Kunstig intelligens-strategi åpner for hurtigere forsvarsanskaffelser

Anbud365: Kunstig intelligens-strategi åpner for hurtigere forsvarsanskaffelserRegjeringen, her ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram, har lagt strategi for bruk av KI (kunstig intelligens) i Forsvaret. Der pekes det også på muligheter når det gjelder anskaffelser (foto: Marita Hundershagen).

Skriv ut artikkelen

Kunstig intelligens (KI) har et enormt potensial for å effektivisere analyse og tolkning av store datamengder. Erkjennelsen er en sentral bærebjelke i forsvarssektorens nylig fremlagte KI-strategi, der en av ambisjonene er å etablere en anskaffelses- og investeringsstrategi med tydelige mål for KI. Det legges også vekt på de mulighetene bruk av KI kan ha for å legge til rette for utvikling i retning av hurtigere anskaffelser også av mer kompliserte systemer

Strategi som handler om hvordan forsvarssektoren skal utnytte kunstig intelligens (KI) for å fremme Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, er vedtatt av regjeringen – «Strategi for kunstig intelligens for forsvarssektoren».

Tre ambisjoner

Tre ambisjoner som berører anskaffelser, er med:

  • Forsvarssektoren skal etablere en anskaffelses- og investeringsstrategi med tydelige mål for KI.
  • Forsvarets prosjektmodell skal oppdateres for å inneholde egne punkter for vurdering av prosjektets KI-relevans og forsvarssektorens investeringsprosess skal tilpasses teknologisk relevante prosjektmodeller for å møte den hurtige utviklingen innen KI og annen teknologi.
  • Systemer og materiell som ikke kan virke inn i eller støtte KI-strukturen må vurderes nedprioritert eller utfaset for å frigjøre midler til nyanskaffelser, drift og modernisering av strukturelementer som kan styrke anvendelse av KI.

Standardisering

Forsvarssektorens investeringer må sikre at både nytt og eksisterende materiell kan understøtte og virke i en struktur som muliggjør best mulig anvendelse av KI, slås det fast i strategien. Dette kan ha konsekvenser for den fremtidige innretningen av Forsvaret. En struktur som tilrettelegger for anvendelse av KI krever ikke at alt materiell nyanskaffes. Eksisterende materiell kan få bedret ytelse og/eller endret bruk i forsvarsstrukturen som følge av implementeringen av KI-teknologi. Slike muligheter må få særskilt fokus ved oppdateringer eller vurderinger av forsvarsstrukturen, heter det.

Det vil være avgjørende at man gjennom hele prosjektprosessen, fra prosjektide til terminering, har fokus på å identifisere løsninger som kan styrke anvendelsen av KI. Slik styrking skjer blant annet gjennom å ivareta standardisering, fremheves det i strategien.

Hurtigere anskaffelser

For å gjøre prioritering av prosjekter som understøtter bruk av KI mulig, må, poengteres det, Forsvarets prosjektmodell oppdateres for å vurdere prosjektets KI-relevans. Vurderingen som gjøres, må beskrive hvordan data som produseres kan fanges, foredles og forvaltes samt stille krav til hvordan data skal inngå i fremtidige anskaffelser. Forsvarssektorens investeringsprosess må reflektere og legge til rette for utviklingen i retning av hurtigere anskaffelser også av mer kompliserte systemer, hurtig implementering og fortløpende oppdateringer. Fokus må være på å anskaffe systemer som tilstrekkelig dekker de grunnleggende operative behovene, for deretter å utfylle med hyppige oppdateringer.

Etatene og driftsenhetene skal følge opp gjennom å vurdere hvilke data de forvalter som egner seg for bruk av KI og hvilke prosesser og systemer de har ansvar for som kan forbedres og effektiviseres gjennom bruk av KI. I alle sektorens anskaffelser skal prosjekteierne gjennomføre verdivurdering av data og om innsamling og lagring av relevant data skal inngå i prosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Kunstig intelligens-strategi åpner for hurtigere forsvarsanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.