Konkurransepreget dialog «fødte» omstridt IT-løsning for midt-norsk helsevesen

Anbud365: Konkurransepreget dialog «fødte» omstridt IT-løsning for midt-norsk helsevesenStatens helsetilsyn, her ved sin direktør, Jan Fredrik Andresen (bildet), vil vite mer omsider ved innføringen av Helseplattformen (foto: Berit Roald). I Stortinget er det spørsmål om å få en redegjørelse for innføringen.

Skriv ut artikkelen

I årevis er løsningen som er valgt for Helseplattformen i Midt-Norge, blitt møtt med til dels intens kritikk, grensende til full storm. Leverandøren Epic, et stort amerikansk system, fikk kontrakten for innføringen etter en konkurransepreget dialog. Innføringen av milliard-løsningen er nå igjen stoppet opp. Feil må rettes og løsningen «optimaliseres», som det heter. Også i andre land høster løsningen kritikk. Nå er Helsetilsynet på banen, de ber om en redegjørelse. Et spørsmål som reises er om løsningen er for amerikansk, for tilpasset helsevesenet der.

Helseplattformen er en felles journalløsning som skal sikre bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og bidra til bedre pasientsikkerhet. Løsningen er nå innført i sju midtnorske kommuner med godt resultat, og ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i år.

Mens det landsdekkende Akson-prosjektet havarerte, fortsatte arbeidet med å etablere og innføre Helseplattformen i Midt-Norge. Ettersom det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital, kan ikke Helseplattformen tas i bruk som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Det påvirker ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, heter det.

Styret i Helse Midt-Norge har derfor bedt om en justert plan for utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Den skal framlegges innen 19. januar.

Konkurransepreget dialog

Helseplattformen AS sto for anskaffelsen og har ansvaret for å innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene, i hele Midt-Norge. Anskaffelsesformen som ble valgt, var konkurransepreget dialog. I november 2016 åpnet Helseplattformen for leverandører som ville søke prekvalifisering til konkurransen, og i alt elleve virksomheter meldte seg, deriblant norske Dips. Helseplattformen valgte å forhandle videre med fem utenlandske IT-giganter, og vraket Dips.

Frem til sommeren 2018 kjempet to selskaper om kontrakten. Selskapet Cerner trakk seg til slutt, slik at det amerikanske selskapet Epic Systems Corporation var eneste kandidat. I mars 2019 ble kontrakten signert med kostnadsramme på 1,2 mrd inkl. innkjøp, lisenser, tjenestekjøp og ti års vedlikehold.

Gav lærdom

Ved bruk av konkurransepreget dialog har leverandørene kunnet lære om den norske helsetjenesten samtidig som Helseplattformen har lært mye om hva som finnes av muligheter i markedet. En rekke fagpersoner fra helsetjenesten har vært hentet inn underveis i dialogen. Kontrakten med Epic har imidlertid ført til flere negative reaksjoner. Noen av reaksjonene kommer av at Epic er det eneste alternativet Helse Midt-Norge RF har å velge blant. I tillegg har Epic hatt ulike problemer i andre land.

Epic Systems Corporation er et stort amerikansk system som leverer teknologien bak pasientjournaler og pasientadministrasjon til store og små aktører innen helsetjeneste verden over. Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien, og den er i bruk eller under innføring i bl.a. Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland.

Misnøye i Danmark og Finland

Det er fortsatt misnøye med systemet etter innføringen i Danmark og Finland for i snitt tre år siden. I Danmark begrunnes det med at systemet ikke er godt nok tilrettelagt for ulike grupper, og i Finland at det er for dårlig informasjonsdeling, selv internt i systemet. Begge steder rapporterer om dårligere effektivitet i helsetjenesten selv etter flere års bruk.

Innføringen av Sundhedsplattformen i Danmark ble så kaotisk at den danske Riksrevisjonen satte i gang en kritisk granskning. Finland fikk Apotti fra Epic i Hovedstadsregionen for fire år siden. Siden oppstarten er kostnadene er nesten doblet, men det paradoksale er at brukerne er blitt mindre fornøyde dess mer penger som er blitt brukt på å forbedre produktet. 660 leger skrev i 2022 under på et brev til de finske helsetilsynsmyndighetene der de ber om at Apotti blir erstattet med et system som fungerer bedre, fremgår det av Bergstrøms artikkel.

Kansellerte kontrakt i 2022

Midt-Finland med sykehus og kommuner valgte en annen amerikansk leverandør, men da de fikk problemene og kostnadstallene på bordet for løsningen i hovedstaden så ble denne kontrakten kansellert i 2022.

Roald Bergstrøm er tidligere IT-leder ved Levanger sykehus, forsker ved SINTEF, seniorrådgiver for det nasjonale kompetansesentret for IT i helse og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Han skriver i bladet Innherred at EPIC-systemet er tilpasset det amerikanske helsevesenets kompliserte økonomiske oppgjør mellom pasient og forsikringsselskap slik at alt skal registreres og dokumenteres.

Ledelsen fornøyd, ikke legene

Erfaringene er delte, ledelsen ved amerikanske sykehus er fornøyd mens brukerne, særlig legene, har vært svært misfornøyde fordi systemet er tungt å bruke slik at det blir mindre tid til pasienten. Innføring av det samme systemet i Norden har blitt utfordrende, ifølge Bergstrøm.

På et tidspunkt var det klart at alle de nordiske land var i noenlunde samme situasjon. De skulle skifte ut og få nye journalløsninger både i sykehus og i kommuner. De nordiske landene med sin 25 mill innbyggere, stabile samfunnsforhold, betalingsvillighet og digital utbredelse ble gjenstand for stor oppmerksomhet fra to av de store amerikanske leverandørene, Cerner og Epic.

Spesialtilpasset amerikanske systemer

I for liten grad så vi, fremholder Bergstrøm, at de amerikanske systemene i for stor grad var spesialtilpasset det amerikanske helsevesenet med sitt kompliserte økonomiske oppgjør mellom sykehus, pasient og forsikringsselskap hvor betalingsvilligheten avgjør hvilken behandling du får. Leverandørene låste brukerne inn i sine egne siloer. Det ble fortsatt vanskelig å utveksle helsedata med andre enn de som brukte det samme systemet. Brukergrensesnittene var også blitt så kompliserte at løsningene ble dysfunksjonelle for brukerne.

Bli den første til å kommentere på "Konkurransepreget dialog «fødte» omstridt IT-løsning for midt-norsk helsevesen
"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.