Offentlige anskaffelser: Stort og smått 22. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 22. aprilInnkjøpskompetanse må være en forutsetning for Norgesmodellen, og den må erstatte alle lokale innkjøpsordninger, understreker næringspolitisk direktør i NHO-foreningen Nelfo, Tore Strandskog.

Skriv ut artikkelen

Det haster med å melde seg på digitaliseringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, mens påmeldingen til årets utgave av Anbud365-dagen (16. juni) åpner om få dager. Kommunene kan bruke sin innkjøpsmakt mye mer enn de gjør i dag, mener statsforvalter, og Oslo kommune har innviet en ny møteplass for interesserte i offentlige anskaffelser. Tøffere miljøkrav fra det offentlige blir etterlyst fra treindustrien. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365-dagen: Bare dager igjen til påmelding!

Bare dager igjen til påmelding til Anbud365-dagen 16. juni – i hybrid utgave – åpner på anbud365.no. Program med kompetanseløft i regi av anskaffelses-eksperter fra fire ledende advokatfirmaer, i tillegg om kategoristyring, åpenhetsloven og menneskerettigheter – og om bruk av data fra egne anskaffelser – brukes de i det hele tatt?

DFØ-konferanse om digitalisering

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har sin årlige konferanse om digitalisering av offentlige anskaffelser 3. mai. Der presenteres erfaringer med digital transformasjon av anskaffelsesprosesser og hva det vil si å være datadrevet. Påmeldingsfristen er allerede mandag 25. april kl. 1200, så nå haster det.

Kommunene kan gjøre mye mer

Kommunene har en viktig rolle i gjennomføring av den sirkulære økonomien, sier statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else May Norderhus, til NRK. Kommunene kan gjøre mye mer enn det de gjør i dag, mener hun: – Kommunene kan bruke innkjøpsmakten sin til å presse fram nye produkt og nye tjenester og gjerne bruke lokalt næringsliv.

Kjøpte for 4 500 mill av private

Det er om lag 950 avtalespesialister med avtale med Helse Sør-Øst RHF, og de står for om lag en firedel av den polikliniske virksomheten i regionen. Helseforetaket kjøpte i 2020 helsetjenester fra private leverandører med kjøpsavtale og avtalespesialister for om lag 4 500 mill. – i tillegg til midler overført til de fem private, ideelle sykehusene.

Ny Oslo-møteplass for anskaffelser

Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune har etablert ny møteplass innen anskaffelser, «Anskaffelsesforum». Det er åpent for alle i kommunen som jobber med – eller interesserer seg for anskaffelser, være seg innkjøpere, avtaleforvaltere, jurister eller andre. Forumet skal arrangeres månedlig, første møtet var 31. mars.

Akuttinnkvartering: 89 tilbud, 33 kontrakter

UDI har gjennomført en anbudskonkurranse hvor det innkom totalt 89 tilbud. 33 kontrakter er per nå tildelt, med en ramme på opp mot 9000 plasser totalt, melder UDI. Anbudskonkurransen ble gjennomført for å dekke det akutte behovet for plasser til innkvartering av asylsøkere fra Ukraina.

Undersøkelse om seriøsitet

Deloitte har gjort en spørreundersøkelse blant offentlige innkjøpere om deres erfaringer med å jobbe med seriøsitet i offentlige anskaffelser. Undersøkelsen har fått 98 svar, hvorav 40% er fra kommuner, 20% fra statlige foretak/helseforetak, 18% direktorat, 5% fylkeskommune og 4% departement – med flere interessante svar, heter det.

Skal bekrefte etiske retningslinjer

Ansatte og andre som er involvert i innkjøpsprosessen skal bidra til at det stilles krav til innovasjon, etikk og miljø i anskaffelsene, heter det i etiske retningslinjer for Helse Midt-Norge. Retningslinjene er tidligere vedtatt av styret, som imidlertid får de til såkalt «bekreftelse» i sitt møte 238. april

Urimelig med fastpris i dag

Det er «bingo» om bedrifter går konkurs ved å vinne anbud med fastprisavtale nå, ifølge Atle Meringen i NHO-foreningen Nelfo til Telemarksavisa. – Vi konstaterer at noen aktører forlanger fastpris, men det mener vi er helt urimelig i dagens marked. Bedriftene og entreprenørene kan ikke bære hele risikoen alene, sier han.

