Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 14. juniI dag er offentlige anskaffelser til plenumsdebatt i Stortinget.

Skriv ut artikkelen

Kommunerevisjonen i Oslo har sjekket oppfølging av private leverandører og status for kontrakter i kommunens vinterdrift. Statens vegvesen lytter til bransjesignaler om risikofordeling i kontrakter, flere kommuner foretar innkjøpsgrep for klimaet, og hevet kontrakt svir for leverandør. Og konsulentkjøp kan være en fornuftig arbeidsdeling, mener en dansk næringslivsrepresentant. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Offentlige anskaffelser i Stortinget i dag

Stortinget diskuterer i dag stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser – som siste sak på en dagsorden med i alt 11 saker.

Oppfølging av private leverandører

Kommunerevisjonen i Oslo har undersøkt om bydelene hadde sikret kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker i hjemmetjenesten, dvs. hvordan de fulgte opp private leverandører. Konklusjon: Arbeider bydelene godt nok med å sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning i tråd med brukernes bistandsbehov?

Risiko og inntjening i ny driftskontrakt

– Vi har fått signaler fra bransjen at vi må gjøre noe med risikofordelingen i de nye driftskontraktene for riksveger. Det må vi lytte til. Vi er avhengige av en bransje som tjener penger og ser muligheter i våre kontrakter, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, ifølge bygg.no.

Kontraktbrudd i vinterdrift

Kommunerevisjonen i Oslo har undersøkt Bymiljøetatens vinterdrift. I en del tilfeller vurderte revisjonen at det forelå brudd på kontrakt, og: En rekke av observasjonene kan omfatte kontraktsbrudd selv om dette ikke er konstatert, fordi det kreves mer nøyaktig informasjon.

Utstrakt leverandørdialog om ubåter

Det er gjennomført en grundig evaluering av tilbudet fra tkMS og ubåtprosjektet er nå gått inn i en ny og krevende fase som involverer utstrakt dialog med leverandøren. Målet er å ha en ferdig forhandlet kontrakt på anskaffelse av to tyske og fire norske ubåter innen utgangen av 2019. Avtalene om industrisamarbeid planlegges inngått parallelt.

Kommunal innkjøpsinnsats for klima

Namsos kommune har søkelys på å sikre egen matproduksjon og verne dyrkbar mark, samtidig som de jobber med innkjøpsavtale for klimavennlige innkjøp. For å ta høyde for klimaendringer og klimatilpasning i andre land skal nye Voss herad lage ny innkjøpsguide med FairTrade. Dette fremgår av en kartlegging i regi av Vestlandsforskning.

Oppbud som følge kontrakt-heving

Kristiansand kommunes har hevet en kontrakt inngått med Goodtech Environment AB, for Odderøya Renseanlegg. Ettersom Kristiansand kommune tilbakeholder oppgjør, har selskapet et ubetalt korresponderende momskrav på ca NOK 11,0 millioner. Selskapet har ikke likviditet til å dekke kravet. Styret i GEAB har derfor besluttet å melde oppbud..

Sammenslått kommune lager strategi

Ny strategi for Færder kommunes store innkjøp kommer til å legge betydelig vekt på at innkjøpene skal bidra til bærekraftig utvikling innen klima, miljø og samfunn. Kommunen skal også være en pådriver for at leverandører overholder lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår, melder Tønsbergs Blad. Færder er en nylig sammenslått kommune.

Vant Nationaltheatret-konkurranse

Statsbygg har valgt gruppen som skal lage skisseprosjektet for Nationaltheatret. Sammen skal Sweco Norge, RATIO arkitekter og FuthArk arkitekter anbefale løsninger for rehabiliteringen og moderniseringen av teatret.

Tviler på rettferdig Fosenlinje-rettergang

– Målet er tydeligvis å sikre at en rettsavgjørelse som misbehager den norske regjering omgjøres. Det er tvilsomt om Fosenlinjen får en rettferdig rettergang, skriver tidligere president for EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher i en epost til bladet Fosna-Folket.

Konsulentkjøp en fornuftig arbeidsdeling

Når det offentlige hyrer eksterne konsulenter til å løse komplekse oppgaver er det et uttrykk for en fornuftig arbeidsdeling, hvor det offentlige fokuserer på sine kjerneoppgaver og kjøper hjelp utenfra når de ikke selv har kompetansen. Det sier Henriette Søltoft, bransjedirektør i DI Rådgiverne til udbudsmedia.dk.

Forventninger om bærekraftige innkjøp

En analyse presentert på årskonferansen til Dansk Initiativ for etisk handel viser, at hele 78 % av danskene mener at offentlig sektor bør gå foran i den bæredyktige utvikling av samfunnet gjennom bærekraftige innkjøp. De danske borgere viser store forventninger til de offentlige innkjøpere, heter det.

Svensk savn av statistikk

Det sies at offentlige anskaffelser lekker milliarder. Civilminister Ardalan Shekarabi sier i Dagens industri at det er alvorlige svikt når det gjelder offentlige anskaffelser. Stemmer det? Sannheten er at vi ikke med sikkerhet vet ettersom statistikk savnes, skriver Upphandlingsmyndighetens generaldirektør Inger Ek i en debattartikkel i Dagens industri.

Tidkrevende anskaffelse et hinder

Blant hindrene for en digital utvikling oppgir svenske offentlige oppdragsgivere bl.a. at anskaffelse av nødvendig teknisk plattform er tidkrevende. Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Myndigheten för digital förvaltning i Sverige. Rapporten omfatter 182 pågående strategiske IT-prosjekter.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.