Norsk selskap i Danmark må renvaske seg – må gå cannossagang

Anbud365: Norsk selskap i Danmark må renvaske seg – må gå cannossagangEtt av self-cleaning-kravene er at ledelsen i Atea kontinuerlig, aktivt og gjennom egne handlinger, internt som eksternt, klart og utvetydig tar avstand fra enhver form for bestikkelse. Steinar Sønsteby (bildet) er adm. dir i Atea ASA.

Skriv ut artikkelen

IT-leverandøren Atea med hovedkvarter i Norge må i fire år fremover gå canossagang for at danske, offentlige myndigheter skal la dem slippe til i kampen om lukrative offentlige oppdrag. Det er resultatet av en renvaskings-runde (self-cleaning) etter at selskapet tidligere i sommer ble dømt for bestikkelser. Hvert år i fire år fremover må Atea dokumentere at selskapet holder seg «på matta», dvs. etterlever vedtatte, strenge krav.

Offentlige oppdragsgivere har anledning til å utelukke bestemte leverandører fra deltakelse i anbudskonkurranser. Med de nå gjeldende EU-direktivene kom så muligheten for slike leverandører å renvaske seg, slik at de på et tidspunkt igjen kan være med i konkurransen om offentlige oppdrag – såkalt self-cleaning.

I Danmark ble Atea i sommer dømt til å betale bøter på 10 millioner kroner for bestikkelser og utelukket fra å delta i offentlige anbudskonkurranser. Straks etter domfellelsen sendte selskapet en liste med dokumentasjon over aktuelle self-cleaning-tiltak til Kammeradvokaten.  På bakgrunn av Kammeradvokatens analyse over Ateas tiltaksliste har Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) sammen med Moderniseringsstyrelsen vurdert det dithen at Atea er pålitelig (self-cleanet» i anskaffelseslovens forstand.

Må levere dokumentasjon i fire år

Etter den danske anskaffelseslovgivningen skal bedrifter som er dømt for bestikkelser dokumentere sin pålitelighet i fire år etter dommen hvis de ikke ønsker å bli utelukket fra å delta i kampen om offentlige kontrakter. Derfor skal SKI og Moderniseringsstyrelsen i de kommende fire årene minst én gang i året gjøre gjentagne vurderinger av Ateas pålitelighet.

Alle offentlige oppdragsgivere er etter anskaffelseslovgivningen i Danmark forpliktet til å vurdere Ateas dokumentasjon av sin pålitelighet forut for tildeling av kontrakt. Det gjelder uansett om kontrakten springer ut av en sentral rammeavtale eller egen anskaffelsesprosess.

Skuffet statsråd

Innovasjonsminister Sophie Løhde sier i en pressemelding at hun gjerne hadde sett at resultatet av Kammeradvokatens analyse ble en annen. Hun hadde gjerne sett at de avtalene Atea nå er med i, var blitt droppet.

Atea vil i årene fremover bli anmodet om å dokumentere følgende som ledd i self-cleaningsprosessen:

  • At ledelsen i Atea kontinuerlig, aktivt og gjennom egne handlinger, internt som eksternt, klart og utvetydig tar avstand fra enhver form for bestikkelse.
  • At etterlevelsestiltakene reelt følges av medarbeiderne i Atea, slik at det blir klart om Ateas tiltak er tilstrekkelig forankret i virksomheten.
  • At whistleblower-ordningen utgjør en effektiv varslingskanal.
  • At Atea løpende gjør bruk av retten til revisjon overfor tredjeparter, f.eks. underleverandører.
  • At Atea har avsatt tilstrekkelige ressurser til å holde arbeidet under kontinuerlig oppsikt, herunder i form av et tilstrekkelig antall medarbeidere med de nødvendige fullmakter, slik at de utfordringer Atea har kommet opp i på dette område, til fulle overvinnes.

Les mer om saken her:

https://www.atea.com/about-atea/news/release/?id=8A339A2ACA3E308F

https://www.ski.dk/viden/sider/atea-skal-self-cleane-de-naeste-fire-aar.aspx

https://www.ski.dk/nyheder/sider/trods-bestikkelsesdom-atea-har-retskrav-paa-at-byde.aspx

https://www.ski.dk/Viden/Documents/Atea%20self%20cleaning/Underskrevet_brev_til_Atea.pdf

Bli den første til å kommentere på "Norsk selskap i Danmark må renvaske seg – må gå cannossagang"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.