Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16.desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23. februarNye reglene kan gjøre det mulig å bruke Svanemerket som miljøkrav i anbud. På bildet, Cathrine Pia Lund, adm.dir. i Svanemerket (foto: Foto: CF-Wesenberg, kolonihaven.no).

Skriv ut artikkelen

Nye muligheter neste år for startup-bedrifter som vil ha det offentlige som kunder, Kofa ilegger nye overtredelsesgebyrer og Redningsselskapet er skuffet over at de som ideell ikke nådde frem i anbudskonkurranse. Norgeshistoriens største veiutbyggingskontrakt er i boks, og Maritimt Forum kaller Regjeringens forslag om skjerpede miljøkrav for «kjærkomment». Bodø har brukt nær 18 mill på advokater i en langdryg sak, og i Skottland går halvparten av offentlige innkjøpspenger til SMB-er. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Mer StartOff-satsing neste år

Offentlige oppdragsgivere kan også i 2023 få kr 600 000,- for utbetaling til leverandører. Finansieringen går til innovasjonssamarbeid med startups via StartOff. StartOff gjennomførte i år syv utviklingsprosjekter. Av disse var det to sirkulære prosjekter med Oslo kommune som oppdragsgiver.

KOFA-gebyr (I)

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Storfjord kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier. Storfjord kommune sendte tilbudsinvitasjon til ni utvalgte leverandører, men kontraktene ble verken kunngjort nasjonalt eller i EØS.

Kofa-gebyr (II)

Og Kofa har også ilagt KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av drift av rutetilbudet til og fra Lysøen.

Sier opp avtaler om rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF vil gjennomføre nye anskaffelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst RHF sagt opp avtalene med dagens leverandører. De nye anskaffelsene vil gjøre det mulig for leverandørene å utvikle og tilpasse sine tilbud til nye faglige krav innen rusfeltet, heter det.​​

Norgeshistoriens største veiutbyggings-kontrakt

Den første store Rogfast-kontrakten er den første av tre store på å bygge den 26,7 kilometer lange undersjøiske tunnelen mellom Randaberg i sør til Bokn i nord i Rogaland. Med en verdi på nesten fem milliarder kroner er kontrakten den største vegutbyggingskontrakten i Norge gjennom tidene.

Klage på pensjonsanskaffelser

Storebrand har klaget Norge inn for ESA. Storebrand mener at KLP mottar ulovlig statsstøtte, og at kommuner og helseforetak bryter reglene for offentlige anskaffelser.

Ideell aktør nådde ikke frem

Redningsselskapet opplevde ikke at staten etterspurte grønne løsninger da de skulle ha nye ambulansebåter. Snarere tvert om. De var en av fem tilbydere for å drifte to ambulansebåter, men oppdraget gikk til en ren kommersiell aktør, hvor overskuddet går til private eiere. – Vi som ideell aktør nådde ikke frem, heter det fra Redningsselskapet.

Vil samarbeide om miljøkrav

Legemiddelindustrien (LMI) har vært pådriver for at flere faktorer enn pris skal gjelde i anbud, og er positiv til at miljøkrav kan bli ett av dem, heter det. De skal sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med miljøkrav i anbud, og samarbeide med Sykehusinnkjøp for å sikre at innretningen blir best mulig og at faktorene blir gjennomførbare.

Nær 18 mill til advokater i årelang sak

I sju år har Bodø kommune kjempet mot Braathe Gruppen i rettsvesenet. I tillegg til smertelige tap har også advokatutgiftene hopet seg opp. Til sammen må kommunen ut med 17,8 mill i slike utgifter – pluss renter. I tillegg nær 67 mill kommune er dømt til å betale Braathe Gruppen.

Endelig mer miljøvekting i offentlige innkjøp

Regjeringen foreslår at miljø skal vektes minst 30% ved offentlig innkjøp. – Dette er kjærkomment, og vil kunne få betydning for norske verft, sier daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan.

