Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser stort og smått 17 desemberNasjonal Sikkerhetsmyndighet, her ved sin leder, direktør Sofie Nystrøm, har fått ansvar for anbudskonkurranse om konseptutredning av ny, nasjonal skyløsning.

Skriv ut artikkelen

Fiskeridirektoratet skal i gang med førkommersielle anskaffelser, Etisk handel presenterer nye verktøy og Klagenemndsekretariatet, der Kofa er med, tilbyr masterstipend bl.a. knyttet til offentlige anskaffelser. Statens vegvesen kan friste med 37 nye kontrakter i 2022, og i Finland lanseres en «spillbok» for lavkarbon-anskaffelser. Bare en tilbyder meldte seg i konkurransen om en matkontrakt verd 32 mill., ingen meldte seg i en konkurranse om å tilby isolasjonshotell. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-B Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. desember

God jul og godt nytt år

Anbud365 ønsker sine lesere, samarbeidspartnere, annonsører og øvrige bidragsytere en riktig god jul og et fremgangsrikt nytt år. Samtidig takker vi for den enestående oppslutning som er gitt nettavisen i 2021. Det gjør oss ydmyke og inspirert.

Førkommersiell anskaffelse i fiskeri

Fiskeridirektoratet har fått tildelt 10 mill fra Forskningsrådet til førkommersielle anskaffelser i Fiskeridirektoratets FangstID-program. Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen forteller at nå står utarbeidelse av konkurransegrunnlag som beskriver behovene for nye løsninger, for tur.

.. og i Oslo-bygg

Også OSLOBYGG KF har fått penger fra Forskningsrådet. Prosjektet er Nye fallunderlag, som er et innovasjonsprosjekt med en før-kommersiell anskaffelse.

KOFA frifunnet

KOFA anket dommen fra Oslo tingrett av 14. desember 2020, og Borgarting lagmannsrett har nå kommet til at KOFA frifinnes i søksmål om gyldighet av overtredelsesgebyr mot Møre og Romsdal politidistrikt og Trøndelag politidistrikt i forbindelse med de såkalte tolkesakene. KOFA ble også tilkjent saksomkostninger.

Anbudsansvar for nasjonal sky-løsning

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fått ansvar for anbudskonkurranse om konseptutredning av ny, nasjonal skyløsning. – Utgangspunktet er behov for økt nasjonal kontroll med kritisk IKT-infrastruktur og å beskytte viktig informasjon, sier statssekretær Hans-Petter Aasen i Justisdepartementet til Computerworld.

Fra Etisk handel: Om ansvarlig innkjøpspraksis og …

Sammen med en gruppe flerpartsinitiativer har Etisk handel Norge vært med å utvikle et utkast for et nytt felles rammeverk for ansvarlig innkjøpspraksis. Utkastet er nå åpent for innspill og kommentarer fra medlemmer og interessenter.

… nytt risikokartleggingsverktøy

Etisk handel Norge har utviklet et nytt risikoverktøy som skal hjelpe sine medlemmer til å kartlegge risiko i sin virksomhets leverandørkjeder slik at det blir enklere å avdekke brudd på menneskerettigheter.

Veiledning om bærekraft i anskaffelser

Offentlige oppdragsgivere skal hensynta miljø, klima og grunnleggende menneskerettigheter i offentlige anbudskonkurranser. Hva må innkjøpere og leverandører vite om kravene? PwC har laget veiledning for bærekraft i offentlige anskaffelser, som skal gi svar på hva innkjøpere og leverandører må vite om kravene.

Offentlige anskaffelser og masterstipend

Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever. Søknadsfristen er utsatt til 15. januar 2022.

Anskaffelse av private helsetjenester

Styret i Helse Midt-Norge har fått seg presentert de ti mest alvorlige risikoene i foretaket. «Svært høy risiko» kan foreligge ved fristbrudd, da konsekvensene vurderes som alvorlige. Det kan bety at Helse Midt-Norge vurderer å gå til en større planlagt anskaffelse av private helsetjenester for å få bukt med ventelistene i psykisk helsevern.

