er trafikkdata

Behovet er, fremgår det av beskrivelsen av prosjektet, først og fremst trafikkdata. Det blir opp til leverandøren å foreslå om slike trafikkdata er noe som leveres som en tjeneste (trafikkdata as a service) eller om forretningsmodellen som foreslås, innebærer at fylkeskommunen må kjøpe og betjene enheter som samler og kategoriserer trafikkdata selv (utplassering, betjening, datauthenting, ettersyn, vedlikehold osv.). – Vi trenger m.a.o. ikke nødvendigvis eie en slik løsning selv dersom vi kan bestille og få levert detaljerte trafikkdata når vi trenger det, skriver fylkeskommunen, som presiserer at løsningen må være brukervennlig, slik at man enkelt kan hente ut og bruke de opplysningene som trengs.

Troms og Finnmark fylkeskommune satt av NOK 600 000 til prosjektet, som skal utvikle en prototype. Formålet er at Troms og Finnmark Fylkeskommune dermed får utviklet et verktøy som kan legge til rette for innsamling av detaljerte trafikkdata. Utviklingen av prototypen forventes ferdig medio november.

Markedsmuligheter

Ifølge StartOff-prosjektet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har en slik løsning et stort kommersielt potensial fordi en løsning som dekker basisbehovet for bedre transportdata som etterspørres finnes ikke i markedet i dag, verken i Norge eller internasjonalt. Behovet for transportdata er relevant for både statlige, regionale veieiere og andre interessenter i Norge og naboland, med flere. Målet er en løsning kan utvikles til en kommersiell tjeneste eller produkt som kan brukes av andre med tilsvarende behov. 

Bli den første til å kommentere på "Jakter verktøy for automatisert innsamling av trafikkdata – satser på StartOff"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.