Nær halvparten av danske, statlige IT–kontrakter så å si aldri på anbud

Anbud365: Nær halvparten av danske, statlige IT–kontrakter så å si aldri på anbudRigsrevisionen i Danmark, her ved rigsrevisor Lone Strøm, har undersøkt 72 statlige IT-kontrakter (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

32 av 72 danske, statlige IT–kontrakter for flere hundre millioner kroner er enten aldri eller bare i begrenset grad lagt ut på anbud. Flere av kontraktene er minst 25 år gamle, ifølge en beretning fra Rigsrevisionen. Forklaringen er at mange «sitter fast» i gamle systemer og er blitt avhengige av nåværende leverandør.

Beretningen fra Rigsrevisionen – Statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse – kom til etter initiativ fra Statsrevisorene etter flere oppslag i danske medier. Poenget som nå er undersøkt nærmere, er at flere statlige virkomheter har vært bundet til gamle IT–systemer og at de automatisk har forlenget kontrakter de siste 20 årene i stedet for å legge dem ut på anbud.

I øyeblikket, viser en oversikt, har statlige institusjoner i Danmark ca. 4200 IT–systemer. IT–kontrakten i undersøkelsen omfatter så vel drift som vedlikehold av flere IT–systemer. De kan i visse tilfeller dekke opp til 1000 systemer. En av de danske skattemyndighetenes kontrakter omfatter f.eks. 87 IT–systemer. I alt er 72 kontrakter med i Rigsrevisionens undersøkelse.

Aldri vært på anbud

Undersøkelsen viser at det er 8 større kontakter som gjelder IT–drift og –vedlikehold som aldri har vært lagt ut på anbud. Kontraktene tilhører de danske skattemyndighetene, Rigspolitiet og Domstolsstyrelsen. Utgiftene til kontraktene utgjorde i 2015 296 millioner danske kroner. Det tilsvarer 19% av de samlede kontraktutgifter til IT–drift og – vedlikehold, fremgår det av Rigsrevisionens beretning.

Fem av de 8 kontraktene gjelder såkalte legacy–systemer og minst 25 år gamle, mens de resterende tre er fra etter år 2000. Rigsrevisionen finner det ikke tilfredsstillende at virksomhetene har inngått og forlenget kontraktene mange ganger uten først å få avklart om de var omfattet av anskaffelsesreglenes unntaksbestemmelser eller om de skulle vært lagt ut på anbud. Legacy–systemer er basert på foreldede styresystemer, programmeringsspråk og applikasjoner.

Bare i begrenset grad på anbud

I tillegg til de 8 større kontraktene som aldri ble lagt ut på anbud, vurderer Rigsrevisionen det slik at det for 24 kontrakter er indikasjoner på at de bare i begrenset grad har vært lagt ut på anbud.

Rigsrevisionen skriver at det er risiko for at institusjonene i forbindelse med disse kontraktene på sikt kan utvikle en så sterk avhengighet av leverandørene at kontraktene kan bli vanskelige å konkurranseutsette. For resten av kontraktenes vedkommende er det Rigsrevisionens vurdering at mye kan tyde på at det har vært en reell konkurransesituasjon innenfor de rammer markedet tilbyr.

Systemdokumentasjon

Det har vist seg vanskelig å få til konkurranseutsetting av systemene uten systemdokumentasjon. Å skaffe seg tilstrekkelig slik dokumentasjon slik at man har kunnet konkurranseutsette, har vært meget vanskelig og økonomisk uhensiktsmessig.

De fleste virksomhetene har i kontraktene sine i den senere tid forsøkt å sikre seg mot en situasjon der de ikke kan konkurranseutsette kontraktene. Således har de sikret seg kontraktuelle forutsetninger for å kunne løsrive seg fra den eksisterende kontrakt og for å gjøre de mulig for andre leverandører å overta oppgaven. Om forutsetningene er tilstrekkelig, skriver Rigsrevisionen, vil først vise seg når kontraktene igjen skal legges ut på anbud.

Bli den første til å kommentere på "Nær halvparten av danske, statlige IT–kontrakter så å si aldri på anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.