Kommunalt behov for et innkjøpssenter til bruk ved IKT-anskaffelser

Anbud365: Kommunalt behov for et innkjøpssenter til bruk ved IKT-anskaffelserPå bildet Line Richardsen, avdelingsdirektør for Digitalisering i KS – til venstre - og Lin Helliesen, styreleder for KS Innkjøpsforum (KSI) (fotos: Richardsen/Gerardo Poblete(KS); Helliesen/Knut Otto Pedersen).

Skriv ut artikkelen

Kommuner og fylkeskommuner har uttrykt behov for og ønske om et slags innkjøpssenter som de kan bruke i sine IKT-anskaffelser, og de har uttrykt ønske om rammeavtaler de kan gjøre avrop på. Dette gjelder særlig for skytjenester, og spesielt de store internasjonale skytjenesteleverandørene så som Microsoft, Facebook, Amazon, Apple mv. Det sier Line Richardsen, avdelingsdirektør for Digitalisering i KS til Anbud365. KS har foreløpig ikke vurdert et nasjonalt innkjøpssamarbeid for kommunesektoren som veldige aktuelt.

KS har avgitt høringsuttalelse til OECDs rapport «Digital Government Review of Norway». Denne rapporten har OECD tatt initiativ til etter eget tiltak. Anbud365 har bedt KS om kommentar til et par av punktene i høringsuttalelsen.

I høringssvaret står det bl.a. «Økt ansvarsområde for Statens innkjøpssenter (som ligger under Difi) på området koordinering av IKT-anskaffelser». Det er en gjengivelse på norsk av forslaget i punkt 4 i OECD-rapporten (se første strekpunkt på side 27 i rapporten). I rapporten foreslår OECD å styrke Difis mandat, slik at Difi kan lede, koordinere og støtte digitaliseringen i Norge. Ett av elementene er at Difis virkemidler øker, gjennom … ”b. Økt ansvarsområde for Statens innkjøpssenter (som ligger under Difi) på området koordinering av IKT-anskaffelser». Det Norge ifølge rapporten vi vinne, er «better alignment of requisites (e.g. common norms and standards) and the exploration og synergies for demand aggregation”.

Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte felles avtaler for statlige virksomheter. Avtalene som inngås vil være obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor.

Også aktuelt for kommunal sektor?

Så heter det i uttalelsen at KS mener at tilsvarende virkemidler som beskrevet over er aktuelle også for kommunal sektor men at innretningen av slike virkemidler må utredes nærmere.

– Kan KS utdype hva som ligger bak merknadene som er gulet ut? Hvilke behov er det man ser, og hva er det man eventuelt vil vinne/unngå?

– OECD-rapporten handler om digitalisering i Norge, og det forslaget som KS har kommentert, handler om å utvide Statens innkjøpssenters mandat til også å omfatte koordinering av IKT-anskaffelser. Kommuner og fylkeskommuner har uttrykt behov for og ønske om et slags innkjøpssenter som de kan bruke i sine IKT-anskaffelser, og de har uttrykt ønske om rammeavtaler de kan gjøre avrop på. Dette gjelder særlig for skytjenester, og spesielt de store internasjonale skytjensteleverandørene så som Microsoft, Facebook, Amazon, Apple mv., sier Line Richardsen, avdelingsdirektør for Digitalisering i KS, og fortsetter:

Ivareta kommunal sektors behov

Det er også framkommet ønske om (maler for) rammeavtaler innenfor telekom og for anskaffelse av fagsystem. Kommunal sektor mener at de på denne måten kan få avtaler, særlig databehandleravtaler, som ivaretar kommunal sektors behov og som er i tråd med norsk personvern og informasjonssikkerhet. De mener også at de gjennom et slikt samarbeid står sterkere i sine krav overfor leverandørene, og leverandørmarkedet blir mer fremoverlent når kundene blir mer kompetente. Samtidig unngår kommuner og fylkeskommuner å «havne i lomma» på leverandørene, slik at de reelt sett kan gå til anskaffelse av nye og bedre løsninger uten at det koster dem for mye på grunn av bindinger til nåværende leverandør.

– Bør Statens innkjøpssenter også ha en rolle i kommunenes kjøp av IKT? Er det aktuelt å etablere et Kommunenes innkjøpssenter, eventuelt i samarbeid med Statens innkjøpssenter?

– Foreløpig har ikke KS vurdert et nasjonalt innkjøpssamarbeid for kommunesektoren som veldig aktuelt, Lin Helliesen, styreleder for KS Innkjøpsforum (KSI). Dette av hensyn til kommunenes autonomi (i motsetning til staten), påvirkning på markedsutviklinger og ulike regionale behov og leveranseforhold. Det er etablert og etableres lokale og regionale innkjøpssamarbeid når dette er hensiktsmessig. Videre opprettes det ad hoc enkelte innkjøpssamarbeid nasjonalt der dette egner seg. Det vil antagelig kun være et fåtall kategorier der nasjonale rammeavtaler kan dekke hele landet på en god måte. Vi utelukker ikke at et nasjonalt innkjøpssamarbeid for kommunene kan være hensiktsmessig, men dette må i så fall utredes nærmere og ikke minst forankres i administrativ og politisk ledelse i KS.

Bli den første til å kommentere på "Kommunalt behov for et innkjøpssenter til bruk ved IKT-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.