Prisjustering under pandemien

Melanor har fått en juridisk vurdering av oppdragsgivers mulighet til å justere pris som følge av ekstraordinære omstendigheter i forbindelse med Covid-19. I vurderingen heter det bl.a. at vilkårene for å vurdere mulighetsrommet og en eventuell plikt til å justere prisen avhenger av de konkrete omstendighetene for hver enkelt rammeavtale.

37 vegvesen-kontrakter i 2022

Her kan interesserte finne Statens vegvesens prosjekter og anskaffelser som er under planlegging og vil bli kunngjort. I tillegg fins lenke til de konkurransene som er kunngjort. 37 kontrakter som skal ut i markedet i 2022, heter det.

Fremme og sikre god anbudskultur

God anbudspraksis et av områdene den nye bransjeforeningen for leverandører av kjemiske- og filterbaserte produkter ønsker å fremme. Både kjøper og selger har interesser i at anbudsdokumentene er så godt utformet som mulig, og at de utformes i en balansert form, heter det.

Ikke bare anskaffelsesprisen alene

– Ved å ta hensyn til anskaffelsens levetid og livssykluskostnader skal en forhindre at anskaffelser blir evaluert ut fra anskaffelsesprisen alene. Miljøhensyn skal, der det er mulig og relevant for anskaffelsen, der det er praktisk mulig og ikke medfører åpenbare ulemper, inngå som et tildelingskriterium, heter det i et vedtak i Gjerstad kommune.

Ingen tilbud på isolasjonshotell

Kommunens nåværende isolasjonsavtale går ut 21. desember. Foreløpig har de ikke funnet en ny leverandør. – Vi har hatt en anbudsrunde, men ingen av hotellene som ble invitert til å legge inn tilbud ønsker å ta den funksjonen. De er redde for smitte, og da særlig omikron, heter det i Rogalands Avis.

Matkontrakt til 32 mill – én tilbyder

Som eneste tilbyder vant Servicegrossistene AS kontrakt med Alta kommune, etter en åpen anbudskonkurranse uten forhandlinger. 32 mill over to år var anslått verdi for leveransen. Servicegrossistene AS er en nasjonal overbygning for 17 lokalt forankrede grossister, ifølge Matindustrien.

Gradvis større ønske om grønne IT-kjøp

Danske kommuner er klare til grønne omstilling når IT-utstyret skal skiftes. Utviklingen peker mot et stadig større ønske om å anskaffe og inngå mere miljøvennlige og ansvarlige IT-løsninger. Det offentliges innkjøpsavdelinger kjøper IT for 2,4 mrd om året, forteller 3stepIT, leverandør til en lang rekke kommuner.

Ny plattform for innovative anskaffelser

En ny plattform gjør det lettere å utvikle anskaffelser av digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren i Sverige. Det er resultatet av det europeiske samarbeidsprosjektet Pippi. – Målet er mer effektive anskaffelser av innovasjon, sier Martina Ahlberg, innovasjonsleder på Karolinska universitetssjukhuset til inkopsradet.se.

Fremmer konkurranseutsetting i Danmark

Flere offentlige oppgaver skal konkurranseutsettes med henblikk på effektiv offentlig oppgaveløsning og vekst, bl.a. skal det være enkelt og billig for virksomheter og offentlige myndigheter å delta i anbudskonkurranser. Det er Finansdepartementet i Danmark som skriver dette.

Spillbok for lavkarbon-anskaffelser

Økologisk bærekraftige anskaffelser i Finland skal gjøres mer attraktive og enklere for både anskaffelsesenheter og bedrifter. En ny «spillbok» bidrar til dette målet i innkjøpsstrategien, sier kommunalminister Sirpa Paatero. «Spillbok for lavkarbon i offentlige anskaffelser» er en veiledning for alle som jobber med offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.