Tungt i starten, men nå …

De tapte ni av ti anbud. En liten aktør som få våget å satse på. Den første kunden var Jondal kommune, som hadde hatt lynnedslag. Det ble døråpneren til det offentlige markedet. IT-leverandøren Acos har nå bl.a. departementene, Politiet og Nav som kunder. Jobben er å forhindre dataangrep mot norske kommuner og staten.

«Bør» må erstattes med «skal»

Den trønderske treindustrien etterspør tøffere miljøkrav fra det offentlige. Offentlig sektor kan bidra ved å skjerpe kravene. – Den internasjonale konkurransen skyter fart. Vi har kommet til et skille der ordet «kan» må erstattes av «skal», mener Kjersti Kinderås, klyngeleder i WoodWorks! Cluster overfor TrønderAvisa.

Kommunesamarbeid om leverandørdialog

Da Digi Møre og Romsdal ble startet for vel to år siden, var hensikten å samarbeide om økt digitalisering. Nå foregår et utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Helt konkret har kommunene samarbeidet om flere prosjekt: Det er veldig stor verdi i leverandørdialoger sammen, og de ser på muligheter for felles innkjøp.

Innkjøp og anbud i næringsstrategi

Blant punktene i Lillestrøm kommunes næringsstrategi er å legge til rette for kjøp fra små- og mellomstore bedrifter og oppstartsbedrifter, og gjerne fra lokale leverandører. I tillegg benytte forenklede anbud og enkle innkjøp lokalt der hvor dette er mulig, for å understøtte lokalt næringsliv i større grad, skriver Romerikes Blad

Forutsetning for Norgesmodellen

NHO-foreningen Nelfo mener innkjøpskompetanse må være en forutsetning for Norgesmodellen, og at den må erstatte alle lokale innkjøpsordninger. Her må også miljøkrav og bærekraft få større betydning. Samtidig må det stilles krav om lærlinger i alle fag, ifølge næringspolitisk direktør i Nelfo Tore Strandskog til Elmagasinet.

I større grad sosial bærekraft

I et representantforslag i Stortinget etterlyses en plan for hvordan offentlige anskaffelser og anbud i større grad kan prioritere sosial bærekraft og inkludering, og bl.a. vurdere opprettelse av en nasjonal prekvalifiseringsordning for sosiale entreprenører. Også økt bruk av innovative anskaffelser som metode etterlyses.

Norskinspirert for innovative anskaffelser

Det danske nasjonale innovasjonssenteret CO-PI har lansert fire konkrete støtteverktøyer til offentlige organisasjoner og private virksomheter, som arbeider med – eller overveier å arbeide med – å skape innovasjon i innkjøp. Verktøyene er inspirert av det nasjonale program for leverandørutvikling (LUP) i Norge.

Sen betaling plager skotske SMB-er

The Federation of Small Businesses i Skottland rapporterer at 12% av skotske bedrifter “sier at sen betaling nå truer utsiktene for dere business og at 32% av dem hadde eksempler på at omfanget av sen betaling har økt de siste tre månedene». Skotske myndigheter minner om at all betaling skal skje innen 30 dager etter mottatt faktura.

Må gjøre mer enn å «kjøpe grønt»

80-90 % av klimaavtrykk til danske sykehus kommer fra innkjøp av varer og tjenester. Regionene har analysert hvordan sykehusene kan kutte i det forbruksrelaterte klimaavtrykk. Den viser at sykehusenes innkjøpsavdelinger må mer enn å gjøre ’klassiske’ grønne innkjøp, de må også prøve å minimere forbruket ved endret forbruk.

Milliard-innkjøp uten anbud

Fra mars 2020 og til desember 2021 har Statens Serum Institut (SSI) i Danmark kjøpt coronautstyr for 3,9 mrd. Det er skjedd uten ét eneste anbud tross 675 forskjellige innkjøp, skriver udbudsmedia.dk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 22. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.