Kjemper for å få NAV til å legge vekt på klima og miljø i anskaffelser

Anbud365: Kjemper for å få NAV til å legge vekt på klima og miljø i anskaffelserMed adm.dir. Asbjørn Eskild i spissen kjemper hjelpemiddel-bedriften Topro for at NAV skal skjerpe sin miljø- og bærekraftprofil.

Skriv ut artikkelen

En hjelpemiddelbedrift kjemper iherdig for å få NAV til å legge vekt på kriterier som bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger i en konkurranse om ganghjelpemidler. NAV plikter å ivareta miljø og bærekraft ved denne anskaffelsesprosessen, heter det fra bedriften Topro. Fem konkrete innspill er sendt NAV, men også regjeringen og Arbeiderpartiet på Stortinget er alarmert.

Anbud365 har bedt om en kommentar fra NAV, og Christian Lupke, seksjonssjef for Kontor for Brukeranskaffelser, understreker at de i anskaffelsen av ganghjelpemidler tar miljøhensyn på flere måter: – Vi har tilrettelagt for at kvalitetsmessig gode produkter med lang levetid har gode muligheter til å nå opp i konkurransen, stilt krav til oppfyllelse av relevante standarder og stilt krav til at leverandørene årlig skal rapportere om status for arbeidet med livsløpsanalyse for produktene. Vi har også stilt krav til returordning, emballasje, emballasjeoptimalisering og vi har arbeidet med gjenbruk av produktene.

Hele NAVs kommentar finner du her.

Topro på Gjøvik er en norsk produsent av hjelpemidler – i hovedsak ganghjelpemidler. I forbindelse med NAVs planlegging av en større anskaffelse av slike hjelpemidler skisserte bedriften i et forslag til målbare, objektive og gjennomførbare tildelingskriterier. Poenget var å vise hvordan NAV kan måle og vektlegge klimagassutslipp på en objektiv og rettferdig måte i anskaffelseskonkurransen.

Men bedriften gir seg ikke med det. Den varslet NAV om at den parallelt arbeider med å informere sentrale politikere om mulighetene som NAV har til å bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger i denne anskaffelsen.

Rettslig redegjørelse

Advokatfirmaet Schjødt har på vegne av Topro gitt en rettslig redegjørelse for anskaffelsesreglene som danner bakgrunnen for innspill til NAV. Denne redegjørelsen ble sendt Arbeiderpartiets stortingsgruppe og næringsminister Jan Chr. Vestre tre uker før kunngjøringen lå på Doffin. Anskaffelsen med en samlet verdi på nær 336 millioner ble nylig kunngjort og har en tilbudsfrist 22. mai.

– Vår strategi, heter det i eposten fra Topro med redegjørelsen, er å utvikle norske arbeidsplasser med verdiskapningen så nært våre markeder som mulig. Vi mener det nå er på tide at det offentlige iverksetter det alle snakker om, å premiere bærekraftige produkter i offentlige anbud.

Bad om innspill, men …

Advokatfirmaet Schjødt skriver at NAV i forbindelse med konkurransen har bedt leverandørene om innspill til hvordan etaten kan hensynta miljø i forbindelse med anskaffelsen av ganghjelpemidler. Det tyder på at NAV selv mener det er relevant å innføre krav og kriterier i konkurransen som bidrar til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Men:

– Imidlertid ba NAV om tilsvarende innspill i forkant av forrige anskaffelse i 2018, hvor innspill fra leverandørene tilsynelatende ikke førte frem. Klima- og miljøhensyn ble ikke hensyntatt ved utlysningen.

Her er Topros fem innspill til NAV:

1. NAV bør tydeliggjøre formålet med å hensynta miljø i anskaffelsen. Forslag til anbudstekst: “Formålet er å anskaffe ganghjelpemidler med lavt klimagassutslipp over hele levetiden til produktene.”

2. Klimaregnskapet for produktene bør være så komplette som mulig, hvor anskaffelsen bør hensynta klimagassutslipp fra “cradle to grave”, samt transport av produktet til kunde. Miljøpåvirkningen bør kartlegges gjennom livsløpsanalyse (LCA).

3. Anskaffelsen bør fokusere på de viktigste bidragene til klimagassutslippene over produktenes levetid, herunder fra materialer og transport.

4. Kriteriene i anskaffelsen må være målbare og objektive, fortrinnsvis gjennom utvikling av en EPD, som er et dokument verifisert av en tredjepart med sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

5. Miljøvektingen i anskaffelsen bør være tydelig og vise at NAV mener alvor med å hensynta miljø, herunder bør miljø benyttes som tildelingskriterium, for eksempel ved at tildelingskriteriene miljø, kvalitet og pris vektes hhv. 30%, 50% og 20%. Det følger av anskaffelsesforskriften at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 %, og det samsvarer med regjeringens forslag om at dette i fremtiden skal være en plikt for oppdragsgivere. Et alternativ er at miljø hensyntas som et eget underpunkt av tildelingskriteriet kvalitet.

Bli den første til å kommentere på "Kjemper for å få NAV til å legge vekt på klima og miljø i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.