Kan koste dyrt alt i år å være digitaliserings–sinke

Anbud365: Kan koste dyrt alt i år å være digitaliserings–sinke– Det går sakte, men sikkert fremover, men fremdriften er for dårlig, sier seniorrådgiver Olav A. Kristiansen i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Skriv ut artikkelen

Digitaliseringen av anskaffelses– og kjøpsprosessen i det offentlige skrider sakte fremover. Men hos noen holder papirløsningen stand. Allerede 1. november i år kan det bli dyrt for dem som ønsker å handle i euro. Da kan et gebyr på 15 % på fakturabeløpet påløpe, sier seniorrådgiver Olav A. Kristiansen i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Det er ingen tvil om hvor veien bærer hen: Anskaffelsesprosessen fra og med kunngjøring til og med betaling skal foregå elektronisk. Elektronisk kunngjøring på Doffin har vi hatt lenge her hjemme, og bruken av KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) brer om seg. Vi venter på et EU–direktiv som antakelig vil sette 1. januar 2018 som en frist for når hele Europa skal – obligatorisk – levere tilbud digitalt. Katalog og ordre/ordrebekreftelse blir neppe obligatorisk.

Her hjemme har det lenge vært arbeidet med å innarbeide bruk av elektronisk faktura. Nå er det katalog, ordre og ordrebekreftelse som er på vei over til det elektroniske. Og betaling. Alt, bortsett fra betalingen, hviler på EHF–formatet (elektronisk handelsformat). Olav A. Kristiansen i Difi er primus motor i arbeidet med å utvikle løsninger og, ikke minst, være pådriver for at løsningene tas i bruk. Han er ikke fornøyd med fremdriften:

Status

– Det går sakte, men sikkert fremover, men fremdriften er for dårlig, sier han, og gir status pr. 3. mai i år: 53184 virksomheter kan nå motta faktura elektronisk. Antallet øker med om lag 100 for hver arbeidsdag som går. 99 prosent av disse virksomhetene er private, resten offentlige. På statlig side mangler nå bare en virksomhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Alle fylkeskommunene er med, sammen med 414 kommuner. 14 kommuner holder seg fortsatt med papir.

Av de 53184 virksomhetene kan 1657 også motta og benytte elektronisk katalog (offentlige og private). 1825 av de drøyt 53 000 kan også håndtere ordre elektronisk (offentlige virksomheter), mens 1578 av de 53 000 kan motta ordrebekreftelse (private virksomheter).

Rekorder

… og et par rekorder: I april i år er det registrert nesten tre millioner EHF–fakturaer, og Nasjonal IKT mottar nå alle sine fakturaer på EHF, m.a.o. 100 % digitalisert fakturamottak. Som første offentlige virksomhet. Nasjonalt IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Betaling

Når det gjelder betaling av faktura, er ikke EHF, men en ISO–standard grunnlaget for betaling i euro: CEF eDelivery med PEPPOL–profil. CEF står for Connecting Europe Fascility, PEPPOL for Pan–European Public Procurement Online. Sistnevnte er det rammeverket som ble utviklet av et norskledet EU–prosjekt.

Her hjemme anbefaler Difi DFØ (Direktoratet for økonomistyring) om å kreve bruk av PEPPOL profilen for transport av ISO–standarden for betaling – i norsktilpasset drakt, når ny konsernkonto–avtale skal sluttes med bankene. En slik ny avtale skal tre i kraft 1. januar 2018, mens kravspesifikasjonene skal være klare i løpet av innværende år. Kristiansen:

Sikkerhet

– Det arbeides med å utvikle en sikkerhetsløsning for betaling som trygger så vel dokumentet som sendes som selve transportveien. I ERP–løsninger er slik sikkerhet innbakt. For tiden arbeider et prosjekt i Difi, der ERP–leverandører og driftere av elektroniske postkontorer (aksesspunkter) er med, for å sikre at betalingsløsningen kan tas i bruk utover banker og de som har ERP.

Kristiansen regner med at dette arbeidet blir ferdig i løpet av året, og at et nytt prosjekt etableres straks over på nyåret. Dette skal ta seg av arbeidet med å rulle ut løsningen.

Bli den første til å kommentere på "Kan koste dyrt alt i år å være digitaliserings–sinke"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.