Vesentlig risiko for helsetjenesten

Når prisregulering ikke er med i gjeldende avtaler, eller praktiseres ved force majeure ved ekstraordinære hendelser, eksponerer helsetjenesten seg for en vesentlig risiko for redusert forsyningssikkerhet. I verste fall vil helse- og omsorgstjenesten stå uten nødvendig medisinsk utstyr når det trengs som mest, mener NHO.

Rekordmange nyansettelser i Svanemerket

Det er stor etterspørsel etter Svanemerket og grønne kjøpsvalg hos bl.a. profesjonelle innkjøpere. Og da har Svanemerket styrket laget med ytterligere syv ansatte, hvorav to som skal ha med offentlige anskaffelser å gjøre: Trude Ertresvåg, leder for profesjonelle anskaffelser og Jorunn Amundgård, rådgiver for samme.

Trengs regler for utforming av matkjøp

Særdeles firkantet praktisering av innkjøpsreglement og lite bruk av de rette kriterier ved utlysning av anbud på innkjøp av mat hindrer effektivt bruk av lokalmat i institusjoner, kantiner osv. Det trengs regler om utforming av anbud med vektlegging av bl.a. miljø, kort transport, minimumsandel lokalmat – ikke bare pris, heter det i retten.no.

Gatekunst og offentlige anskaffelser

Et forslag i Stavanger om å bevilge seks mill til gatekunstfestivalen Nuart blir endret. Beløpets størrelse gjør at kontrakten som skal inngås må følge anskaffelsesregelverket. Da må det i utgangspunktet konkurranseutsettes. Kommunedirektøren kan ikke se at forskriftens unntak kan gjøres gjeldende i denne saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Vil ha helsevikar-avtale for nødsituasjoner

Kommunene Trysil, Engerdal og Stor-Elvdal har lagt vikartjeneste i helse og omsorg ut på anbud. Vikarbyråer vil bare bli brukt i ekstraordinære situasjoner, heter det. Gjennom en eventuell rammeavtale forplikter ikke kommunen seg til å kjøpe en eneste vikartime, men muligheten finnes i henhold til lovens føringer om offentlige anskaffelser.

Det dobbelte av opprinnelig pris

Først godkjente politikerne i Porsgrunn en ramme på 100 mill. For et år siden hoppet det opp til 142 mill. Nå er prisen 198,8 mill- og konsulenter ble satt i arbeid for å få ned prisen. Deretter ble det sendt ut på nytt anbud. Kommunen er ikke overrasket over at ny pris ser ut til å ende på 200 mill, ifølge Varden.

Utstrakt hånd til pressede leverandører

Nå skal Københavns kommune betale sine regninger hurtigere. Det vil øke likviditeten med 6 – 700 mill hos de virksomheter kommunen handler med. Dette skjer for å gi firmaer som er presset av energi- og inflasjonskrisen en økonomisk håndsrekning, skriver udbudsmedia.dk.

Innovasjon og innkjøp har bruk for hverandre

I mange organisasjoner er innovasjon og innkjøp forankret forskjellige steder og basert på vidt forskjellige metoder. Hvis vi skal skape de innovative løsninger, samfunnets komplekse utfordringer krever, har de to disiplinene bruk for hverandre, understreker danske Center for offentlig-privat innovasjon.

Halvparten av innkjøpspengene til SMB

51% av offentlige innkjøp i Skottland, målt i penger, går til små og mellomstore leverandører. Totalt kjøpte sentralmyndighetene for nærmere 30 mrd totalt i 2020/21, viser en fersk oversikt.

Kjøp av ny teknologi kan gi hodebry

En stor utfordring er å komme videre etter å ha direkteanskaffet velferdsteknologi som en pilot. Ofte er det ikke åpenbart hvordan man skal evaluere piloten. En av grunnene er at teknologien ofte er ny og ikke innkjøpt før. Dette er en av konklusjonene i prosjektet «Kompetenscenter för välfärdsteknik» i Sveriges Kommuner och Regioner.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16.desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.