Krav om forsikring fra regjeringen for at Akson-prosjektet ikke mislykkes

Anbud365: Krav om forsikring fra regjeringen for at Akson-prosjektet ikke mislykkesRegjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. 21 dager før fristen går ut, har kun 26 kommuner av 291 fulgt oppfordringen til helseministeren om å støtte Akson, melder Kommunal Rapport. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) ville vite hvordan helse- og omsorgsminister Bent Høie vil hindre prosjektet fra å mislykkes.

Skriv ut artikkelen

En rekke store og små leverandører kan vente oppdrag i forbindelse med det gigantiske IKT-prosjektet Akson. Direktoratet for e-helse skisserer sju ulike områder. Men blir prosjektet, kostnadsberegnet til to-sifret antall milliarder, gjennomført? Og blir det et nytt mislykket offentlige storprosjektet? Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om tiltaket skal gjennomføres og ev i hvilket tempo, og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) ville vite hvordan helse- og omsorgsministeren vil hindre prosjektet fra å mislykkes.

Arbeidet med etablere en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste og en nasjonal samhandlingsløsning har fått navnet Akson. Målet er at journalløsningen skal brukes av alle kommuner, fastleger og andre kommunale avtalepartnere utenfor helseregion Midt-Norge. Det er bred enighet om behovene, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Akson-prosjekt berører, ifølge Direktoratet for e-helse, 291 kommuner med over 150 000 helsepersonell. I en eventuell stortingsbehandling er det investeringskostnaden på 11,2 mrd og statens andel av disse som det skal tas stilling til, heter det.

Store, offentlige IKT-prosjekter

Det var stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (A) som spurte helse- og omsorgsministeren om hvordan han skal sikre at Akson ikke blir et nytt stort offentlig IKT-prosjekt som mislykkes på grunn av for stor kompleksitet og for omfattende leveranse. Hun begrunner bl.a. spørsmålet slik:

– I en oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak fra 2015, pekte Simula Research på at «de største IKT-prosjektene synes å være overrepresentert blant de som mislykkes.» De viser til at «svært store prosjekter, særlig de over 100 mill. kroner, ser ut til å mislykkes 2-3 ganger hyppigere enn middels store og små IKT-prosjekter.

Kompliserte prosjekter

Statsråd Høie opplyste i sitt svar til Kjerkhol at det sentrale styringsdokumentet for Akson nå gjennomgår ekstern kvalitetssikring (KS2). Rapporten forventes overlevert departementet i slutten av juni, og: – Jeg vil ikke forskuttere anbefalingene fra KS2, og hvordan de vurderer forprosjektets forslag til risikoreduserende tiltak ev om de anbefaler ytterligere risikoreduserende tiltak.

– Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til om tiltaket skal gjennomføres og ev i hvilket tempo, fremhevet Høie. Dette vil vi først vurdere etter at anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer foreligger og kommunene har gitt uttrykk for om de støtter og har til intensjon å delta i det videre arbeidet med Akson, jf. intensjonserklæringen. Basert på dette underlaget vil regjeringen vurdere å fremme en investeringsbeslutning for Stortinget.

En rekke anskaffelser

Forprosjektet anbefaler også at det gjennomføres flere anskaffelser, men det er kommunene som gjennom et kommunalt eid selskap som bestemmer innretningen på anskaffelsene og vil gjennomføre disse for felles kommunal journal. Direktoratet for e-helse skriver på sine nettsider at dette betyr at det potensielt kan bli flere leverandører eller leverandørkonstellasjoner, innen følgende områder:

  • Journalplattform
  • Forvaltning av identiteter og rettigheter
  • Utvikling av grensesnitt og integrasjoner
  • Applikasjonsdrift og forvaltning
  • Driftsplattform
  • Kompetanse- og kapasitetsforsterkning
  • Tilleggsfunksjonalitet

Bli den første til å kommentere på "Krav om forsikring fra regjeringen for at Akson-prosjektet ikke mislykkes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.