Konkurransepreget dialog skal gi IKT-løsning for helselogistikk

Anbud365: Konkurransepreget dialog skal gi IKT-løsning for helselogistikkAnskaffelsen av IKT-løsning for helselogistikk planlegges gjennomført fra desember 2019 til september 2020 som konkurransepreget dialog. Kostnadsrammen for gjennomføring av anskaffelse er satt til 10 mill., skriver adm.dir. Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst i sine styrepapirer (foto: Helse Sør-Øst RHF).

Skriv ut artikkelen

Gjennom konkurransepreget dialog skal Helse Sør-Øst og Sykehuspartner anskaffe IKT-løsning for helselogistikk. Hovedgevinsten ligger i å effektivisere den totale tiden personell bruker til bestilling og utførelse av servicefunksjoner. I Helse Sør-Øst er det bare Sykehuset Østfold HF som i dag har betydelig grad av IKT-støtte for helselogistikk. For å sikre den ønskede fleksibilitet og oppnå konkurranse, skal det inngås rammeavtale for tre delområder og det vil tildeles kontrakt med inntil en leverandører per rammeavtaleområde.

Helse Sør-Øst skal sette i gang anskaffelsen. Løsningen skal, heter det i styredokumentene, legge til rette for endring av arbeidsprosesser slik at helsepersonell og pasienten unngå unødvendig venting og som muliggjør mer effektiv bruk av ressurser. Anskaffelsen omfatter funksjonalitet med fokus på innsjekk og oppgjør for pasienter, styring av pasientflyt og ressurser, samt intern kommunikasjon og varsling på mobil.

I Helse Sør-Øst er det bare Sykehuset Østfold HF som i dag har betydelig grad av IKT-støtte for helselogistikk. Endrede arbeidsprosesser og god bruk av teknologi har fjernet flere hindre for en effektiv pasienthåndtering. Samtidig har sykehuset opplevd en produktivitetsøkning. Øvrige regionale helseforetak er i gang med regional innføring av IKT-støtte for helselogistikk.

Fleksibilitet og konkurranse

For å sikre den ønskede fleksibilitet og oppnå konkurranse, skal det inngås rammeavtale for tre delområder og det vil tildeles kontrakt med inntil en leverandører per rammeavtaleområde. Samtidig vil det som del av anskaffelsesprosessen konkluderes med om det skal inngås avtale med mer enn én leverandør samlet sett med tanke på utvikling av løsninger i et mer langsiktig strategisk partnerskap. Ved å utforme anskaffelsen slik at det skal inngås rammeavtaler for tre delområder, legges det til rette for reell konkurranse samtidig som dette gir valgfrihet.

Helseforetakene skal ha mulighet for å velge hvilke deler av løsningene som ønskes tatt i bruk og når løsningene skal tas i bruk. Anskaffelsen vil gjelde IKT-støtte for helselogistikk med årlig brukslisens, support og vedlikehold. Anskaffelsen omfatter ikke utstyr som er nødvendig for å ta løsningene i bruk.

Kostnadsramme

Anskaffelsen planlegges gjennomført fra desember 2019 til september 2020 som konkurransepreget dialog. Kostnadsrammen for gjennomføring av anskaffelse er satt til 10 mill.

Adm. dir. skriver i styredokumentene at hun er opptatt av at det ved iverksetting av nye anskaffelser i så stor grad som mulig søkes hensyntatt erfaringer fra tidligere anskaffelsesprosesser. Det er i den planlagte anskaffelsen lagt vekt på ikke å legge et for høyt ambisjonsnivå i gjennomføringen, og det planlegges med en trinnvis innføring av funksjonalitet. Adm.dir. mener også at det totalt sett gir grunnlag for en god gjennomføring med en håndterbar risiko.

Helseforetakene skal få være med å sette ambisjonsnivå for innføring ved eget foretak og samlet vil denne tilnærmingen kunne gi rask innføring med forutsigbar prosess og holde risiko, kompleksitet og kostnader nede. Tilnærmingen vil i anskaffelsesprosessen og frem mot tildeling av kontrakt, veies opp mot mulighet for å ha en leverandør som kan utvikle løsninger i takt med helseforetakenes behov i et mer langsiktig strategisk partnerskap.

Bli den første til å kommentere på "Konkurransepreget dialog skal gi IKT-løsning for helselogistikk"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.